2016. aastal toimus Ühisnädal 21.-27. novembril ning nädala teemaks oli HOOLIMINE.

Võrumaal korraldati Ühisnädala raames 9 sündmust, mida vedasid eest 5 ühendust. Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni Lõuna piirkond korraldas teemapäeva „Tervishoid sotsiaaltöös, sotsiaaltöö tervishoius“. Kündja külaselts kutsus kaasa lööma talgutel 23. novembril või 24. novembril ning 26. novembril korraldati talgulistele tänuõhtu.  MTÜ Võru Loomeselts eestvedamisel toimus Võru Jazziklubi hooaja lõpukontsert 25. novembril. Terve Pere Aed kutsus oma lasteaiarühma peresid ühiselt advendiküünalt süütama. Stedingu majas toimus 23. novembril praktiline loeng “Loovus ja loomingulisus”. Suur tänu kõigile sündmuste korraldajatele!

SA Võrumaa Arenguagentuur korraldas Ühisnädal 2016 raames kaks sündmust.
22. novembril  toimus Sänna Kultuurimõisas MTÜde inspiratsioonipäev, kus oma lugu rääkisid mitmed üle-Eestiliste heategevuskampaaniate eestvedajad. Toimus ka esinejate vaheline paneeldiskussioon teemal “Kas eestlane hoolib ainult kampaania korras?”.
24. novembril toimus traditsiooniline MTÜde ja vabakondlaste tänuüritus Georgi hotelli restoranis Postmark. Tänuüritus oli sel korral kutsetega nominentidele ja nende esitajatele.

Kokku sai Ühisnädala tegemistest Võrumaal osa 240 inimest.

Ühisnädala korraldamist toetab Kodanikuühiskonna Sihtkapital.