Värska Sanatooriumis tutvustatakse mineraalvee rakendusuuringute tulemusi

Värska Sanatoorium kutsub Tartu Ülikooli rakendusuuringu lõpptulemuste tutvustamise seminarile, mis toimub 16. novembril 2018, kell 10.00-12.00 Setomaa saalis.

Rakendusuuring „Värska leiukoha mineraalvee sobivus loodusliku ninasprei tootmiseks“ (01.12.2017-30.11.2018).

AS Värska Sanatoorium soovib Värska mineraalvett kui unikaalset maapõueressurssi praegusest veelgi enam väärtustada ning leida sellele uus ja innovaatiline kasutusvõimalus. Selleks on nii Eesti kui ka kogu maailma kontekstis unikaalse toote – mineraalveel baseeruva ninasprei – valmistamine. Antud projekti näol on tegemist uudse, valdkonna piire laiendava uuringuga.

Projekti eesmärgiks oli välja selgitada kas ja millistel tingimustel sobivad Värska mineraalveed loodusliku ninasprei tootmiseks. Selleks telliti rakendusuuringud Tartu Ülikoolist. Lisaks analüüsiti müügis olevate looduslike ninaspreide keemilist koostist ning võrreldi seda Värska IV, V ja VI puurkaevude mineraalvee koostisega nii mikrobioloogiliste, keemiliste ja radioloogiliste näitajate lõikes. Projekti raames keskenduti ka potentsiaalse uue toote tootmiseks ja turustamiseks vajalike eeltingimuste (õiguslikud, meditsiinilised) väljaselgitamisele.

Olete kõik lahkelt oodatud uudse ja ainulaadse Setomaa toote rakendusuuringu tulemuste tutvustamisele!

Lisainfo telefonilt: +372 58 18 9534 või e-postil: kersti.virro@spavarska.ee

Värska Kuurortravikeskuse turundus- ja kommunikatsioonijuht Kersti Virro