2021. aastal võivad viisalõivuta Vene Föderatsiooni viisat viisakoordinaatori teenuse vahendusel taotleda EV kodanikud, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht on Põlva ja Võru maakonnas. Viisakoordinaator võtab vastu avaldusi viisalõivuta VF viisa taotlemiseks VF suursaatkonna konsulaarosakonna Tartu kantselei kehtestatud nõuete kohaselt. Viisakoordinaatori vastuvõtukohad on Põlva maakonnas Põlva ja Räpina vallas ning Võru maakonnas Võru linnas ning Rõuge, Võru ja Setomaa vallas. VF Tartu konsul võtab lihtsustatud moel viisakoordinaatori kaudu vastu viisataotluseid kahelt Kagu-Eesti inimeste kategoorialt:

  1. lähisugulase matmispaiga külastajatelt 6-kuulisteks mitmekordseteks viisadeks (vajalik Venemaa Pihkva oblasti piiriäärse kohaliku omavalitsuse tõend matmispaiga olemasolu kohta ning tõestusdokumendid lähedase sugulusastme kohta)
  2. kultuurigruppidelt kuni 3-aastasteks viisadeks (vajalikud tõestusdokumendid kõikide planeeritud esinemiste ning kultuurigrupi koosseisu kohta, grupp peab viisad taotlema ühiselt kõik koos)

Enne viisa vormistustaotluse esitamist tuleb praeguse korra kohaselt maksta kultuurigruppide poolt Vene Viisakeskuse teenustasu jaoks 11 eurot, hauaplatside külastajatelt 21 eurot inimese kohta (pangaülekanne Sihtasutus Võrumaa Arenduskeskuse kontole EE561010220275773220, selgitusse märkige inimese nimi, kelle eest on tasutud). Eelnevalt palun kontrollida viisakoordinaatorilt hetkeseisu!

Tulenevalt COVID-19 pandeemiast on kõikide viisade vormistamine peatatud kuni VF peaarsti soovitusel VF valitsuse COVID-19 piirangute määruse muutmiseni. Lubatud on erikorras vaid VF kodanikust lähisugulase külastamine põetamise eesmärgil, VF kodanikust pereliikme külastamine või enda raviotstarbeline meditsiiniasutuse külastamine. Piiride avanemisel ja viisade vormistamise jätkumisel avaldab viisakoordinaator täiendava info erinevates infokanalites.

Lisainfo: Andy Karjus, Kagu-Eesti viisakoordinaator, andy.karjus@vorumaa.ee, viisakoordinaator@gmail.com, mob +372 511 0611