Võrumaa tegusate kodanike tunnustamine leiab aset Ühisnädala raames novembri viimasel nädalal. Läbi aastate on tunnustust leidnud mitmed kodanikud, kodanikuühendused, aga ka ettevõtjad, kes on kodanikualgatusi toetanud.

Võru maakonna tegusate kodanike ja ühenduste tunnustamise statuut 2018

Võru maakonna  tegusate kodanike tunnustamise eesmärk on tõsta esile inimesi, kes oma ühiskondliku tegevusega on olnud eeskujuks ning andud oma panuse maakonna kodanikuühenduste tegemistesse,  ühendusi, kelle tegevus piirkonnas on olnud tänuväärne ning ettevõtjaid, kes on toetanud kodanikuühiskonda.

Esitatud kandidaat peab vastama vähemalt ühele statuudis välja toodud kriteeriumile.

Võrumaa tegusa kodaniku tunnustuse saaja:
 • omab kogukonnas olulist rolli kas mõtte või tegudega
 • on panustanud piirkonna arengusse
 • on aktiivne ja koostööaldis
 • on kogukonda ühendav
 • on panustanud vähemalt ühe vabaühenduse töösse
Võrumaa silmapaistva ühenduse tunnustuse saaja:
 • tegevus piirkonnas on olnud tänuväärne
 • on teistele ühendustele eeskujuks
 • on oluliselt aidanud kaasa erinevate sektorite tulemuslikule koostööle
Kodanikuühiskonda toetanud ettevõtte/ettevõtja tunnustuse saaja:
 • on toetanud vabaühenduste tegevust rahaliselt või mõnel muul moel
 • on loonud, hoidnud ja/või innustanud koostööd era- ja mittetulundussektori vahel
Aasta küla / külade piirkonna tunnustuse saaja:
 • on olnud positiivse arenguga ja hea külasisese koostööga viimase kolme aasta jooksul
 • on edukalt algatanud ja ellu viinud külaarenduslike projekte
 • on olnud aktiivsete ühistegevuste korraldaja ning hea näide koostööst kohaliku omavalitsusega
 • on avatud ja tuntud kohalikul ja maakondlikul tasandil

Kõigi tunnustatavate ja tunnustajate (soovi korral) nimed avaldatakse tänutäheks Võrumaa Arenduskeskuse kodulehel.

Tunnustuse andmise otsustab komisjon lähtuvalt esitatud kandidaatidest. Komisjonil on õigus omistada tunnustatutele täiendavaid aunimetusi (nt loovuse sütitaja, kogukonna vedur, Võrumaa uuendaja, säravaim tegu jne)

Tunnustamise ajakava:

Kandidaate tunnustamisele saab  esitada kuni 31. oktoobrini internetiaadressil http://bit.ly/kiidategijat
Paberkandjal taotlus Võru maakonna tegusate tunnustamisele kandidaatide esitamine saata aadressile Võrumaa Arenduskeskus, Jüri tn 12, Võru linn 65605, märksõnaga “kodanike tunnustamine”

5.-11. novembrini rahvahääletus Facebookis
29. novembril pidulik tunnuste üleandmine Vana-Võromaa Kultuurikojas majas.