Võidupüha tähistamine ja võidutule teekond Võru maakonnas

Tulenevalt hetkeolukorrast ei toimu sellel aastal 23. juunil traditsioonilist võidupüha paraadi ja maakaitsepäeva üritusi. Võidupüha tähistamine toimub tagasihoidlikumalt, samas üritab Kaitseliit järgida ajaloolisi traditsioone.

Traditsiooniliselt toimub võidutule jagamine presidendi poolt malevate tuletoojatele Tallinnas ja võidutule toomine maakondadesse. Tuletoojateks maakonda on Noorte Kotkaste organisatsiooni poolt valitud noorkotkas ja noortejuht (27.05.2020 täitus Noorte Kotkaste organisatsioonil 90 aastat organisatsiooni loomisest).

Võru maakonda toovad võidutule Noorte Kotkaste Vastseliina rühma pealik Elen Tamm ja Kääpa rühma noorkotkas Jarko Nassar. Elen Tamm on Kaitseliidu liige 2013. aastast, naiskodukaitsja ja noortejuht. Eleni kirg on noori õpetada. Teda motiveerib nende areng ja teotahe. Uue oskuse või teadmise omandamine on see, mis Elenile noortega tegeledes sära silmadesse toob. Oma aktiivsusega on ta nakatanud enda rühma noori, kes aktiivselt kõikvõimalikest üritustest alati osa võtavad. Jarko Nassar on noorkotkas 2010. aastast. Jarko on kohusetundlik ja rahuliku loomuga noorkotkas, kelle abile ja usaldusväärsusele alati võib kindel olla. Ta peab väga lugu organisatsiooni mainest ning seda toetab tema alati korrektne vormikandmine, kohusetundlik suhtumine ülesannetesse ja aktiivne osavõtt üritustest. Organisatsioon on talle andnud palju teadmisi, uusi sõpru, kogemusi ja mälestusi!

Keskseks kohaks Võru maakonnas, kuhu võidutuli esimesena jõuab obn Võru linna uus keskväljak. Sealt albab võidutule edasitoimetamine maakonnas. Orienteeruv võidutule saabumise kellaaeg Võrru on 15.45. Kaitseliidu Võrumaa maleva liikmete poolt toimetatakse võidutuli maakonnas asuvate Vabadussõja mälestussammaste juurde. Võidutulest süüdatakse samba jalamil küünal, millest saavad kohalikud elanikud võtta enda koduste jaanitulede süütamiseks tule. Mälestussammaste juures toimub ka traditsiooniline pärgade asetamine langenud kangelaste mälestuseks. Lisaks mälestussammastele jääb küünal võidutulega põlema Võru linna keskväljakule, kust linnaelanikud saavad võtta võidutuld oma jaanilõkete süütamiseks.

Pärgade asetamine Võru Vabadussõja mälestussambale Võru kalmistul kell 10:00

Võidutuli jõuab maakonna Vabadussõja mälestussammaste juurde alljärgnevatel kellaaegadel:

Orava  mälestussammas 16:30
Vastseliina mälestussammas 16:30
Misso mälestussammas 16:30
Haanja (Munamäe) mälestussammas 16:30
Rõuge mälestussammas 17:45
Antsla mälestussammas 19:00
Värska uus Petserimaa Vabadussõja mälestussammas 19:30
Sänna  mälestussammas 20:00

Lisainfo omavalitsuste kodulehtedelt ja https://www.kaitseliit.ee/