Kadri Moppel Võrumaa turismikoordinaator 5331 1919 kadri.moppel@vorumaa.ee
Elis Luik turismiinfokeskuse info- ja arenduskonsultant 5698 4971 elis.luik@vorumaa.ee
Gerta Hääl turismiinfokeskuse infokonsultant 5382 9943 gerta.haal@vorumaa.ee

 

Kõik kontaktid

Setomaa arenguprogrammi taotlusvoor 2018. a tegevuskava koostamiseks on avatud 15.-28.06.2018

Maaeluministeerium, Ettevõtluse Arendamise Sihtasusutus (EAS) ja SA Võrumaa Arenduskeskus annavad teada, et Setomaa arenguprogrammi 2018. a taotlusvoor on avatud 15. – 28.06.2018.

Programmi eesmärk on toetada projekte Setomaa arengueelduste tugevdamiseks ja paremaks kasutamiseks.

Programmi raames saavad taotlejad olla Setomaa vald ning programmi piirkonnas tegutsevad mittetulundusühendused ja sihtasutused.

Taotletava toetuse maksimaalne suurus on 32 000 eurot. Toetuse määr on kuni 85% projekti abikõlbulikest kuludest.

Programmidokumendid:

Vormikohane eeltaotlus tuleb esitada Võrumaa Arenduskeskusele:

 • elektrooniliselt aadressil arenduskeskus@vorumaa.ee või paberil aadressil Võrumaa Arenduskeskus, Jüri 12, 65605 Võru, perioodil 15.-28.06.2018.
 • kui elektrooniliselt esitatav taotlus on digiallkirjata, tuleb esitada ka allkirjastatud paberil taotlus posti teel või käsipostiga aadressil Võrumaa Arenduskeskus, Jüri 12, 65605 Võru. Hiliseim postitempel võib olla 28.06.2018. a.

Lisainfo:

Selgusid Võrumaa meenekonkursi parim turismimeene ja esindusmeene

4. aprillil kogunes Võrumaa omavalitsuste, käsitöö-, kultuuri- ja turismiorganisatsioonide esindajatest koosnev žürii ja valis välja parima Võrumaa turismimeene ja esindusmeene.

Esindusmeene kategooria võitjaks tunnistati Riine Latseruse kootud torusallid, mille idee oli inspireeritud erinevate rahvariiete seelikutriibustikust ja kirivöö motiividest. Turismimeene kategooria võitjaks tunnistati Roosiku OÜ toodetud käsitööšokolaad, kus tahvlite ümbrise disainisid Võrumaalt pärit noored kunstnikud.

Eripreemia otsustati välja anda Võru Kreutzwaldi Kooli ettevõtlusringi minifirma RaKS esitatud Vurrile, mida on võimalik kasutada ka näpuvurrina ja nöörvurrina.

Võru linn andis välja eripreemia esindusmeene kategoorias keeraamikasarjale “Linnud”, auto Eerika Aasa ja turismimeenele Pross-Tamula järv, autor Eduabi OÜ.

“Konkursile laekus 23 eset esindusmeeneks ja 19 eset turismimeeneks. Valikus oli väga palju originaalseid ja toredaid ideid, mis väärivad tunnustamist, sellepärast oleme otsustanud korraldada 1.05-30.06 kõikidest laekunud esemetest ja ideedest näituse Võrumaa Turismiinfokeskuses,” kommenteeris Võrumaa turismikoordinaator Kadri Moppel. “Mõlema kategooria võitja auhinnaks on meenete tellimus 500€ väärtuses.”

SA Võrumaa Arenduskeskuse korraldatud meenekonkursi eesmärgiks oli laiendada valikut Võru maakonnas pakutavatest meenetest, mis seovad meie piirkonna külalisi toredate elamustega ning on meeldejäävaks kingiks ja meenutuseks ummamuudu kandist. Konkursile esitatud tööd iseloomustasid uut Võru maakonda, siinset looduslikku ja kultuurilist eripära, Vana-Võromaa ja Setomaa kultuuriruumi.

Lisainfo: Kadri Moppel, turismikoordinaator, SA Võrumaa Arenduskeskus, tel 5331 1919, e-post kadri.moppel@vorumaa.ee

Kultuurikava on Võrumaa sündmusterohke kevad- ja suvehooaja kajastaja

Kutsume kõiki sündmuste korraldajaid üles kajastama Võrumaal toimuvaid sündmuseid Kultuurikava portaalis.

Kultuurikava on Võrumaa sündmuseid kajastanud aastast 2015. Kultuurikava on ühtne lahendus, mis on mõeldud nii sündmuste korraldajatele kui sündmuste külastajatele.

Ürituste korraldajad saavad ennast registreerida kultuurikava.ee lehe kaudu portaali kasutajaks ning oma sündmuste info keskkonda sisestada. Portaal on mõeldud kõigile kultuuri-, spordi-, vaba aja, aga ka näiteks koolituste jm avatud ürituste kajastamiseks.

Kultuurikava annab ka osalejatele hea võimaluse info leidmiseks Võrumaal toimuva kohta. Kultuurikava kaudu kajastuvad Võrumaa sündmused paljudes infokanalites üle Eesti, nagu näiteks visitvoru.ee või puhkaeestis.ee mistõttu leiavad siinsed sündmused ka laiemat kõlapinda.

Võrumaa  kultuurikava rahastab SA Võrumaa Arenduskeskus ja kultuurikavasse info lisamine on korraldajatele tasuta.

Võrumaa kultuurikava sündmustega on võimalik tutvuda läbi Kultuurikava veebilehe.

Lisainfo: Aigi Pall, kultuurispetsialist, SA Võrumaa Arenduskeskus, aigi.pall@vorumaa.ee

Selgusid Võrumaa meenekonkursi ideevooru parimad

Ideevooru laekus üheksateist ideed kaheksalt organisatsioonilt/ettevõttelt ja eraisikult. Komisjoni vaieldamatuks lemmikus oli Võrumaa noorte kunstnike töödega illustreeritud šokolaaditahvlite sari, idee esitaja Boris Meldre. Loe veel

Maksumaksja infotund 2018: Mida teha, et maksuasjad oleksid korras?

2018 toob ettevõtjatele mitmeid maksumuudatusi. Neid tutvustab Maksu- ja Tolliameti Võru büroojuht Katrin Truup.
Üritus toimub 16. jaanuaril Võru linnas KEIK-it territooriumil aadressil Põllu 2, alustame kell 11:00.

Osalemiseks on vajalik eelregistreerimine. Veel on jäänud vabu kohti! Registreerida saad siin: https://keik.typeform.com/to/CWos1a

Infotunnis räägime:

 • MTA abistavad teenused
 • Mida saan teha, et maksuasjad oleksid korras?
 • Mida peaksin teadma, kui leian äripartneri väljastpoolt Euroopa Liitu?
 • Millal registreerin ettevõtte käibemaksukohustlaseks?
 • Tulumaksu arvestamine 2018. aastal ning alampalga muutus
 • Ettevõtte sõiduautode maksustamine 2018. aastal
 • Ettevõtluskonto kasutamine

Üritus on osalejatele tasuta.

Lisainfo: Anti Haugas, KEIK-i arendusjuht. anti.haugas@keik.ee, tel 5900 4616

Siseministeerium kutsub üles tunnustama vabatahtlikke ja nende toetajaid

Kätte on jõudmas aeg tunnustada siseturvalisuse vabatahtlikke ning neid toetavaid ettevõtteid, asutusi, ühinguid ja eraisikuid. Näiteks möödunud aastal pälvis aasta vabatahtliku päästekomando tunnustuse Kibuna vabatahtlik päästekomando. Kibuna vabatahtlikud päästjad on käinud aastast aastasse koolides ja vabaajaüritustel päästetehnikat ja -oskusi tutvustamas ja nõustanud tuleohutusalaselt paljusid kodusid.

Ootame teie ettepanekuid siseturvalisuse vabatahtlike rühmade ja nende toetajate tunnustamiseks.

Abipolitseinikud, vabatahtlikud päästjad ja merepäästjad panustavad vabast tahtest oma isiklikku aega selleks, et Eesti oleks turvalisem koht. Nende roll turvalise ühiskonna tagamisel on asendamatu. Samuti on vabatahtlike töös ülioluline toetajate panus, nemadki aitavad kaasa siseturvalisuse tõstmisele. Sellepärast soovime igal aastal tunnustada vabatahtlike rühmi ning tänada vabatahtlikke toetavaid inimesi, ettevõtteid, asutusi ja ühinguid, kes panustavad meie riigi turvalisusesse.

Ettepanekuid ootame nii üksikisikutelt kui ka organisatsioonidelt neljas kategoorias:

 • Aasta vabatahtlik päästekomando või reservpäästerühm
 • Aasta vabatahtlik merepäästeühing
 • Aasta abipolitseinike rühm
 • Aasta siseturvalisuse vabatahtlike toetaja

Kandidaate saab esitada siseministeeriumi kodulehe veebivormi kaudu ja täiendava info ning statuudiga saab tutvuda siin: https://www.siseministeerium.ee/et/vabatahtlikud-2018

Kandidaatide esitamise tähtaeg on 22. jaanuaril 2018.

Laekunud ettepanekute seast valin hindamiskomisjoni ettepanekul kuni kümme füüsilist või juriidilist isikut ja kolm vabatahtlike rühma, kes pälvivad tunnustuse.

Tunnustatuid õnnitletakse 27. veebruaril toimuval pidulikul vastuvõtul siseministeeriumi sinises saalis.

Täna alustas sisulist tööd SA Võrumaa Arenduskeskus

Alates 2. jaanuarist 2018 alustas sisulist tegevust kõigi Võrumaa omavalitsuste poolt loodud SA Võrumaa Arenduskeskus, kuhu on koondunud Võru Maavalitsuse senised arendusülesanded ning SA Võrumaa Arenguagentuuri ja Võrumaa Omavalitsuste Liidu tegevused.

Võrumaa Arenduskeskus täidab alates 1. jaanuarist järgmisi ülesandeid: maakonna arengu kavandamine ja suunamine, maakonna võrgustikutöö (s.h. kohalike omavalitsuste vahelise koostöö koordineerimine), piirkonna turundamine, maakondlik väliskoostöö), kohalike omavalitsuste vahelise koostöö koordineerimine, maakondliku turvalisuse nõukogu töö juhtimine ja koordineerimine, rahvatervise ülesanded, maakonna kultuurikorraldus, maakonna haridusürituste korraldamine, siseriiklike toetusprogrammide (kohaliku omaalgatuse programm, Vene föderatsiooni viisa menetlemise tasu kompenseerimine, regionaalsete investeeringutoetuse programmi maakonna projektide prioriteetsuse hindamine), rakendamine ja korraldamine, Europe Direct Võru teabekeskuse ülesanded.

Võrumaa Arenduskeskuses jätkuvad info-, nõustamis- ja koolitusteenused ettevõtetele, vabaühendustele ja kohalikele omavalitsustele. Sihtasutus viib ellu noorte ettevõtlikkusega seotud tegevusi Võru maakonnas. Samuti jätkab arenduskeskuses tööd Võrumaa Turismiinfokeskus, mis jagab linna ja maakonna külalistele turismiinfot vaatamisväärsuste ja turismiteenuste kohta, tegeleb maakonna turismiarenduse ja turismitrükiste koostamisega.

SA Võrumaa Arenduskeskuse juhatuse liige Tiit Toots: „SA Võrumaa Arenduskeskuse loomisega on koondatud maakonna arendustegevus ühte organisatsiooni, millega on loodud eeldused ühtse piirkondliku visiooni loomiseks ja selle poole liikumiseks. Samas on vähendatud erinevate arendustegevuste killustatust ning dubleerimist.“

Võrumaa Arenduskeskuse koosseisus on 16,7 töökohta ja tegevuskoht on endine maavalitsuse hoone Võru linnas aadressil Jüri tänav 12. Lähema kuu jooksul korraldatakse ümber Võrumaa Arenduskeskuse kommunikatsioonivahendid: kujundatakse uus koduleht, sümboolika, kontaktinformatsioon. Hetkel kehtivad kontaktid on leitavad veebilehelt vorumaa.ee.

Lisainfo: Tiit Toots, juhatuse liige, SA Võrumaa Arenduskeskus, tel 514 5985, tiit@vorumaa.ee

Väikesed Eesti kogukonnad suure maailma sees

MTÜ Arengukoostöö Ümarlaud koostöös Võrumaa Arenduskeskusega ootavad Võrumaa aktiivseid ja oma kogukonna heaolule mõtlevaid inimesi 16. jaanuaril Sänna mõisa, et ühe tegusa pärastlõuna jooksul mõelda, mis on maailma kestlik areng ning kuidas see igaüht meist puudutab. Mida teha, et Võrumaa puhas loodus ja metsad rõõmustaks ka tulevasi põlvi ning mis on meie igaühe roll selles? Loe veel

Võrumaa Arenguagentuur kuulutab välja Võru maakonna meenekonkursi

Meenekonkursi eesmärgiks on laiendada valikut Võru maakonnas pakutavatest meenetest, mis seovad meie piirkonna külalisi toredate elamustega ning on meeldejäävaks kingiks ja meenutuseks ummamuudu kandist.

Konkursile ootame ennekõike meeneid, mis iseloomustaksid uut Võru maakonda, Vana-Võromaa ja Setomaa looduslikku ja kultuurilist eripära.

Meenekonkurss toimub kahes osas:

I Ideevoor

Voor on lõppenud. Töid sai esitada kuni 31. jaanuarini 2018.

II Meenevoor

Meeneid ootame konkursile kahes kategoorias:

 1. Esindusmeene (ostuhind kuni 25 €/tk)
 2. Turismimeene (ostuhind kuni 5 €/tk)

Kõnekas ja meeldejääv meene võiks väljendada piirkonna looduslikku ja kultuurilist eripära (Vana-Võromaa või Setomaa kultuuriruum), olla ajendatud kohalikust sümboolikast, seotud kohalike kommete ning pärimusega, valmistatud kohalikust materjalist/toorainest. Võimalusel lisada meenele lugu või legend. Nii esindusmeenetel kui turismimeenetel võiks olla praktiline väärtus. Oluline on läbi mõelda ka pakend. Meene loomisel tuleks arvestada, et meeneid oleks edaspidi võimalik toota suhteliselt lühikese aja jooksul ja erinevates kogustes. Konkursile ootame ennekõike nende meistrite või tootjate töid, kes suudavad hiljem tagada meenete pideva tootmise.

Kultuurilist eripära kajastava meene puhul lisab väärtust võro- või seto keele kasutamine, Vana-Võromaale või Setomaale iseloomuliku sümboolika kasutamine, meene valmistamine käsitööna Vana-Võromaa või Setomaa piirkonnas.

Vana-Võromaa sümboolika https://wi.ee/tegemise/vana-voromaa-aronguprogramm/vana-voromaa-mark/
Setomaa sümboolika https://www.setomaa.ee/kogukond/setomaa-sumboolika
Võrumaa tunnusmärk https://vorumaa.ee/projektid/vorumaa-tunnusmark/

Mõlema kategooria auhind on meenetellimus 500 euro väärtuses.

Konkursikomisjonil on õigus välja anda eripreemiaid.
Komisjonil ei ole kohustust kõiki preemiaid välja anda.

 • Sobiva meene olemasolul on Võru linnal plaan välja anda eripreemia meene autorile, kelle meene põhineb Võru linnaga seotud legendil. Võru linna legendid on leitavad www.voru.ee/et/legendid.

Töö esitamise tingimused:

 • Koos meenega esitage kinnine ümbrik, mille sees on autori kontaktandmeid (nimi, telefon, e-post). Ümbriku peale lisage töö nimetus ning meene kategooria (esindusmeene või turismimeene).
 • Konkursile esitatavate meenete hulk ühe esitaja kohta ei ole piiratud. Osaleda võivad nii ettevõtted, eraisikud kui ka ühendused.
 • Konkursile esitatavate meenete hulk ühe esitaja kohta ei ole piiratud. Osaleda võivad nii ettevõtted, eraisikud kui ka ühendused.

Võru maakonna meenekonkursi võitjad valib välja Võrumaa Arenguagentuuri juhataja poolt kinnitatud komisjon (käskkirja alusel) kuhu kuuluvad Võrumaa Arenduskeskuse esindaja ja projektijuht, Võru Instituudi esindaja, Vana-Võromaa käsitöö asjatundja, Setomaa Käsitöökogu esindaja, MTÜ Setomaa turism esindaja, MTÜ Võrumaa Turismiliit esindaja, kõikide Võru maakonna omavalitsuste esindajad, kaks Võru maakonnas tegutseva ettevõtte esindajat.

Ideedevooru komisjon hindab ideid 13.02.2018, meenevooru komisjon hindab meeneid 4.04.2018.
1.05-30.06 on Võrumaa Turismiinfokeskuses avatud näitus Võru maakonna meenekonkursile laekunud töödest, tööde eksponeerimisel viidatakse autorile/ meistrile.

Konkursi tulemused kuulutatakse välja 1. mail turismihooaja avamisel Võrumaa Turismiinfokeskuses.

Välja valitud töödest/meenetest koostatakse pdf-kataloog ning konkursi võitnud meeneid on võimalik edaspidi soetada Võrumaa Turismiinfokeskusest.
Konkursil osalenud tööd tagastatakse omanikele perioodil 1. juuli – 31. august 2018.

Konkursitöid meenevooru saab esitada kuni 30. märtsini 2018, kell 16.00 Võrumaa Turismiinfokeskusesse aadressil Jüri tn 12.

Võrumaa Arenguagentuuri 52. nädala eelinfo

Ja ongi SA Võrumaa Arenguagentuuri viimane töönädal. Uuel aastal jätkame samas vaimus ja kohas juba uue nime all SA Võrumaa Arenduskeskus.

Rohkem uudiseid