KÜSK hakkab korraldama taotlusvoore turvalisusesse panustavatele ühingutele

Lähtudes siseturvalisuse arengukavast 2015-2020, on siseministeerium kehtestanud kogukondliku turvalisuse toetusvooru tingimused kogu arengukava perioodiks kuni 2020. aastani.
Maakondlikud turvalisuse taotlusvoorud on juba kaks aastat toimunud siseministeeriumi eestvedamisel ning järgmised viis aastat korraldab neid KÜSK koos maavalitsustega. Esimene neist leiab aset tuleval sügisel.
Taotlusi võivad esitada kõik mittetulundusühingud, sihtasutused ning usulised ühendused. Maksimaalne toetus taotluse kohta on 3500 eurot ning käesoleva aasta toetuste kogusumma on 135 000 eurot.
Taotlev ühing peab kaasama partnerina kogukonna, teisi ühendusi ja asutusi ja näitama kogukondlikku turvalisust häiriva probleemi olemasolu pakilisust ja kogukonna vajadust ning tahet selle probleemi ühiseks lahendamiseks.
Täpsemad tingimused ja taotlusvormid avaldatakse sügisel taotlusvooru avanedes KÜSKi kodulehel www.kysk.ee.

Lisainfo: Tarmo Treimann, tarmo@kysk.ee, 5301 3652