Võrumaa tegusaid kodanikke ja ühendusi tunnustatakse pidulikult igal aastal Ühisnädala raames novembri viimasel nädalal. Läbi aastate on tunnustust leidnud mitmed kodanikud, kodanikuühendused, aga ka ettevõtjad, kes on kodanikualgatusi toetanud.

Võru maakonna tegusate kodanike ja ühenduste tunnustamise statuut 2019

Võru maakonna  tegusate kodanike tunnustamise eesmärk on tõsta esile inimesi, kes oma ühiskondliku tegevusega on olnud eeskujuks ning andud oma panuse maakonna kodanikuühenduste tegemistesse,  ühendusi, kelle tegevus piirkonnas on olnud tänuväärne ning ettevõtjaid, kes on toetanud kodanikuühiskonda.

Esitatud kandidaat peab vastama vähemalt ühele statuudis välja toodud kriteeriumile.

Võrumaa tegusa kodaniku tunnustuse saaja:
  • omab kogukonnas olulist rolli kas mõtte või tegudega
  • on panustanud piirkonna arengusse
  • on aktiivne ja koostööaldis
  • on kogukonda ühendav
  • on panustanud vähemalt ühe vabaühenduse töösse
Võrumaa silmapaistva ühenduse tunnustuse saaja:
  • tegevus piirkonnas on olnud tänuväärne
  • on teistele ühendustele eeskujuks
  • on oluliselt aidanud kaasa erinevate sektorite tulemuslikule koostööle
Kodanikuühiskonda toetanud ettevõtte/ettevõtja tunnustuse saaja:
  • on toetanud vabaühenduste tegevust rahaliselt või mõnel muul moel
  • on loonud, hoidnud ja/või innustanud koostööd era- ja mittetulundussektori vahel

Kõigi tunnustatavate ja tunnustajate (soovi korral) nimed avaldatakse tänutäheks Võrumaa Arenduskeskuse kodulehel.

Tunnustuse andmise otsustab komisjon lähtuvalt esitatud kandidaatidest. Komisjonil on õigus omistada tunnustatutele täiendavaid aunimetusi (nt loovuse sütitaja, kogukonna vedur, Võrumaa uuendaja, säravaim tegu jne)

Tunnustamise ajakava:

Kandidaate tunnustamisele saab  esitada kuni 31. oktoobrini internetiaadressil http://bit.ly/KiidaTegijat2019
Paberkandjal taotlus Võru maakonna tegusate tunnustamisele kandidaatide esitamine saata aadressile Võrumaa Arenduskeskus, Jüri tn 12, Võru linn 65605, märksõnaga “kodanike tunnustamine”

1.-10. novembrini rahvahääletus Facebookis
26. novembril pidulik tunnuste üleandmine tänavuses Eesti aasta külas Lüübnitsas.

 

Eelmiste aastate laureaadid

Tegusaim kodanik
2019 Lilian Freiberg
2018 Maret Soon
2017 Hillar Irves
2016 Väle Prutt
2015 Tuuli ja Vello Pähn
2014 Merike Õun

Rahva lemmik internetihääletuse põhjal
2019 Evelyn Tõniste
2018 Urmas Sarja
2017 Eliise Abel
2016 Aila Kikas
2015 Tiina Ploom

Silmapaistvaim ühendus
2019 MTÜ Saagu Parem
2018 MTÜ Krabi Külateater
2017 MTÜ Antsla Jahiselts
2016 MTÜ Maana
2015 MTÜ Luutsniku Külaselts

Kodanikuühiskonna toetaja
2019 Antsla Tarbijate Ühistu
2018 OÜ Merling Reisid
2017 Antsla Inno
2016 Hartsmäe talu
2015 OÜ Sän&Män

Aasta küla
2018 Lüübnitsa