Võrumaa MTÜ juhtide arenguprogramm 2017

Jaanuarist juunini toimub seitsmest moodulist koosnev vabaühenduste juhtide arenguprogramm, mille eesmärgiks on maakonnas tegutsevate vabaühenduste juhtide kasvanud võimekus organisatsiooni igapäevasel ja pikemaajalisel juhtimisel ning arendamisel.
Osalemistingimused: KANDIDEERIMINE ON LÕPPENUD!
Täida motivatsiooniankeet hiljemalt 03. jaanuariks. Motivatsiooniankeetide põhjal tehakse osalejate valik programmi hiljemalt 10. jaanuariks. Kõikide registreerunud inimestega võetakse ühendust!
Selgituseks:
– Ühest MTÜ-st võib osaleda kuni kaks inimest, aga väga oluline on, et üks inimene ühingust peab läbima vähemalt 6 moodulit, see annab hea võimaluse kohapealseks meeskonnatööks ning samas tagab programmi sisu järjepidevuse.
– Võimalik on ka selline variant, et üks inimene ühingust käib kõigil koolitustel, aga meeskonnaliige vahetub. See annab võimaluse näiteks raamatupidajal osaleda maksunduse moodulis vms.
– Kui mõne mooduli puhul on kohti üle, kuulutatakse see avatuks ja võivad osaleda need, kes ongi huvitatud mõnest kindlast teemast. Üksikus moodulis osalemise maksumus on 5 eurot mooduli kohta.
Tunnistus:
Arenguprogrammis osalemise tunnistus väljastatakse juhul, kui osaleja on läbinud vähemalt kuus moodulit.
Maksumus:
Programmis osalemise tasu on 25 eurot inimese kohta, mis sisaldab kõiki koolitusi ja kohvipause. Arve tuleb tasuda enne programmi algust. Arenguprogrammi läbiviimist toetab Kodanikuühiskonna Sihtkapital.
Eeltöö:
Kõigile programmi välja valitutele saadetakse e-formulari keskkonnas 360° eneseanalüüsi tagasisideuuring ühingu juhtimisega seotud tegevuste kohta. Samuti saadetakse uuring kandideerimisankeedis ära toodud meili-aadressitele. Uuringu kaudu saame tagasisidestada juhtide võimekuse hetkeseisu ja ootusi kõikide moodulite teemade osas ning vastavalt sellele kujundada moodulite sisu, et programmi kasutegur oleks võimalikult suur.
Palun tutvuge enne registreerimist kogu programmi sisuga k.a kuupäevad, koolitajad, sisu ja kodutööd. 

NB! Teemade valik võib täpsustuda vastavalt osalejate tagasiside ankeetides märgitule.

I moodul: Juhi roll ja ülesanded. Arenguprogrammi käivitamine.
– Aeg: Teisipäev, 24.01.2017 kell 9.30-13.30
– Koht: Töö-ja tegevuskeskus Mosaiik (Kreutzwaldi 34 II korrus)
– Koolitaja: Kadri Kõiv
– Kodutöö: Eeltööna täidetakse 360° tagasisideuuring ehk eneseanalüüs – tugevused ja arenguruum.
– Teemad:
• Arenguprogrammi sissejuhatamine, osalejate tutvumine, arenguprogrammi tutvustamine.
• Arenguprogrammi eesmärgistamine vastavalt tagasiside uuringu tulemustele.
• Meeskonnajuhi tegevused, ühenduse juhtimiseks vajalikud teadmised, oskused, hoiakud.
• Ühenduse juht meeskonna eestvedaja ja koostöö käivitajana.
• Olulised tegevused meeskonna juhtimisel.

II moodul: Ajajuhtimine
– Aeg: Teisipäev, 07.02.2017 kell 9.30-14.00
– Koht: Töö-ja tegevuskeskus Mosaiik (Kreutzwaldi 34 II korrus)
– Koolitaja: Jana Tamm
– Kodutöö: Eeltööna lugeda läbi artikkel ajast, mis saadetakse osalejate meilile. Milline on Sinu Aeg täna?
– Teemad:
• Erinevad lähenemisviisid ajajuhtimisele
• Tänapäeva käsitlus ajajuhtimisest
• Enda ajajuhtimise süsteemi ülesehitamine
• Planeerimine kui vahelüli soovitava ja tegelikkuse vahel. Konkreetsete ajaplaanide koostamine.
• Oluliste ja kiirete ülesannete eristamine ja nende planeerimine.
•  Ülesannete ühildamine, vaheletulevate ülesannete planeerimine.
• Ajajuhtimise “segajate” määratlemine ja nendega toimetulek.
• Mis aitaks tõhustada meeskondlikku ajakasutust ja milline on juhi roll selle kujundamisel.

III moodul: Finantsplaneerimine MTÜ-des
– Aeg: Kolmapäev, 22.03.2017 kell 12.00-17.00
– Koht: MTÜ Võluvõru ruumides (Jüri 19a III korrus)
– Koolitaja: Margus Tinits
– Kodutöö: Täpsustub
– Teemad:
• Bilanss ja kasumiaruanne finantsplaneerimise tööriistana
• Finantsplaan ja selle roll
• Pikaajalise finantsplaani koostamine
• Lühiajaline finantsplaan ja selle koostamine

IV moodul: Maksundus ja juriidika MTÜ-des
– Aeg: Neljapäev,  06.04.2017  NB! Alustame ja lõpetame pool tundi varem, kui algselt välja kuulutatud, KOOLITUS TOIMUB KELL  kell 12:45 – 16:45
– Koht: MTÜ Võluvõru ruumides (Jüri 19a III korrus)
– Koolitaja: Alari Rammo
– Kodutöö: Täpsustub
– Teemad:
• maksustamise alused ja põhimõtted – käibemaks, tööjõumaksud, erisoodustused, maksusoodustused, kingitused, annetused,
• tooted-teenused – omatulude kogumise viisid, nende maksustamine
• kulude maksuvaba hüvitamise viisid – transport, side, toitlustus jmt
• lepingud töötajatega, projektides ja vabatahtlikega
• kohustused, vastutus, tasustamine ja vormistamine, dokumenteerimine
• riigihanked

V moodul: Mõju hindamise koolitus
– Aeg: Neljapäev,  04.05.2017 kell 9.30-13.30
– Koht: Võru Instituut (Tartu tn 48)
– Koolitaja: Jaan Aps
– Kodutöö: ettevalmistavad materjalid saadetakse meilile, lisaks pakutakse järelnõustamist nendele organisatsioonidele, kes otsustavad Maailmamuutjate registriga liituda. Registri ja selle beetaversiooni kohta leiab infot siit: http://www.maailmamuutjad.ee/.
– Teemad:
• Mõju hindamine ja selle kommunikatsioon
• Maailmamuutjate registri võimalused

VI moodul: Esinemisoskuste koolitus (videotagasisidega)
– Aeg: Teisipäev,  30.05.2017 kell 9.30-13.30
– Koht: Võru Instituut (Tartu tn 48)
– Koolitaja: Kadri Kõiv
– Kodutöö: Treeningu eeltööna koostavad osalejad kuni 4 minuti pikkuse ettekande oma ühingu tegevuste tutvustamiseks.
– Teemad:
• Kontakti loomine auditooriumiga
• Kehakeel ja liikumine esinemisel veenvuse suurendamiseks
• Visuaalsete abivahendite kasutamine
• Esinemisärevuse kontrollimine
• Ühingut tutvustav ettekanne

VII moodul: Arenguprogrammi lõpuseminar
– Aeg: Teisipäev,  06.06.2017 kell 9.30-13.30
– Koht: Võru Instituut (Tartu tn 48)
– Koolitaja: Kadri Kõiv
– Kodutöö: Koostada esitlus arenguprogrammi raames seatud eesmärkide saavutamise kohta.
– Teemad:
• Tagasiside roll juhi arengu toetamisel. Tagasiside liigid.
• Arenguprogrammis osalejate esitlused
• Edasiste tegevuste kavandamine
• Arenguprogrammi lõpetamine
Seminari tulemusena on arenguprogrammis osalejad:
• analüüsinud enda tegevusi ühenduse juhtimise kavandamisel
• hinnanud endale arenguprogrammi alguses seatud eesmärkide saavutamist
• kavandanud edasised arenguplaanid

Arenguprogrammi rahastab Siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.