Ütle sõna sekka vabakonna tuleviku kujundamises 18. veebruaril!

Hea Võru maakonna vabaühendus!

Millised on meie maakonna vabaühenduste suurimad väljakutsed? Kuidas saaks riik meie maakonna vabaühendusi toetada või aidata?

Kutsun Sind osalema vabakonna tuleviku teemalisel arutelul 18. veebruaril 2014 kell 12:00-17:00 Võru Maavalitsuse II korruse saalis (Jüri 12, Võru). Oma tulekust saad teada anda registreerides end antud vormil, telefonil 525 1750, e-kirjaga evelyn@vorumaa.ee kuni 12. veebruarini.

Millega tegemist on?

Veebruaris 2014 korraldab regionaalministri valitsemisala koos maakondlike arenduskeskustega igas maakonnas arutelu kodanikuühiskonna tulevikust. Arutelupäevadega kogume eri valdkondades tegutsevate vabaühenduste eestvedajatelt mõtteid ja ideid kodanikuühiskonna arendamiseks järgnevatel aastatel.

Meile on oluline kuulda mõtteid ja ideid nii pisematelt ja puhtalt vabatahtlikkusel põhinevatelt kui ka suurematelt ja palgatöötajatega vabaühendustelt.

Kogutud ideed saavad olema aluseks uue kodanikuühiskonna valdkonna arengukava koostamisel. See on dokument, millega lepivad valitsusasutused ja vabaühendused kokku vabakonna arendamiseks olulised teemad kuni aastani 2020. Maakondlike aruteludega on võimalik leida üles piirkondlikud eripärad, millele 2015. aastast keskenduda oleks tarvis.

Arutelul käsitleme viit suuremat kodanikuühiskonna valdkonna teemat:

1. sotsiaalne innovatsioon, sealhulgas avalike teenuste osutamine ja delegeerimine ning sotsiaalne ettevõtlus

2. kodanikuharidus

3. kaasamine ja osalus, sealhulgas osalemine poliitika kujundamises

4. vabaühenduste tegutsemisvõimekus ja -keskkond

5. heategevus ja filantroopia

Teemadega saad ennast eelnevalt kurssi viia, lugedes dokumenti “Uue perioodi kodanikuühiskonna valdkonna arengukava koostamise ettepaneku teemad ja probleemid” aadressilt http://goo.gl/YkVAPP.

12:00-13:00 – tervituskohv ja ülevaade 2014. aastal Võrumaa Arenguagentuuri poolt pakutavatest sündmustest kodanikeühendustele.

13:00-17:00 – arengukava arutelu, juhib Marten Lauri siseministeeriumist.

Palun anna oma tulekust kindlasti eelnevalt teada! Peatse kohtumiseni!