Alustava ettevõtja baaskoolitus 2024

Koolituse kestus on 8 päeva, kokku 64 akadeemilist tundi. (20.–21. märts, 4.–5. aprill, 16.–17. aprill, 9.–10. mai, kell 10:00 – 17:15)

Alustava ettevõtja baaskoolitus annab vajalikud baasteadmised potentsiaalsetele, alustavatele ja värskelt alustanud ettevõtjatele ning annab oskused oma ettevõttega alustamiseks ja ettevõtlusega tegutsemiseks. Koolitus on ülesehitatud praktilistel ülesannetel ja need toimuvad aktiivõppe meetodil, sisaldades arutelusid, rühmatöid, kogemuste vahetamist ja näidisjuhtumite lahendamist.

Alustava ettevõtja baaskoolituse käigus saab kaardistatud kõikide osalejate ärimudel, valmib äriplaan, finantsprognoosid  ja tegevuskava, mis on heaks abivahendiks ettevõtte asutamisel ja arendamisel. Osalejad saavad esmase teadmise tööriistadest, mida kasutada ettevõtluse alustamisel ning soovitused koolitajatelt enda äriidee arendamist puudutavates küsimustes.

 

Toimumisaeg: 20.–21. märts, 4.–5. aprill, 16.–17. aprill, 9.–10. mai, kell 10:00 – 17:15

Koht: Võru Riigimaja Võru, Jüri tn. 12,  III korruse saal

Koolituse kestus on 8 päeva, kokku 64 akadeemilist tundi

Osavõtutasu on 65 EUR. Osalemisavalduse täitmisega kinnitad, et oled tutvunud ja nõustunud osalemistingimustega.

 

Koolitused toimuvad ka mujal Eestis rohkem infot:

https://www.arenduskeskused.ee/koolitused/alustava-ettevotja-baaskoolitus/

 

Osalemistingimused

Osalejate arv on täis!

 • Osalemistasu: 65.- eurot (kogu programmi eest), milles sisalduvad koolitusmaterjalid.
 • Koha grupis tagab ettemaksuarve tasumine hiljemalt 13. märtsiks;
 • Osalemine vaid registreerumise alusel, grupi suurus on piiratud;
 • Osalemiseks palume täita osalemisavaldus hiljemalt 12. märtsiks;
 • Baaskoolituse programmi läbinutele väljastatakse tunnistus, mis annab võimaluse taotleda Eesti Töötukassast ettevõtlusega alustamise toetust.

 

Koolituse programm

I moodul: Strateegiline planeerimine väikeettevõttes, 20. – 21. märts 2024
Koolitaja: Elmo Puidet

 • Sissejuhatus koolitusprogrammi
 • Äriidee ja visioon
 • Ärimudel. Ärimudeli ja äriplaani seosed
 • Strateegia
 • Ärimudeli arendus. Toote/teenusedisain
 • Ettevõtluskeskkonna analüüs

II moodul: Turundus ja müük, 04. – 05. aprill 2024
Koolitaja: Urmas Kamdron

 • Turu-uuringud
 • Turundustööriistad ja -valikud
 • Turundusplaani koostamine. Hinnastrateegia
 • Müügimudeli valik sõltuvalt ärimudelist
 • Müügipsühholoogia ja -argumendid. Liftikõne
 • Müügiplaani koostamine

III moodul: Finantsjuhtimine ja -planeerimine, 16. – 17. aprill 2024
Koolitaja: Kristo Krumm

 • Ettevõtlusega seotud maksud
 • Finantsaruanded ja raamatupidamine
 • Eelarve koostamine. Tasuvusuanalüüs.
 • Investeeringute planeerimine
 • Finantsprognooside koostamine

IV moodul: Juhtimise – ja arengupäev, äriplaanide esitlused, 09. – 10. mai 2024
Koolitaja: Elmo Puidet

 • Juhi roll ja enesejuhtimine
 • Meeskond ja partnerid
 • Äriplaanide esitlemine

 

Lisainfo: Ivi Martens, ettevõtluskonsultant, SA Võrumaa Arenduskeskus, tel + 372 53497303, e-post ivi.martens@vorumaa.ee

Baaskoolitus on rahastatud Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist

Võrumaa Arenduskeskus logo

 

Võru Riigimaja, III korruse saal
20.03.2024
10:00 – 17:15
65 eurot
ivi.martens@vorumaa.ee
+ 372 53497303