SA Võrumaa Arenduskeskus pakub kodanikuühendustele ja –algatustele tugitegevusi kogu organisatsiooni arengutsükli ulatuses, sh teemadel:

• eestvedajate inspireerimine
• organisatsiooni asutamine
• organisatsiooni tegevusvõimekuse kasvatamine
• ühingu juhtimise korraldamise nõustamine
• ühingu tegevuste rahastamise nõustamine
• ühingu projektide nõustamine
• organisatsiooni arendamine, sh ühingu arengu ja lõpetavate ühingute nõustamine

Palume konsultatsiooniaja eelnevalt kokku leppida.
Kontakt ja lisainfo: kodanikuühenduste konsultant Katrin Volman, e-post: katrin.volman@vorumaa.ee, tel: 525 1750.organisatsiooni-arengutsukkel-ws

SA Võrumaa Arenduskeskus kuulub Maakondlike Arenduskeskuste võrgustikku (MAK). MAK aitab kaasa kodanikuühenduste tegutsemisele maakonnas ning loob eeldused kodanikualgatuse tekkeks või arenguks. Selleks jagab MAK infot kodanikuühiskonnas toimuvast maakonnas ja maakonnale.

Konsultatsiooni- ja infotegevusi toetab SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital ja siseministeerium.

Oma tegevuses juhindume vabaühenduste eetikakoodeksist.

Kasulikud veebilehed mittetulundusühendustele: MTÜ ABI – teejuht vbaühendustele internetis, Maakondlike arenduskeskuste võrgustik, Hea Kodaniku Infovärav, Kodanikuühiskonna Sihtkapital, EAS võimalused avalikule ja kolmandale sektorile.