Koolitusprogrammis “Oma ettevõtte juht – isiklik areng”

Koolitus aitab ettevõtjal arendada oma juhtimis- ja meeskonnatöö oskusi isiklikul tasandil.

Põlva-, Valga- ja Viljandimaa arenduskeskused kutsuvad ettevõtte juhte osalema praktilises koolitusprogrammis “Oma ettevõtte juht – isiklik areng”

Koolitus aitab ettevõtjal arendada oma juhtimis- ja meeskonnatöö oskusi isiklikul tasandil. Jagame enese-ja ajajuhtimise tööriistu, seame paika fookuse ja arengule suunatud mõtteviisi, hindame enesemotivatsiooni ning leiame oma MIKSi. Jagame häid nippe, teeme grupi- ja individuaaltööd, et omandatud taipamisi ellu viia.

 

Moodulid

 

Sihtgrupp: ettevõtjad, kes soovivad olla edukamad ja saavutada paremaid tulemusi.

Grupi suurus: 20 osalejat.

Maht ja sisu: Programmi maht 40 AK (sh 4 tundi iseseisvat tööd).

Toimumise aeg ja koht:
4.- 5.aprill  – Saarjärve Puhkemaja, Põlvamaa https://saarjarve.ee/
2.- 3.mai  – Kopra talu, Viljandimaa  https://www.kopra.ee/
30.-31.mai – Greete motell, Valgamaal https://www.greete.ee/
Esimene päev: kell 11-17:15 ja teine päev kell 09:00-15:00

Koolitajad: Kairi Rebane ja Juko-Mart Kõlar

Osalustasu: 195€ (sh majutus, toitlustus)

Registreerumine avatud kuni kohtade täitumiseni või 31.märtsini!

 

Moodulid

I moodul
04-05.aprill Saarjärve Puhkemaja, Põlvamaa 

Juhi isiklik motivatsioon ja töötajate motiveerimine. Koolitaja Kairi Rebane

Kuidas juhi enesemotivatsioon mõjutab ettevõtte üldist tulemuslikkust, kuidas hoida end
motiveerituna ja saavutada seatud eesmärke? Head nipid, grupitööd, arutelud, taipamised,
kuidas toetada end ja oma töötajaid.

Teemad:
1. Juhi enesemotivatsioon kui enese ja ettevõtte kütus
2. Motivatsiooni määratlemine ja selle tähtsus ettevõtluses
3. Tulemuse ja motivatsiooni seos
4. Kommunikatsiooni ja väärtuste selgus ning selle mõju meeskonna toimivusele

II moodul
02-03.mai Kopra talu, Viljandimaa 

Enese- ja ajajuhtimine. Koolitaja Juko-Mart Kõlar

Mis eristab edukat ettevõtjat mitte nii edukast? Teeme praktilisi samme, et viia ettevõte uuele
tasemele, tehes muutusi enda sees. Puudutame teemasid, kuidas mõttemustrid ja uskumused
mõjutavad meie edukust ettevõtjana.

Teemad:
1. Selguse loomine ja fookuse hoidmine
2. Isiklike võtmemõõdikute defineerimine
3. Nutikas planeerimine ja ajajuhtimine
4. Kriitiline mõtlemine ja ratsionaalne otsustamine
5. Lühikese, selge ja täpse väljendusviisi arendamine

III moodul
30.-31.mai Greete motell, Valgamaal

1.päev Lõksud ja takistused. Koolitaja Kairi Rebane

Kuidas aitab sisemine joondumine ettevõtjal saavutada suuremat edu, rahulolu ja tasakaalu
oma ettevõtte tegevuses? Tutvume praktikatega, mida teha sisemise joonduse saavutamiseks,
suhtlusest ja konflikti lahendusest enda ja teistega.

Teemad:
1. Uskumused ja nende mõju ettevõtlusele
2. Uskumustega tegelemine
3. Oskuste ja tugevuste hindamine
4. Suhtlemine ja konfliktide lahendus enda ja teistega
5. Enesereflektsioon ja toetus

 

2.päev Lihtsad rutiinid ja mõtteviisi muutmine. Koolitaja Juko-Mart Kõlar

Kuidas koolitusel õpitu rakendada igapäeva ellu, et tulemuste saavutamine oleks sujuv?
Hindame seniseid tegevusi ja tulemusi ning kujundame uue suuna.

Teemad:
1. Elu lihtsustamine
2. Positiivse hommiku- ja õhturutiini kujundamine
3. Edasiviivate harjumuste kujundamine
4. Seoste märkamine praeguse ja tulevase mina vahel
5. Arengule suunatud mõtteviisi juurutamine

Viljandimaal, Valgamaal ja Põlvamaal
04.04.2024
Täpsem info moodulite juures
195€ (sh majutus, toitlustus)
ivi.martens@vorumaa.ee
+372 53497303