Tunnustus Võrumaa tegusatele kodanikele!

Kõik need 36 inimest on andud endast tükikese Võrumaa heaks. On suurepärane, et nende panust on märgatud ning nad on leidnud tunnustust oma kogukonna, valla või lihtsalt heade inimeste käest. Nüüd on Sul võimalus Võrumaa tegusate kodanikega ka põgusalt tuttavaks saada ning öelda, kes võiks Sinu arvates esindada Võrumaa kodanikuühiskonda võttes vastu maavanema tänukirja Võrumaa kodanikuühenduste konverentsil 29. novembril Uue-Antsla rahvamajas. Anna oma valikust teada SIIN.

LEILI VÄISA

Leili on olnud juba 30 aastat Antsla valla noortele eeskujuks, võttes eesmärgiks koolitada nendest välja heal tasemel tantsijad, lisaks sellele on ta võtnud südameasjaks tegeleda ka laste eeskujulikuks kasvatamise ning koostöös lastevanematega on ta oma ülesandega hästi toime tulnud. Ta on Tantsuseltsi Pärliine pannud oma südame ja hinge, tehes seda tööd E-R, lisaks pühad, vaheajad, nädalavahetused – kõike seda vabatahtlikult! Tema jaoks pole raha olnud kunagi esimesel kohal… Enese ja laste heaolu on see, mis teda rahuldab.

Tänaseks on Leili juhendatavas Pärliine tantsuseltsis omandanud tantsuoskused pea kaks põlvkonda Antsla piirkonna tantsuhuvilisi. Vähe leidub inimesi, kes sellise kire ja kõrge professionaalsusega oma valdkonnas tegutsevad. Leili juhendatavad tantsugrupid on iga-aastaselt leidnud tunnustamist festivalil Koolitants. Igapäevaselt töötab Leili lasteaia liikumisõpetajana, misläbi nakatab liikumis- ja tantsupisikuga ka kõige väiksemaid. Samal ajal on Leili aktiivne ka kohalikus elus – osaledes volikogu komisjonis ning olles aktiivne osaleja vallaelu ja siinset arengut puudutavates aruteludes.

Leili Väisa on tunnustamiseks esitanud ka Antsla Vallavalitsus.

KADRI NASSAR

Kadri on üks väga tubli Lasva valla elanik, kes aitab alati hea nõuga kaasa piirkonna sportimistingimuste parandamisele ja arendamisele. Kadri annab iga tegevusega, millega ta on seotud, endast palju rohkem, kui temalt oodatakse. Kõigis oma ettevõtmistest on ta väga põhjalik! Kadri Nassar on tunnustamist väärt!

KAIA PRUULI

Kaia innustab inimesi enda tervise eest hoolt kandma ja juhendab 4x nädalas treeninguid Antslas. Ta on ise inimestele eeskujuks tehes trenni ja osaledes tervisespordi üritustel. Kogu tema 5 liikmeline pere on aktiivne nii spordis kui ühiskondlikus elus. Kaia korraldab ka külapäevi. Lisaks on ta igati särav ja positiivne inimene.

Kaugemalt vaadates on jäänud Kaiast väga tubli, tööka, sportliku ja aktiivse inimese mulje. Jõuab kõikjale annab endast palju. Juhendab aeroobikat, teeb tööd volikogus ja arendab külaelu/vallaelu ning lööb kaasa aktiivselt kohalikus spordielus. Lisaks kõigele sellele on veel tubli kolme lapse ema. Tubli.

RITA RUUSMÄE

Rita on tõeliselt hakkaja ja tubli autokaupluse müüja, maainimeste kuulaja ja abiline, kes on alati olemas. Usun et ta on ära teeninud kiitused kõigi poolt.

Rita aitab väga paljusid inimesi, eriti just vanureid, kellel ei ole kodu lähedal maal poodi või asub see kilomeetrite kaugusel ning ka linna poodidesse ei ole võimalik minna. Rita mõtles, et oleks tore jälle liikuma panna rändkauplus. See on abiks väga paljudele, sest paljudel inimestel ei ole lihtsalt autot, et poodi minna ning mida teeks vanur talvel, kui peaks läbi paksu lume minema mitmeid kilomeetreid. Mind inspireerib see, et Rita on nii tegus ning jõuab jätkata isegi kui mõnikord on raske. Ta töötab aastast aastasse ja puhkepäevi on kõigest 3, neist tõeliselt puhkab ta ehk 1 päeva. Aga ta ei ole ikkagi väsinud ja jätkab samas vaimus, sest on ta isegi öelnud, et ta ei ole väsinud vaid see töö annab talle rõõmu ning ta on seda tööd tehes ise palju puhanum.

ELIN LIHTEN

Elin on algatanud MTÜ Vana – Antsla Noored tegevuse, aktiveerinud noori, hetkel töötab Antsla Gümnaasiumis tantsuõpetajana, loonud Antsla kogukonna jaoks väga palju.

Elin tegutseb peamiselt vabatahtlikuna Antsla MTÜ Tantsuseltsis Pärliine juhatuse liikmena ja tantsuõpetajana, MTÜ Vana-Antsla Noored eestvedajana, Pokumaal nii giidina kui ka õpitubade tegevuste juhina, Antsla Kultuuri-ja Spordikeskuses tantsuringi juhendajana, jt kogukondades sündmuspõhiselt. Elin on vabatahtlik, kes algatab, kaasab, osaleb, teeb ja loob. Tema valdkonnad on nii laiapõhjalised (noorsootöö, külakogukonnad, rahvakultuur), kui ka erialaspetsiifilised. Elinil on kogemused juhtida erinevate huviringide tegevusi tantsu-, muusika- ja käsitöövaldkonnas. Kokanduse valdkonnas on ta meister leivaküpsetajana. Tema loodushuvi ja koduloomade pidamise oskus ning rahvakultuuri tähtpäevade tundmine toetab looduskeskkonnas õues-ja avastusõppe rakendamist MTÜ-s Vana-Antsla Noored. Elin on väga edukas kohalike ja Euroopa projektide kirjutaja ning elluviija. Vana-Antslas on tänu Elinile saanud tuult tiibadesse oma tegemistesse tõllameister Martin Geier, kes saab nüüd tegutseda paremates tingimustes. Pärimuskultuuri valdkonnas on Elin astunud korduvalt üles ka koolitajana vabariiklikel ja rahvusvahelistel sündmustel. Selleks on Elin omaalgatuslikult kursustel omandanud heal tasemel inglise keele ning praktiseerib seda julgelt kultuuri-ja noorsooprojektides. Kogukonnale tuleb kasuks Elini oskus töötada video-ja fotokaameraga ning luua nn kroonikasalvestusi ühissündmustest. Elin on läbinud eripedagoogi kursused, mille teadmised ning tegevuskogemused endises Vana-Antsla Põllutöökoolis erivajadustega õpilastega tulevad kasuks tema unistusele käivitada erivajadustega noortele nii päevakodu, kui ka päriskodu. Elin on uudishimulik ja seotud elukestva õppega. Ta on valmis muutuma ise ja kutsuma esile muutusi organisatsioonis, olles vajadusel valmis võtma ise ka vastutust selle eest. Elini omaalgatuslikkus, abivalmidus ja töökus on need iseloomuomadused, mis on täitnud eespool nimetatud teadmiste ja kogemuste pagasit. Ta on alati eesmärgipärane ja pühendunud tegutseja nii kohalikus kogukonnas, kui ka maakonnas.

EVA VODI

Aastate pikkune töö külavanemana lihtsalt väärib tunnustamist.

ÜLLE SOK

Ülle on aastaid olnud Võru segakoor Tervis president. Ta teeb seda vabatahtlikku tööd ennastohverdavalt. Ta on väga kohusetundlik, aus, heade organiseerimis- ja juhtimisoskustega, taktitundeline, sõbralik, kaastundlik ja abivalmis. Ta on suutnud koori juhatuses muuta meeskonnatöö tugevaks, samas hoiab ta ise kõigel silma peal. Ta oskab säilitada hea koostöö nii dirigentide kui lauljatega. Mõtleb välja ja planeerib huvitavaid esinemisi. Tänu Üllele on koori jätkusuutlikkus oluliselt suurenenud. Tema töö on tänuväärt.

ALE SPRENK

Ale on ainuke kodanik Varstu vallas, kes on elu edasi viinud ja palju teinud.

ENE AEDMAA

Ene kutsub alati paikkonna inimesi erinevatel üritustel osalema ja näitab ise üles initsiatiivi ürituste korraldamisel ja nende läbiviimisele kaasa aitamisel.

PIRET HALJEND

Piret on kodanik, kes on inspireerinud ning aidanud Võrumaa ja ka kaugemate piirkondade inimeste muresid lahendada ning aidanud inimesi õigele rajale. Piret on andnud märkimisväärselt suure panuse seoses MTÜ Hoiame Valgust tegevusega ning samuti Võrumaa Lastekaitseühingu tegevuses osalemisega. Pireti eesvõtmisel on aidatud paljusid peresid kas riiete, nõu, söögi vms. Piret on oma tegevusse kaasanud ka väga palju teisi kõrvalseisvaid inimesi, kes sellele järgnevalt on samuti n-ö heategevuspisikuga nakatunud. See on üldiselt aidanud kaasa meie ühiskonna arengule, kus abivajajaid märgatakse, mitte neist ei käida mööda. Piret on head teinud oma töö kui väikse lapse kõrvalt. Tal on olnud aega koguda ressursse erinevatelt laatadelt ning hiljem neid ka rakendada. Pireti puhul võib olla alati kindel, et ta aitab, tunneb huvi ning leiab uusi lahendusi. Ainuke tasu, mida ta sellest soovib, on inimeste tänu. Pireti ja tema tegemiste puhul tuleb välja tuua ka see, et tegemist on äärmiselt kohusetundlikku inimesega. Ta teeb kohusetundlikult oma MTÜde asju, kuid selle kõrval ei alaväärista ta panustamist MTÜde üldisesse käekäiku. Seetõttu võib Piretit tihti näha erinevate MTÜde ümarlaudadel, kus tal ikka ja jälle on pakkuda palju erinevaid ettepanekuid, et sektori olukorda paremuse poole muuta.

VALDUR ROOTS

Valdur omab bussifirmat millega osutab reisijateveo teenust nii meie piirkonnas kui kaugemalgi. Niikaua, kui olen töötanud koolis, olen ikka enamuse sõite teinud temaga. Miks? Ikka sellepärast, et ta on vastutulelik, abivalmis, hea reisiideede ja lahenduste pakkuja, mõnusa naljasoonega. Tihtipeale teeb ta nö sõbrahinda – ütleb, et kuidas te ikka muidu lastega minna saaksite, te ju minu kogukonna inimesed. Kui küsida nõu mingi marsruudi paikapanekul, siis oskab ta anda häid ja toimivaid lahendusi. Kui peaks bussiga midagi teel juhtuma – õnneks on seda küll juhtunud üliharva – siis ei jää reis pooleli vaid Valdur organiseerib asenduse. Ekskursioonidel oskab ta olla ka giid ning lastele põnevaid lugusid jutustada.

VIIBEKE TURBA

Ta on nii positiivne. Suhtleb õpilastega väga hästi. Mõistlik õpetaja Võrumaa Kutsehariduskeskuses.

ALAR ORULA

Alar on tantsuõpetaja, kes viib nädalas läbi erinevates vanustes lastele ja noortele mitmeid ja mitmeid trenne ja tunde. Üldiselt õpetaja erialavalik on meeste seas ebapopulaarne, aga Alar teeb seda, mis on tema kutsumus. Oma õpilastele on ta juht, inspireerija ja sõber, kellele usaldatakse ka oma muresid. Alarit ei heiduta ka töötamine probleemsete lastega, nimelt on ta varasemalt vabatahtlikult teinud tööd puuetega lastega ning treeneritöös toetab ta võrdväärselt kõiki ja usub neisse. Enam võib kohata teda tänavatantsuga seotud üritustel, sest temas on peidus breigihing. Ta usub, et tänavatel hängimise asemel peaksid noored tänavatel tantsu lööma ja sellega innustama ka teisi. Tema elus on väga olulisel kohal treenimine ja ta viib seda motot edasi – öeldakse ju, et terves kehas terve vaim. Alar väärib tunnustamist, sest aina vähemaks jääb neid inimesi, kes noori nii hästi motiveeriks arvutite tagant trennis käima, kui seda teeb tema.

RIINA PAAT

Riina on asjalikult aidanud probleemseid lapsi ja tegutsenud aastakümneid meditsiinis ja tervishoius…

VEEVI HÕRAK

Veevi on MTÜ Võru Segakoor Tervis juhatuse liige-projektide koostaja. Ta on kooris laulnud aastast 1984. Lisaks olnud juhatuse esinaine aastatel 1991-1998 ja aastast 1998 kuni tänaseni koori presidendi abi, kellel on hästi selgeks õpitud projektide kirjutamine seoses koori tegevuse korraldamisega. Ta on aastate jooksul teinud 98 projekti ja rahastuse oleme saanud neist 44-le (ligi 11tuhat eurot). Tänu sellele oleme saanud ellu viia oma põhikirjalisi eesmärke, milleks on segakoorilaulu traditsiooni edasikandmine ja sisukas vaba aja veetmine pakkudes oma koori liikmetele aktiivset tegevust ja enese harimist ja ka ravimist läbi koorimuusika ning samuti publikule muusikaelamusi ja tervist. Tervishoiutöötajana propageerib ta ka kooris tervislikke eluviise, kontrollib meie tervist ja suunab vajadusel ka arsti juurde, olles tervisliku toitumise ja suitsetamisest loobumise nõustaja. Veevi on igati nõu ja jõuga abiks ja ergutab ka kaaslasi aktiivselt ellu suhtuma. On entusiastlik, koostööaldis ja kaasamõtlev, samas mitte oma mina peale suruv, aga ikka põhimõttekindel koori presidendi abiline. Tema tegevus aitab paljus kaasa koori jätkusuutlikule tegevusele ja aktiivsete inimeste kaasamisele kogukonnas. Veevi Hõrakul täitub 25.11.2014 70 eluaastat ja Tervises on lauldud 30 aastat. Neid tähtpäevi tähistab Veevi koos Võru Segakooriga Tervis Võru Kandles 20.12.2014 kell 18.00 toimuval kontserdil.

ENE KERGE

Ene on Võrumaa ja Kagu – Eesti kodanikühiskonda panustanud palju aastaid ning ise märganud, tunnustanud teisi alati. Ta on meeskonnamängija, kes oskab motiveerida, oluline on tema jaoks koostöö ja tegevusel peab olema tulem, millest on kasu. Ei tee asju tegemise pärast, vaid ikkagi selleks, et meie piirkond areneks, et siin oleks kõigile tööd ja meelelahutust. Ene on lihtsalt Ene! Ta on jagaja, ilma temata ei oleks Võrumaa kodanikuühiskonnas paljusid väärt algatusi ning ideid.

JAANUS KALA

Miks? Ikka ja jälle see viievõistlus. See vääriks igal aastal tunnustust, sest see on juba traditsiooniline ja väga pikaaegne ettevõtmine, kohaliku (Antsla), elu elavdamine. Samas vääriks tunnustus ka tema abikaasa ja meeskond, need hallid hiired 🙂

ELMAR HOOP

Elmari näol on tegemist äärmiselt inspireeriva vanahärraga, kes oma aktiivsusega teeb silmad ette endast kordades noorematele. Ta osaleb meeskoori tegevuses ning on muusikaga aastaid seotud olnud. Samuti on ta tegev ka kirjandusmaailmas. Tema positiivsus ning olek päädis sellega, et kui kohalik ansambel S.E.K.S (Sünkroonujujad Endisest Kastepiisa Seltsimajast) oma uue video ideed presenteeris, siis mõeldi salamisi eelkõige sellele, et see väärikas härra võiks seal osaleda. Loomulikult ta seda tegigi – omaselt muhedal moel kandlestaarina. Antud videot saab näha siit: https://www.youtube.com/watch?v=fvSzN6ei3GA Sellised inimesed on kahtlemata kõigile eeskujuks ning väärivad meie tunnustust ning tähelepanu!

KERLI KÕIV

Kerli on Võrumaa noorsootöö esileedi, kui mitte ütelda, et lausa kogu Eestis. Ta teeb oma tööd suure pühendumusega, pannes sinna oma südame ja hinge. Kerli on suureks eeskujuks kõigile teistele noorsootöö tegijatele (ja mitte ainult Võrumaal) ning leiab alati aega, et oma oskusi ja teadmisi ka teistele jagada. Ta innustab ja julgustab nii noori, kui noorsootöötajaid. Lisaks noorsootöö kõrvalt (mis niikuinii edendab ka kodanikuühiskonda), leiab Kerli aega panustada ka kodanikuühiskonna arengusse, et Võrumaa oleks parem paik elamiseks meile kõigile.

SILVER SILD

Silver on ELKS Varstu Osakonna juhatuse esimees alates 2007. aastast. Memento Võrumaa Ühenduse juht. Alates 2004.a. Looduskaitse Varstu osakonna teabelehe “Kodurada” toimetaja. See on loodus-ja kodulooline teabeleht Varstu ja Mõniste kandi rahvale. Silver on Võru keele austaja ja UMA LEHE paljude lugude autor. Eestvedaja Mõniste valla dolokaevanduste vastu võitlemisel.

MEELIS KOPPEL

Meelis on Puiga külaelu edendaja ja MTÜ Aktiivsete Puigalaste Selts asutajaliige. Ta on vaikne ja sihikindel tegutseja, kes muretseb kogu Puiga küla heaolu pärast. Mitmesuguste sportimisvõimaluste loomine tagab lastele sisuka vaba aja veetmise – selle nimel on pingutanud Meelis koos teiste Puiga külaelu edendajatega. Tema eestvedamisel loodi piirkonda arendav külaselts ja 2005.a. valmis jõusaal. Meelis on olnud alates 1999.a. Võru Vallavolikogu liige ja viimased kaks koosseisu volikogu aseesimees. Ta on olnud Puiga Spordihoone rajamise initsiaatoreid, Puiga Põhikooli ja Puiga Lasteaia laiendamise ja rekonstrueerimise eestvedaja. Meelis viib läbi piirkonna üritusi – Puiga küla päev, erinevad spordiüritused. Puiga Lasteaia ja põhikooli hoolekogu liikmena on tema arukaid ettepanekuid jõudumööda töösse rakendatud lasteaia õppekeskkonna paremaks muutmisel, ümbruse kujundamisel ja ohutumaks muutmisel. Meelis Koppel’it on tunnustatud Võru Vallavolikogu poolt välja antava aunimetusega “Aasta külavanem”.

Meelis Koppeli esitas tunnustamiseks Võru Vallavalitsus.

TARMO TIMMI

Tarmo on Navi külaelu edendaja, MTÜ Navi Külaselts asutajaliige. Noor ning energiline mees, kes püüab Navi külaelu värvikamaks muuta läbi korraldatavate ürituste, loodud Navi seltsimaja ning talletatava ajaloopärandi. Tarmo eestvedamisel koostati Navi küla arengukava ning seati sihid tulevikku. Oma igapäevatöö Jaagumäe Talu juhtimise kõrval, leiab Tarmo aega korraldada erinevaid üritusi piirkonna noortele vaba aja sisustamiseks (erinevate treeningute läbiviimine, spordiüritused, näiteringi töö korraldamine). Lisaks on Tarmo eestvedamisel korraldatud aastaid Võru valla suuremaid ja rahvarohkemaid üritusi- Navi jaanipidu, Navi korvpalliturniir, Navi triatlon, Põrmu Purakas. Võru Vallavalitsus hindab Tarmo Timmi vabatahtlikku aastatepikkust järjepidevat tööd piirkonna seltsielu edendajana. Tarmo Timmi on Võru Vallavolikogu liige. Tarmo on oodatud “seltskonnahing” oma heade ideede ja positiivsusega ning optimistliku ellusuhtumisega. Tarmo peres kasvab kolm last.

Tarmo Timmi esitas tunnustamiseks Võru Vallavalitsus.

MERIKE ÕUN

Merike on väga abivalmis, hullult töökas, pakatab energiast ja kiirgab seda ka teistele. Aitab nõu ja jõuga spordiürituste korraldamisel, propageerib sportlikku liikumist.

On juhtinud Võrumaa spordielu sära ja fanatismiga pikka aega.

ENE ANDREJEV

Tagaküla Laulu Mängu Seltsi hing ja eestvõtja. Pere ja tööelu kõrval jõuab ka seltsi elu juhtida ja organiseerida.

TIIU KUNGUS

Tiiu on Urvaste vallas pakkunud paljudele lastele, noortele, täiskasvanutele ja vanuritele võimaluse käia koos tantsimas juba 22 aastat. Tänu temale on kõigil soovijatel võimalik kuuluda tantsurühma ja tänu sellele arendada oma loovust ja füüsist. Tants ja tantsimine on andnud paljudele inimestele juurde esinemisjulgust ja usku endasse, lisaks on tantsijad leidnud endale uusi sõpru ning kooskäimise rõõm on suur. Tantsimine on üks vabaajaveetmise võimalustest Urvaste vallas ning just Tiiu on see, kes iga ilmaga, ükskõik mis olukorras ja eelkõige omal vabal ajal on valmis jalga keerutama. Tiiu tantsurühmad on osalenud Tantsupeol pealinnas 2 korda ning selleks on ühiselt nähtud vaeva ja tehtud tööd. Tiiu on õpetaja, kes on sageli aidanud nii lastel kui ka täiskasvanutel tulla kohale tantsuproovi ning pärast seda ka transportinud kõik koju. Tiiu teeb oma tööd ihu ja hingega. Lisaks tantsurõõmule on Tiiu olnud õpetaja praeguseks suletud Urvaste põhikoolis ning hetkel jätkab oma tööd Kuldre koolis. 2015.a sügisel täitub Tiiul õpetajana 30 aastat. Selle aja sees on ta andnud õpilastele palju erinevaid aineid emakeelest kehalise kasvatuseni. Tiiu tegeleb ka laulmisega. Koos käiakse laulmas pensionäridega Urvaste kirikukooris. Tiiu on andekas, töökas ja tubli ning oskab seda jagada paljude inimestega. Tiiu on oma tegemistega igati au ja kiituse vääriline.

IVAR TRAAGEL

Ivar on aktiivne kogukonna ühtsuse nimel tegutseja, on kodukoha patrioot. Vastseliina linnusest ja Piiri kõrtsist on teinud Võrumaa tõelise pärli, Vastseliina Maarahva laada hoidnud lausa rahvusvahelisel pildil ja ummamuudu Lindora laada tegemised on ka paljuski tema õlgadel. Tal kui tegusal ning alati rõõmsameelsel inimesel on veel palju rohkem ülesandeid, mida kõike ei jõuagi üles lugeda (piiriülesed projektid, kultuurimaja tegevus, volikogu liige jne). Samal ajal on ta tubli pereisa ja hea eeskuju oma poegadele.

HELLE KIVI

Helle on Võrumaa kodanikuühiskonda panustanud palju aastaid. Tema loodud MTÜ Võluvõru loob meie inimestele uusi ja uudseid võimalusi enese arendamiseks. Helle näeb nn suurt pilti ja püüab alati kaasa aidata, kui teemaks on vabaühenduste arendamine ja helge tulevik 🙂 Ta innustab ja reaalselt aitab inimesi, kes tahavad panustada Võrumaa vabaühendustesse. Hellega on alati väga hea koostööd teha. Tema sõbralikkus, vastutulelikkus ja lennukad mõtted on julgustavad ja inspireerivad.

MARGITA KIPASTO

Margita on aktiivne osaleja ise ja ergutab ka teisi kaasa lööma vabatahtlikes tegevustes. Alati on tal head ideed kuidas kohapealset elu elavdada. Samas on ta ka eeskujuks tervise edendamisel ning oma kogemuste jagamisel ja õpetamisel teistele. Margita on väga hea suhtleja ja kaasa mõtleja ning ideede generaator. Margita on ka Osula hoolekogu esinaine.

SIGNE KIILU

Pr Signe on aastaid olnud Osula kandi seenioridele tantsurühma “Ummamuudu” eestvedaja.

Tänu Signele on seeniorid meie külaseltsis väga aktiivsed ja nemad on alati nõus tulema appi korraldama mõnda avalikku üritust või muul moel projektides (eriti kultuuriprojektides) kaasa lööma. On tänuväärne, et piirkonnas on selliseid tulesädemeid, kes kindlale sihtgrupile põnevat ja mitmekülgset tegevust pakub. On oluline märkiga, et tantsurühm “Ummamuudu” tähistab sel aastal 15 aastapäeva. Aitäh, Signele eestvedamise eest ja palju jätkuvat rõõmu tervele tantsurühmale!

MERILYN PÜSS

Merilyni aktiivse kuid enamikele märkamatuks jäänud tegevuse tulemuseks on see, et augustis 2014 leidis uue omaniku aastaid tühja ja lagunevana seisev Vana-Antsla mõis. Omanikuvahetus lõi potentsiaalselt head eeldused Võrumaa läänepoolse osa arenguks ning Võrumaa ühe kultuuripärli päästmiseks.

RUTI JÕGI

Ruti on kunstnik ja Võru ning laiemalt Võrumaa kunstielu edendaja. Tänu temale on võimalik võrulastele ja teistelgi kaugemalt kui Võrust aktiivselt kunstikursuseid võtta, end selles vallas harida, mis on väikeses kohas nagu Võru väga vajalik. Inimesed saavad tegeleda meeldivate tegevustega, see annab Võrule kui elukeskkonnale palju juurde. Samas müüb Ruti Jõgi loodud kunstisalong Võrus professionaalset kõrgtasemel eesti kunsti. Salong on üks väheseid Eestis, kus on selliseid rariteete müügil. Lisaks on Ruti olnud mulle alati väga hea sõber ja omamoodi suunanäitaja elus ja ka kunsti nägemises, tajumises. Usun, et ka paljudele teistele on Ruti inspiratsiooni andnud ning tahtejõudu sisendanud. Ruti Jõgi on sündinud 28. jaanuaril 1965 Saaremaal, elanud suurema osa oma elust Tartus, pool aastat Narvas, 6 aastat Tallinnas, praegu elab juba üle 17 aasta Võrus. Ta on õppinud Tartu kunstikoolis ja Eesti Kunstiakadeemias maali erialal. Alates 2007.aastast MTÜ Avatud Ateljee Klubi ja Avatud Ateljee kunstisalongi eestvedaja. Ateljee põhitegevusteks on kunstikursuste korraldamine Võrus nii täiskasvanutele kui ka lastele ja noortele. Kohaks, kus kursused toimuvad, on Võru kesklinnas asuv üüritav ateljeepind. MTÜ tegevus on vajalik, kuna Võrus varem puudus kunstialane enesetäiendamisvõimalus täiskasvanutele. Lähemalt: www.avatudateljeeklubi.ee

Ruti on inimene, kes on tegelenud Võrumaal kunsti ja loominguga juba seitse aastat. Tema süvaõppelised ja professionaalsed kunstikursused on inspiratsiooniks nii noortele kui ka täiskasvanutele. Ta õpetab inimesi ennast avama ja annab edasi väärtusi ja tõekspidamisi kunstist, mida saab teha ainult inimene, kes on tegelenud terve oma elu loominguga. Tema kursused on alati olnud rahvast täis ja huvilisi ei ole ainult Võru linnast vaid ka kaugemalt. Ruti panus Võrumaa kodanikuühiskonna arendamisele on olnud igati tänuväärne.

KALLE NURK

2014. aastal valmis Kalle eestvedamisel ja osalemisel raamat “100 aastat Lepistu koolimaja Võrumaal”. Lisaks Raamatule on Kalle toimetanud ja välja andnud Tsooru kandi külalehte. Novembri alul ilmus lehe 100. number. Kevadel 2014 korraldas Kalle koos piirkonna külavanematega Tsooru külas kevadlaada. Tänu Kallele on Tsooru ainus piirkond Antsla vallas, kus on valitud ja ka tegutsevad külavanemad.

Raamatust: https://www.facebook.com/518220408211857/photos/pb.518220408211857.-2207520000.1415624968./658047160895847/?type=1&theater

Külaleht: http://tsoorukant.planet.ee/?pgid=7

AIVAR RUMVOLT

Soovitan igati tunnustada keraamikut ja maalikunstnikku ning huvitavat mõtlejat Aivar Rumvolti. Ta on juba aastaid koos oma elukaaslase Ruti Jõgiga vedanud kunstnikursusi korraldavat ja kunsti müüvat ateljeed Võrus Jüri tänaval. Aivar on olnud aastaid ka Maarja küla savikoja meister, lisaks olnud kunstiõpetaja juba 20 aastat Võru I Põhikoolis. Ta on MTÜ Avatud Ateljee Klubi keraamika ja õlimaali õppejõud, korraldades lisaks kursustele suviti ka rakupõletamise töötube vabakunstipäevadel augustis (iga aasta) Kubijal Võrus. Lisaks korraldab Aivar kursusi ka Rõuge Rahvamajas. Lisaks sellele, et Aivar on väga hea kunstnik, on ta ka väga huvitav mõtleja ning paljudele õpetaja nii mitmeski tähenduses. Võiks öelda Õpetaja suure tähega. Temaga on alati põnev vestelda nii kirjandusest, kunstist, eneseteostusest, üldse elust, inimsuhetest.

AHTI LEIMANN

Ahti on Mõniste vallas elav maamõõtja ja mesinik. Soovin teda tunnustada kui õiglustundega inimest. Ka valda ja sealseid elanikke võib pidada kogukonnaks. Kogukond on ühtne ja täisväärtuslik, kui kogukonda soovivad koos hoida inimesed, kellel on väärtushinnangud nagu ausus, abivalmidus, koostöö jne. Ahti soov on, et kõiki inimesi koheldaks vallas, kogukonnas võrdselt. Leian, et selline soov kogukonda tervendada hoiab ära osade inimeste alavääristamise. Kui mõni inimene peab end tundma teisejärgulisena, ei ole see kogukond, vaid see on teatud huvigruppide ühendus. Näen, et Ahti mõte on kogukonda õiglustunde ja heatahtlikkuse siirdamine, mistõttu peangi sellist inimest tunnustamist väärt. Meie ühiskond vajab selliseid inimesi. Lugupidamine ja austus Ahtile, kui küllaltki noorele mehe, kellel on veel aega oma mõtteid ja tegusid ellu viia. Edu ja jõudu talle mõttest kogukonda paremaks muuta.

MARIKA ANTON JA KADRI HILLAK

Õed Marika ja Kadri on Boose seltsi eestvedajad. Tänu nende pealehakkamisele ärkas uuele elule kunagise Linda kolhoosi keskus – Linda rahvamaja hoone. Marika ja Kadri korraldavad iga-aastaseid Boose Suurjärve ümbruse heakorratalguid, korraldavad kohalikele elanikele erinevaid üritusi ning õppepäevi samuti sisustatakse õpilaste koolivaheaegasid. Väga oluliseks ning juba nimetatud tegevuste elluviimist paremal tasemel võimaldavaks on suurürituste korraldamine. https://www.facebook.com/boose.selts

Siiras tänu ja sügav kummardus neile, kes ei pidanud paljuks öelda mõni hea sõna inimeste kohta meie endi seast. Aitäh teile: 

Aigi Ruusmäe

Antsla Vallavalitsus

Anu Kikas

Ene Kerge

Ene Raudkats

Ester Tamm

Garrett Kuut

Gerta Hääl

Gerttu Trolla

Helle Kivi

Indrek Ots

Jaanus Vislapuu

Jane Lattu

Kalev Joab

Kati Orav

Katrin Maimik

Katrin Planhof Skott

Kristel Külaots

Külliki Sarapuu

Liana ja Karmo Põder

Maarika Rosenberg

Meeli Palujõe

Merle Kons

Osula Külaseltsi juhtkond

Raili Mere

Sigri Liivamägi

Tantsuselts Pärliine

Veevi Hõrak

Võru Segakoor Tervis

Võru Vallavalitsus