Võrumaa tegusate kodanike tunnustamine leiab aset Ühisnädala raames novembri viimasel nädalal. Läbi aastate on tunnustust leidnud mitmed kodanikud, kodanikuühendused, aga ka ettevõtjad, kes on kodanikualgatusi toetanud.

Võrumaa tegusate kodanike ja ühenduste tunnustamise statuut 2017

Võrumaa  tegusate kodanike tunnustamise eesmärk on tõsta esile inimesi, kes oma ühiskondliku tegevusega on olnud eeskujuks ning andud oma panuse Võrumaa kodanikuühenduste tegemistesse,  ühendusi, kelle tegevus piirkonnas on olnud tänuväärne ning ettevõtjaid, kes on toetanud kodanikuühiskonda.

Esitatud kandidaat peab vastama vähemalt ühele statuudis välja toodud kriteeriumile.

Võrumaa Tegusa kodaniku tunnustuse saaja:
  • omab kogukonnas olulist rolli kas mõtte või tegudega
  • on panustanud piirkonna arengusse
  • on aktiivne ja koostööaldis
  • on kogukonda ühendav
  • on panustanud vähemalt ühe vabaühenduse töösse
Võrumaa silmapaistva ühenduse tunnustuse saaja:
  • tegevus piirkonnas on olnud tänuväärne
  • on teistele ühendustele eeskujuks
  • on oluliselt aidanud kaasa erinevate sektorite tulemuslikule koostööle
Kodanikuühiskonda toetanud ettevõtte/ettevõtja tunnustuse saaja:
  • on toetanud vabaühenduste tegevust rahaliselt või mõnel muul moel
  • on loonud, hoidnud ja/või innustanud koostööd era- ja mittetulundussektori vahel

Kõigi tunnustatavate ja tunnustajate (soovi korral) nimed avaldatakse tänutäheks Võrumaa Arenguagentuuri kodulehel.

Tunnustuse andmise otsustab komisjon lähtuvalt esitatud kandidaatidest. Komisjonil on õigus omistada tunnustatutele täiendavaid aunimetusi (nt loovuse sütitaja, kogukonna vedur, Võrumaa uuendaja, säravaim tegu jne)

Tunnustamise ajakava:
1.-7. novembrini rahvahääletus FB-s
22. novembril pidulik tunnuste üleandmine Stedingu majas.