2019. aastal toimub neljast koolituspäevast koosnev vabaühenduste juhtide arenguprogramm, mille eesmärgiks on anda hoogu juurde MTÜde juhtide pädevuse ja kompetentsuse kasvule, suurendada motivatsiooni ja innukust ning lisada uusi oskusi juhtide ning eestvedajate pagasisse.

 

Osalemistingimused:
Koolitusel osalemiseks täida registreerumisvorm. Vormis olevate motivatsiooniküsimuste põhjal tehakse osalejate valik. Kõikide registreerunud inimestega võetakse ühendust!

III ja IV päev: Omatulu teenimine MTÜs
Aeg: 8. ja 9. oktoobril kell 10:00-17:00
Koht: Stedingu maja, Fr. R. Kreutzwaldi 15, Võru linn, Võru maakond
Koolitaja: Indrek Maripuu, Loovusait
Eeltöö: Kas teie ühingul on tooted või teenused, mida kasutate omatulu teenimiseks? Kas otsite äriideed, millega oma ühingule tulu teenima hakata?

Teemad:

 • Miks omatulu teenimine MTÜs on oluline, mõned näited ja ideed, mida Eestis tehtud on
 • Äridee – kuidas leida ja kuidas hinnata?
 • Kes on selle idee puhul meie peamine klient ja mis sihtgrupid on veel olulised?
 • Mis probleemi me selle kliendi jaoks rahuldame? Kuidas see on parem kui konkurendid?
 • Mille eest me tulu teenime ja millised on realistlikud tulunumbrid?
 • Mis kulusid me selle tulu teenimiseks peame tegema (käivitamise kulud ja jooksvad kulud)?
 • Millised koostööpartnereid ja mille jaoks me vajame?
 • Lihtsa finantsplaani koostamine

Osalustasu: Omatulu teenimise koolituse kahe päeva omaosalus ühe ühingu kohta on 30 eurot. Ühest ühingust on oodatud osalema 1-3 liiget.
Põhiosa koolituse kuludest katab Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Omatulu teenimise kohta saad lähemalt lugeda ka vabaühenduste abimehest MAKISest.

 

Juba toimunud arenguprogrammi koolitused:

I päev: Kommunikatsioon ja turundus

Aeg: reede, 29. märts kell 10:00-17:00
Koht: Võru Instituut, Tartu tn 48, Võru linn, Võru maakond
Koolitaja: Getter Lukjanov, Kirjutaja

Teemad:

 • Mis on kommunikatsioon üldiselt (sise- ja väliskommunikatsioon)
 • Mis on sisuloome ja millised on peamised 10 sisuloome viga
 • Mis on turundusstrateegia ja kuidas seda luua
 • Millised on erinevad kanalid, mida kus ja mis eesmärgil kasutada
 • Praktilised harjutused lisaks teooriale.

II päev: Läbipõlemise ennetamine
Aeg: teisipäev, 16. aprill kell 10:00-17:00
Koht: Võru Instituut, Tartu tn 48, Võru linn, Võru maakond
Koolitaja: Kadri Kõiv, DevelopDesign

Teemad:

 • Läbipõlemine kui inimestega intensiivselt suhtlejate probleem. Läbipõlemine vabatahtlikus töös.
 • Läbipõlemise tundemärgid –millised on varajased viited võimalikult läbipõlemisele?
 • Läbipõlemine kui protsess. Tööstressi ja läbipõlemise seosed.
 • Kes on vastutav – töötaja või tööandja? Läbipõlemise individuaalsed ja organisatsiooni keskkonnast tingitud põhjused.
 • Läbipõlemise ennetamise võimalused – kuidas teha tööd südamega seda südamesse võtmata? Põhimõtted, mida iga töötaja saab ise rakendada selleks, et hoida end heas töötegemise seisus.
 • Kaaslaste roll toetuse läbipõlemise mõjude vähendamisel.
 • Kuidas märgata kolleege ja toetada neid läbipõlemise ohu korral. Töökeskkonna võimalused läbipõlemise ohu vähendamiseks.

KOOLITAJAD

Indrek Maripuu on juhtiv partner, strateegiakonsultant ja juhtimiskoolitaja. Indreku peamine fookus on strateegiline planeerimine ja mõttemustrite murdmine ehk nutikus ja teistmoodi mõtlemine. Ta koolitab ja nõustab organisatsioone peamiselt nende ärimudeli- ja tootearendusprojektides. Varem on ta töötanud tootearenduse valdkonnas kahes Eesti telekomi ettevõttes ning olnud rahvusvahelise kontserni Baltikumi logistikajuht. Ta on alates 2001. aastast aidanud Eesti organisatsioonidel panna kokku sadu äriplaane, tasuvusanalüüse ja strateegiaid. Selle töö raames viis ta läbi sadu ajurünnakuid erinevates organisatsioonides ja sealt teda hakkaski huvitama, kuidas inimene mõtleb ning kuidas on võimalik mõtlemist suunata teistest erinevale rajale ja olla seeläbi konkurentidest nutikam.

Nende tööde kõrvalt on ta 5 aastat Tallinna Tehnikaülikooli tudengitele ettevõtlust õpetanud ja olnud AS Keila Taastusravikeskus nõukogu esimees. Hariduse on ta omandanud Eestis ja Rootsis – kraadina on tal MBA Tallinna Tehnikaülikoolist, aga ta ütleb, et palju põnevam on olnud tudeerida neurolingvistilist programmeerimist (NLP), Rootsi loodust ja kultuuri ning waldorfpedagoogikat. Lisaks erinevad ärijuhtimisega seotud koolitused Eestis ja mujal. Kõik need kokku on andnud päris unikaalse kompoti.

Kolmanda sektori organisatsioonidest on ta nõustanud muuhulgas järgmisi organisatsioone: MTÜ Kinobuss, MTÜ Säästva Renoveerimise Infokeskuse Tartu ühendus, MTÜ Põlvamaa Partnerluskogu, MTÜ Eesti Pärimusmuusika Keskus, MTÜ Räpina Avatud Noortekeskus, MTÜ Eestimaaehitus, MTÜ Noored Kooli jt.

Kirjutaja Getter ehk Getter Lukjanov on kirjutamisega tegelenud viimased 15 aastat. Lisaks ajakirjandusele on ta viimase 6 aasta jooksul täiendanud end nii Eestis kui välismaal copywritingu (reklaamikoostamise), turunduse, kommunikatsiooni ja digimarketingi valdkondades. Tal on sisuloomeagentuur Kirjutaja OÜ ja igapäevaselt tegeleb ta sisuloomega oma erinevatele klientidele.

 

 

Kadri Kõiv on täiskasvanute koolitaja ning konsultandina töötanud alates 1998. Omab suhtlemistreeneri kõrgeima taseme (7) ja täiskasvanute koolitaja 7 taseme kutsetunnistust. Eesti Suhtlemistreenerite Ühingu liige. Stressijuhtimise ning läbipõlemise ennetamise teemalisi koolitusi ja arenguprogramme läbi viinud alates aastast 2000 erinevate elualade töötajatele – spetsialistidest juhtideni. Läbi viinud stressitaseme hindamise uuringuid, välja õpetanud stressi-juhtimise valdkonna koolitajaid ja koostanud juhendmaterjale. Koolitajana näeb ta oma peamist ülesannet mitte teadmiste edastamises, vaid sellise keskkonna tekitamises, kus koolituses osalejatel on ruumi mõelda ja öelda, õhkkond on toetav ja julgustab proovima, võtma riski, tegema midagi teisiti. Muutuma.