Kovisioonigrupi juhendaja koolitus

Koolituse eesmärk on tutvustada LÕIM projektis osalejatele kovisiooni olemust, läbiviimise põhimõtteid ning anda esmane ettevalmistus kovisioonigrupi tegevuse käivitamiseks. Meetodi tutvustamisele lisaks saavad koolitusel osalejad ka praktilise kogemuse kovisiooniprotsessist ning mõtestada selgemaks enda plaanid kovisiooni meetodi rakendamisega seoses.

Koolituse eesmärk on tutvustada LÕIM projektis osalejatele kovisiooni olemust, läbiviimise põhimõtteid ning anda esmane ettevalmistus kovisioonigrupi tegevuse käivitamiseks. Meetodi tutvustamisele lisaks saavad koolitusel osalejad ka praktilise kogemuse kovisiooniprotsessist ning mõtestada selgemaks enda plaanid kovisiooni meetodi rakendamisega seoses.

Koolitusele on eelistatult oodatud varasema kovisiooni kogemusega osalejad, kuid vabade kohtade korral ka teised huvilised. Koolitusel osalemise eelduseks on valmisolek lähema paari kuu jooksul olla eestvedajaks oma koostöövõrgustiku liikmetele mõeldud kovisioonigrupi käivitamisel. 

Peamised teemad koolitusel:
· Sissejuhatus, tutvumine ja koolituse ühine eesmärgistamine.
· Kovisioonimeetodi lühitutvustus: – kovisiooni olemus, eesmärgid ja oodatav kasu; – kovisioonimetoodika rakendamise erinevaid võimalusi; – kovisiooni kohtumise ülesehitus ja juhtimine.
· Kovisiooni läbiviimise võimalused ja hõlbustavad meetodid. Kovisiooni meetodi praktiseerimine väiksemates gruppides ning selle järgne kogemuse refleksioon.
· Kovisioonigruppides sagedamini esinevad probleemid ning nende ületamise võimalused.
· Kovisioonigrupi käivitamise ettevalmistus, olulised tegevused esimestel kohtumistel.
· Koolituse kokkuvõtted, edasised tegevused.

Koolitaja: Kadri Kõiv on DevelopDesign® esindav koolitaja-konsultant. Koolitaja kogemus alates 1999.a., täiskasvanute koolitaja ja suhtlemistreeneri 7 taseme kutsetunnistus. Eesti Suhtlemistreenerite Ühingu liige ja superviisor, suhtlemistreenerite ja täiskasvanute koolitajate väljaõppekursuste juht. Kadri tutvustus on leitav https://www.developdesign.eu/meie/kadri[1]koiv/ Kovisiooni meetodi rakendamist olen konsulteerinud alates 2000.a erinevate organisatsioonide tellimusel mh, Tartu Ülikool, PRIA, Keskkonnaministeerium, AS Eesti Post (Omniva), MTÜ Oma Pere, Maanteeamet, Põllumajandusamet, Tervise Arengu Instituut, Swedbank, Sotsiaalkindlustusamet, Veterinaar- ja Toiduamet, Transpordiamet, Astangu Kutserehabilitatsioonikeskus, Innove jt.

Vabaduse 12-2
13.03.2024
10:00-17:00
Tasuta!
kerli.koiv@vorumaa.ee
+372 5560 3988