Inspiratsiooniseminar: Organisatsiooni turundamine läbi tugeva ja tuntava persoonibrändi

Mõned organisatsioonid jäävad oma tegemiste, teenuste või toodetega silma, kuid mõned mitte. Osa inimesi on tuntud, osa vähem tuntud. Iga päev teeme midagi, et kujundada seda mainet, mis meist tekib ja me ise kujundame organisatsiooni kuvandit, kus tegutseme.

 • Kuidas sa tahad, et sind organisatsiooni eestvedajana teatakse?
 • Kuidas läbi positiivse kuvandi organisatsioon nähtavaks teha? Kuidas jõuda soovitud inimesteni?
 • Kuidas Sa soovid, et Sind tuntakse?

Koolituse eesmärk on anda ülevaade, kuidas persoonibrändiga teadlik tegelemine aitab organisatsioonidel oma eesmärke ja tulemusi saavutada. Iga juht on oma organisatsiooni esimene brändi kujundaja ning tal on suurim mõjuvõim kujundada ja turundada. Tugev ja tuntav persoonibränd on kindel konkurentsieelis, mis toob tegevustesse uusi võimalusi ning aitab eristuda. Turundada organisatsiooni tegemisi, tooteid või teenuseid läbi iseeenda persooni, see on selge ja oluline eristumise koht. Lisaks jagada teadmisi ja oskusi, kuidas töötajate ja liikmete kui brändisaadikute kaasamisel tugevdada organisatsiooni positiivset mainet ning nähtavust.

Osalemistingimused: 
Täida registreerumisvorm hiljemalt 21. augustiks. Registreerumisvormis olevate motivatsiooniküsimuste põhjal tehakse osalejate valik koolitusele hiljemalt 27. augustiks. Kõikide registreerunud inimestega võetakse ühendust!

KOOLITUSE KAVA

Aeg: teisipäev, 4. september kell 12:00-19:00
Koht: Kohvik Suur Muna, Haanja küla, Rõuge vald, Võru maakond, GPS koordinaadid 57.713060, 27.055039
Koolitaja: Signe Ventsel

Koolituse teemad:

 • Milleks ja kellele on persoonibränding?
 • Kaubamärk, bränd, persoonibränd
 • Millised on persoonibrändi loomise etapid?
 • Kuidas tugev ja tuntav persoonibränd aitab organisatsiooni turundada?
 • Kuidas organisatsiooni töötajad/liikmed/koostööpartnerid oleksid brändisaadikud?
 • Kuidas brändisaadikud organisatsiooni kuvandit loovad?
 • Millised on organisatsiooni sotisaalse väärtus loomise võimalused (maine hoidmine internetis)?
 • Konkreetsed sammud organisatsiooni maine kujundamisel.
 • Lugude rääkimine organisatsiooni kuvandi kujundamisel ja turundamisel.

Praktiline osa:
Inspireerivate lühiloengute järel on praktilised harjutused, et kuuldu koheselt praktiseerida (individuaaltööd ja grupitööd). Kui Sa soovid olla edukas, siis tuleb panna oma oskused ja teadmised märkama. Lisaks tuleb väga selgelt kommunikeerida iseenda kui ka oragnisatsiooni väärtuspakkumine sihtrühmale. Konkurentsis jääb silma see, kes eristub. Loo väärtust ja julge eristuda!

Maksumus:
Koolitusel osalemise tasu on 20 eurot inimese kohta, mis sisaldab koolitusmaterjale ja kohvipause. Lõunapaus on iga osaleja enda kulul. (Suur Muna pakub, näiteks, toekat päevasuppi 4 euro eest ja pajarooga 5 euro eest.)

Arve tuleb tasuda enne koolituse algust. Koolituse läbiviimist toetab Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

KOOLITAJA

Signe Ventsel on turundamisega olnud suuremal või väiksemal määral seotud juba üle 15 aasta. Lisaks turundustegevuste elluviimisele koolitab ta inimesi ja korraldab sündmusi. Tal on kogemusi projektide kirjutamisel, eestvedamisel ja nende elluviimisel. Suure sportliku eluviisi austajana, teab, et spordis ja äris on väga palju ühist. Ta on aktiivne, konstruktiivne arutleja ja kaasa mõtleja, tegutseja, mitte kõrvaltvaataja. Ei oota, millal tingimused läbinisti soodsad on, sest need ei ole kunagi seda. Ideedel on väärtus, kui need ka tegudeks muuta ning ta kasutab tegutsemist hirmu ravimiseks. Tulemus peab alati olema parim, keskpärasusega ta ei lepi! Hindab usalduslikus koostöös avatust, ausust ja kvaliteeti. Ta on Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsiatsiooni liige.