Uuest aastast rahastab Tervisekassa perearstiabi enam kui 275 miljoni euro eest

Uuest aastast suunab Tervisekassa perearstiabisse 30 miljonit eurot rohkem kui mullu, et laiendada teenuste valikut ja parandada arstiabi kättesaadavust.

Perearstiabi kättesaadavuse tagamiseks ja perearstimeeskonna rollide ümberjaotamiseks hakkab Tervisekassa uuest aastast katsetame uusi teenusemudeleid. Üks esimesi lahendusi, mida Tervisekassa piirkonnapõhiselt katsetama hakkab, on teistlaadi meeskond tervisekeskuses. Laiendatud meeskonnaga teenusmudelit hakatakse uuest aastast katsetama näiteks Tõrvas, kus seni on toimetanud kolme nimistuga eraldi kolm väikest meeskonda.

“Uuest aastast hakkab Tõrva perearsti nimistuid teenindama üks suur meeskond, kuhu kuulub perearst koos üldarstide, pereõdede ja kliiniliste assistentidega. Eesmärgiks on, et kolme nimistu keerulisemaid patsiente teenindaks perearst, lihtsamate tervisemurede korral saaksid patsiendid abi üldarstidelt. Tervisekeskuse meeskonnas on lisaks registraator, ämmaemand ja füsioterapeut,“ selgitas Tervisekassa perearstiabi teenusejuht Laura Johanna Tuisk.

Teine erilahendus, mida Tervisekassa plaanib uuel aastal piirkonnapõhiselt katsetada, on digikliiniku tugi perearstikeskustele ehk patsiendile tehakse telefoni või interneti teel eelsõelumine, mille käigus hinnatakse tema seisundit ja otsustatakse, millise spetsialisti poole ta pöörduma peab.

Uuendusi tuleb ka e-konsultatsiooni teenustel, mille kasutamine on viimase kolme aasta jooksul kahekordistunud. Kui praeguseks toimib arstide vaheline e-konsultatsioon juba 33 erialal, siis uuel aastal lisandub e-konsultatsiooni teenuste hulka ka täiskasvanute silmaarstide e-konsultatsioon ning täiesti uue teenusena rahustite ja muude sarnaste ainete e-konsultatsioon.

Tervisekassa alustab uuest aastast perearstide digiteenindusplatvormide rahastamist, et toetada perearstide seas nende kasutusele võtmist ja seeläbi tagada, et kõigil Eesti inimestel oleks võimalik perearstikeskusesse pöörduda ka digikanalite kaudu. „Tervisekassa seab digiteenindusplatvormidele nõuded, hindab nendele vastavust ning tasustab nõuetele vastavaid lahendusi läbi tervishoiuteenuse loetelu. Perearstidel on võimalus valida enda keskusele sobivaim platvorm ning selle kasutamiseks saada Tervisekassa poolt igakuiselt rahastust,“ lisas Laura Johanna Tuisk.

Teate edastas:

VIVIKA TAMRA
Peaspetsialist
Tervisekommunikatsiooni osakond
T: 56682026
E: vivika.tamra@tervisekassa.ee