Võrumaa tegusaid kodanikke ja ühendusi tunnustatakse pidulikult igal aastal kodanikupäeva lähistel novembri viimasel nädalal. Läbi aastate on tunnustust leidnud mitmed kodanikud, kodanikuühendused, aga ka ettevõtjad, kes on kodanikualgatusi toetanud.

Võru maakonna tegusate kodanike ja ühenduste tunnustamise statuut 

Nõukogu 20.06.2018 otsus nr 25 “Võru maakonna tegusate kodanike ja ühenduste tunnustamise statuudi kinnitamine
Nõukogu 17.10.2018 otsus nr 34 “Võru maakonna aasta küla valimise statuudi kinnitamine

Võru maakonna  tegusate kodanike tunnustamise eesmärk on tõsta esile inimesi, kes oma ühiskondliku tegevusega on olnud eeskujuks ning andud oma panuse maakonna kodanikuühenduste tegemistesse,  ühendusi, kelle tegevus piirkonnas on olnud tänuväärne ning ettevõtjaid, kes on toetanud kodanikuühiskonda.

Esitatud kandidaat peab vastama vähemalt ühele statuudis välja toodud kriteeriumile.

Võru maakonna tegusa kodaniku tunnustuse saaja:
 • omab kogukonnas olulist rolli kas mõtte või tegudega
 • on panustanud piirkonna arengusse
 • on aktiivne ja koostööaldis
 • on kogukonda ühendav
 • on panustanud vähemalt ühe vabaühenduse töösse
Võru maakonna silmapaistva ühenduse tunnustuse saaja:
 • tegevus piirkonnas on olnud tänuväärne
 • on teistele ühendustele eeskujuks
 • on oluliselt aidanud kaasa erinevate sektorite tulemuslikule koostööle
Kodanikuühiskonda toetanud ettevõtte/ettevõtja tunnustuse saaja:
 • on toetanud vabaühenduste tegevust rahaliselt või mõnel muul moel
 • on loonud, hoidnud ja/või innustanud koostööd era- ja mittetulundussektori vahel

Aasta küla / külade piirkonna tunnustuse saaja (järgmine valimine 2022. aastal):

 • on olnud positiivse arenguga ja hea külasisese koostööga viimase kolme aasta jooksul
 • on edukalt algatanud ja ellu viinud külaarenduslike projekte
 • on olnud aktiivsete ühistegevuste korraldaja ning hea näide koostööst kohaliku omavalitsusega
 • on avatud ja tuntud kohalikul ja maakondlikul tasandil

Kõigi tunnustatavate ja tunnustajate (soovi korral) nimed avaldatakse tänutäheks Võrumaa Arenduskeskuse kodulehel.

Tunnustuse andmise otsustab komisjon lähtuvalt esitatud kandidaatidest. Komisjonil on õigus omistada tunnustatutele täiendavaid aunimetusi (nt loovuse sütitaja, kogukonna vedur, Võrumaa uuendaja, säravaim tegu jne)

Tunnustamise ajakava 2021:

1. november kandidaatide esitamise tähtaeg
Tunnsutused antakse laureaatidele üle personaalseslt ja teavitatakse arenduskeskuse kodulehel.

Video tunnustuste üleandmisest esilinastus 20. detsembril Youtube’is.

 

Eelmiste aastate laureaadid

Tegusaim kodanik
2021 Sirje Pärnapuu
2020 Priidu Teppo
2019 Lilian Freiberg
2018 Maret Soon
2017 Hillar Irves
2016 Väle Prutt
2015 Tuuli ja Vello Pähn
2014 Merike Õun

Eriauhind
2021 Kersti Virro, aasta tegu, Pikalombi loodusraja laudtee ehitus
2021 Laine Rehkli, pikaaegne ja visa Kurenurme Külaseltsi eestvedaja
2021 Janek Joab, loodusega köitja
2020 Aare Hõrn, aasta tegu, Petserimaa Vabadussõja monumendi rajamise eestvedamine
2019 Ruuta Ruttas-Küttim, kogukonna turvalisuse eestvedaja

Rahva lemmik internetihääletuse põhjal
2019 Evelyn Tõniste
2018 Urmas Sarja
2017 Eliise Abel
2016 Aila Kikas
2015 Tiina Ploom

Silmapaistvaim ühendus
2021 MTÜ Osula Külaselts
2020 Võrumaa Diabeetikute Setls
2019 Saagu Parem MTÜ
2018 MTÜ Krabi Külateater
2017 Mittetulundusühing Antsla Jahikeskus
2016 Mittetulundusühing Maana
2015 MTÜ Luutsniku Külaselts

Kodanikuühiskonna toetaja
2021 osaühing EIAM
2019 Antsla Tarbijate Ühistu
2018 OÜ Merling Reisid
2017 Antsla Inno AS
2016 Hartsmäe talu
2015 OÜ Sän & Män

Aasta küla
2020 Luhamaa nulk
2018 Lüübnitsa