Uuenenud starditoetus on suunatud töökohtade loomisele

Alates 16. märtsist saavad alustavad ettevõtjad taotleda Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt (EAS) uuenduskuuri läbi teinud starditoetust.

Starditoetus on mõeldud uutele kuni kahe aasta vanustele ettevõtetele, mis loovad töökohti.

Starditoetuse puhul on suurendatud toetuse rahalist mahtu, mis on varasema 5000 euro asemel 15 000 eurot taotleja kohta. Samuti on laiendatud finantseeritavate kulude hulka, mis võimaldab ettevõtjatel kanda ka tööjõukulud projektikuludesse. Tööjõukulusid on võimalik kanda projektikuludesse 7500 eurot ehk siis pool kogu taotletavast toetusest. Kui varem võis toetust saada ühe inimesega ettevõte siis nüüd on starditoetus suunatud selgelt töökohtade loomisele. Projektiperioodi lõppemisele järgmisest kuust peab ettevõttes olema vähemalt kaks töökohta brutopalgaga, mis on vähemalt võrdne Statistikaameti poolt avaldatud mediaan brutokuupalgaga (09.04.2015 seisuga on see 688 eurot).

Oluline uue starditoetuse puhul on ka see, et tulemused ei pea olema kohe esimese aastaga saavutatud, vaid ettevõtte käivitamiseks on aega. Kõik investeeringud tuleb teha esimesel aastal ja lõpptulemused saavutada kolmanda aasta lõpuks.

Samuti on starditoetuse osas uuendusena kohustuslik eelnõustamine Maakondlikes Arenduskeskustes. Nõustamine annab ettevõtjatele kindluse, et tema projekt on küllalt tugev, et saada rahastust. Võrumaal nõustab starditoetuse taotlejaid Võrumaa Arenguagentuur. Huvi korral leppida kokku konsultatsiooniaeg allolevatel kontaktidel.

Peale selle jälgivad Maakondlikud Arenduskeskused toetusesaajat kolme aasta jooksul ja pakuvad talle sobivaid koolitusi, mentorprogramme, nõustamist ja muud arendustegevust.

Lisaküsimuste või eelnõustamise soovi korral korral võtke ühendust meie konsultantidega: 

Ivi Martens, 5349 7303, ivi@vorumaa.ee

Terje Moisto, 5309 1180, terje@vorumaa.ee

Ajatelg eelnõustamisest projekti lõpetamiseni.

EAS graafik