Koolitusprogramm „Tark juht, targad inimesed“

Koolitus annab osalejatele vajalikud teadmised ja praktilised tööriistad oma ettevõttes esinevate personali kitsaskohtadega tegelemiseks, et teha läbimõeldud juhtimisalaseid otsuseid.

Lõuna-Eesti maakondlikud arenduskeskused kutsuvad ettevõtte ja meeskonnajuhte osalema koolitusprogrammis „Tark juht, targad inimesed“

Koolitus annab osalejatele vajalikud teadmised ja praktilised tööriistad oma ettevõttes esinevate personali kitsaskohtadega tegelemiseks, et teha läbimõeldud juhtimisalaseid otsuseid.

Käsitletavad teemad:

 • tööandja bränding ja värbamisstrateegia
 • töötaja elukaar ning töötaja rahulolu ja lojaalsus
 • kommunikatsiooni tähtsus ja juhtimine
 • meeskonna koostöö ja tiimitunne
 • kaugtöö juhtimise väljakutsed
 • multikultuursete meeskondade juhtimine
 • konfliktide lahendamine
 • ajajuhtimise väljakutsed, tööstress ja läbipõlemine
Moodulid

 

SIHTGRUPP: väike-ja keskmise suurusega ettevõtete juhid ja personalijuhid, meeskonna eestvedajad

OODATAV TULEMUS: Osalejad omandavad uusi teadmisi personalijuhtimise lahendustest. Praktiliste harjutuste ja analüüsi käigus mõeldakse oma organisatsiooni vajadustele ning otsitakse just endale sobivaid lahendusi.  Vahetame osalejate omavahelisi kogemusi.

MAHT:  30 AK (sh 24 kontakttundi ja 6 AK iseseisvat tööd), kokku  4 kohtumist

KOOLITAJA: Hanna Jõgi  Personalidisain OÜ tegevjuht, strateegilise personalijuhtimise konsultant, koolitaja ja coach. Tema rolliks on eelkõige ettevõtte juhtimine, organisatsioonide nõustamine ja erinevad strateegilised teenused. Lisaks pakub sisekoolitusi juhtimise ja personaliteemadel ning tegeleb individuaalse ja meeskondade coachinguga.

AEG JA KOHT:

 1. aprill I moodul toimub Oiu sadamas Viljandimaal
 2. mail II moodul toimub Greete Motellis Valgamaal
 3. mai III moodul toimub Mooste Viinavabrikus, Põlvamaal
 4. mai IV moodul toimub SA Järvamaa, Paide keskväljak 15, Järvamaa

Kõik päevad algavad kell 10:00 kogunemisega ja kestavad kella 16:00

MAKSUMUS:  osalustasu on 199€ (ei lisandu KM). Tasumine arve alusel enne koolitusprogrammi algust Hind sisaldab teoreetilist käsitlust, praktilisi juhtimise oskuste harjutusi, koolitusmaterjale ning toitlustamist kõikidel koolituspäevadel.

Registreerumine koolitusele on avatud kuni 04.aprillini või kohtade täitumiseni.

Moodulid

 

Koolitusprogramm „Tark juht, targad inimesed“

 I moodul: 10. aprill, toimub Oiu sadamas  Viljandimaal

 • Sissejuhatus programmi
 • Personalistrateegia tähtsus
 • Lühiajalised ja pikaajalised eesmärgid
 • Tööandja bränding ja värbamisstrateegia
 • Töötaja elukaar
 • Töötaja hoidmine, rahulolu ja lojaalsus
 • Erinevate põlvkondade eripärad

II moodul: 02. mail toimub  Greete Motellis Valgamaal

 • Töösooritus ja hindamine
 • Eesmärkidel põhinev juhtimine
 • Tulemuste hindamissüsteemid ja juhtimine (kompetentsid ja mõõdikud)
 • Individuaalsete eesmärkide püstitamine (sh arengu- ja tulemusvestlused)
 • Tasustamine (külalisesineja Palgainfo Agentuurist – piirkonna keskmised töötasud jne ülevaated)

III moodul: 22. mai toimub Mooste Viinavabrikus, Põlvamaal

 • Kommunikatsiooni tähtsus ja juhtimine
 • Tagasisidekultuuri loomine ja juhtimine
 • Tagasiside kogumine töötajatelt
 • Meeskonna koostöö ja tiimitunne
 • Kaugtöö juhtimise väljakutsed
 • Multikultuursete meeskondade juhtimine

IV moodul: 29.mai toimub Järvamaa Arenduskeskuses, Paide keskväljak 15, Järvamaa

 • Organisatsioonikultuuri roll ettevõttes
 • Sisekliima kujundamine
 • Konfliktide lahendamine
 • Ajajuhtimise väljakutsed
 • Tööstress ja läbipõlemine
 • Vaimne tervis töökohal ja selle toetamine
 • Kokkuvõtted ja lõpetamine

 

Viljandimaal, Valgamaal, Põlvamaal ja Järvamaal
10.04.2024
10.00-16.00
199 (ei lisandu KM)
ivi.martens@vorumaa.ee
+372 53497303