Vabaühingu projektitaotluse koostamise juhend

Soovitused vabaühingutele toetuse saamise eeltööks, tulemusliku projekti koostamiseks, taotlusvormide täitmiseks, mõju hindamiseks ja aruannete koostamiseks.

Koostas Agu Laius. Nõustasid Mari-Liis Dolenko, Merlin Sepp ja Sirle Domberg, SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK), Jaan Aps, Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik.

Juhend eesti keeles.

Juhend vene keeles.