Rändnäitus „Kodukoha kompass“ avab linnaruumi ja inimeste heaolu vahelised seosed ning kutsub võrulasi mõtlema, millega ollakse oma linnas rahul ja milles nähakse veel arenguruumi.

Eesti Koostöö Kogu avab 3. veebruaril kell 15:00 Võru Keskraamatukogus näituse „Kodukoha kompass“. Väikelinnades rändav näitus avab linnaruumi ja inimeste heaolu vahelisi seoseid ning kutsub kohalikku kogukonda väiksemate ning suuremate sekkumistega ka ise oma elukeskkonda parandama.

Võrumaa Arenduskeskus kutsub kõiki huvilisi osalema ja arutlema oma kodukoha avaliku ruumi üle mööda maakonda rändavale leongute sarjale. Osale ühel või kõigil kohtumistel või vaata ülekannet Facebookis (kliki loengu pealkirjale)!

11. veebruaril kell 16:00 Osula raamatukogus avalik loeng ja vestlusõhtu kolme maastikuarhitektiga: Merle Karro-Kalberg, Anna-Liisa Unt, Karin Bachmann

Kuidas luua elurikast keskkonda linnas ja maal?

TRÜKI PLAKAT

Milline on elukeskkonna ja ümbritseva ruumi mõju inimese heaolule ning milline on inimese suhe looduskeskkonnaga linnas ja maal? Miks peaksime pöörama oma elukeskkonnale ja selle planeerimisele rohkem tähelepanu? Milleks vajame elurikkust linna ja maale? Milline on elurikas keskkond ja kuidas seda saavutada? Mida saab igaüks teha, et elurikkust linna ja maale juurde tuua või seda hoida?

Nendele ja teistele küsimustele aitavad vastuseid otsida Tartu 2024 Euroopa kultuuripealinna projekti Kureeritud Elurikkus idee autorid Merle Karro-Kalberg, Anna-Liisa Unt, Karin Bachmann.

 

15. veebruaril kell 12:00 Võru keskväljakul koolinoortele suunatud

Demokraatiatrenn

Harjutusi näitab ette Ave Habakukk, kaasa löövad Võru Kesklinna kooli õpilasesindus Anu Koopi juhendamisel ja Võru Kreutzwaldi Kooli õpilasesindus Kai Laanemaa juhendamisel.

 

17. veebruaril kell 17:00 Haanja rahvamajas demokraatiaedendaja Teele Pehki avalik loeng ja vestlusõhtu

Kuidas kogukonnas arutelusid pidada?

TRÜKI PLAKAT

Kuidas parandada kogukondlikku arutelukultuuri? Kuidas leida ühisosa, kui huvid on erinevad? Mis on arutelude pidamisel kohaliku omavalitsuse roll, mis ühenduste ja elanike roll?

Teele Pehk tutvustab erinevaid dialoogivõtete metoodikaid ja aitab vedada hea paiga teemalist arutelu.

 

18. veebruaril kell 13:00 Antsla raamatukogus demokraatiaedendaja Teele Pehki avalik loeng

Kuidas sina saad otsuseid mõjutada?

TRÜKI PLAKAT

Loengus jagatakse praktilisi näpunäiteid, kuidas tõsta inimeste teadmisi, et paremini kasutada demokraatia hoobasid Eesti ühiskonnas, et kohaliku tasandi otsuste tegemine oleks läbipaistvam, kaasavam ja seetõttu sihtrühma vajadustest lähtuvam.

Teele Pehk aitab mõtestada, kuidas võimestada kohalikku demokraatiat, avatud ja läbipaistvat valitsemist.

 

18. veebruaril kell 16:00 Vastseliina raamatukogus kultuurigeograaf ja Eesti inimarengu aruande 2019/2020 peatoimetaja professor Helen Sooväli-Seppingu avalik loeng

Linn, avalik ruum ja tervis

TRÜKI PLAKAT

Kodutänav ja linn – see pole ainult majad, autod ja teed. See on keerukas suhte- ja tajuruum, mis mõjutab meie käitumist, heaolu ja õnnetunnet. Tule mõtle kaasa meid ümbritseva ruumi tähtsusele! Milline on hea avalik ruum? Kuidas see loob heaolu ja õnnetunnet, füüsilist- ja kodanikuaktiivsust, kogukondlikku sidusust. Kuidas linnad inimeste füüsilist ja vaimset tervist saavad toetada? Kuidas hea paik aitab kaasa ka piirkonna mainele ning majanduslikule edule?

Kultuurigeograaf Helen Sooväli-Sepping aitab mõtestada linnastunud ühiskonna ruumilisi valikuid.

 

25. veebruaril kell 17:00 Võrumaa Keskraamatukogu konverentsisaalis urbanisti ja arhitekti Elo Kiiveti avalik loeng

Kõik teed viivad keskväljakule

TRÜKI PLAKAT

Tule mõtle kaasa oma linna arengutele! Kuidas äratada ellu linna keskus? Kuidas teadlikult ruumi aktiveerida, inimesi kokku tuua? Kuidas ise kogukonnas ruumieksperimenti teha – lihtsalt, kiirelt, odavalt! Mida saavad linnad peale uue väljaku valmimist edasi teha? Miks on hea avalik ruum inimesele, keskkonnale, tervisele kasulik?

Urbanist ja arhitekt Elo Kiivet mõtestab kogukonna kohtumisel linna keskpunkti olulise maamärgi ja kohaliku elu katalüsaatorina.

 

26. veebruaril kell 16:00 Värska Kultuurikeskuses Tartu Linnamuuseumi ekspositsiooniosakonna juhataja Nele Dreseniga

Mis kasu on väikelinnas kultuuripärandist?

TRÜKI PLAKAT

Kultuuripärand suurendab piirkondade atraktiivsust, meelitab talente, loob majandustegevust, annab piirkonnale oma näo jne. Loengu käigus arutame, mis kasu on ajaloolistest hoonetest, kultuuri- ja kirjanduspärandist ruumis? Kuidas lugude jutustamine aitab kaasa hea avaliku ruumi tekkimisele?

Tartu Linnamuuseumi juataja Nele Dresen aitab teemat avada.