Tunnustati täiskasvanuhariduse eeskujusid

Sel aastal toimub üle-eestiline täiskasvanud õppija nädal (TÕN) 12.- 23. oktoobrini. Võru maakonna täiskasvanuhariduse tänuüritus leidis aset neljapäeval, 29. septembril 2022.a. Rõuge rahvamajas. Traditsiooniliselt tunnustatakse selle täiskasvanuhariduse tunnustuskonkursi raames võitjaid neljas kategoorias: aasta õppija, aasta koolitaja, aasta õpitegu ja aasta õppijasõbralik tööandja.

Sel aastal esitati Võru maakonnas täiskasvanuhariduse tunnustuskonkursile kokku 27 kandidaati.  Võru maakonna täiskasvanuhariduse koordinaator Kertu Pehlak ütles tunnustussündmusel: ”On oluline, et me teadvustaksime õppimist ja enesetäiendamist kogu elu jooksul. See on ühiskonna ja isiksuse arengu toimimise eeldus, et toime tulla siin kiiresti muutuvas maailmas.”

Võru maakonna aasta õppija tiitli pälvis Jüri Kiidron, kes on hea näide, kuidas sihikindlus viib elus edasi ning õppimine on elu ja arengu loomulik osa. Jüri teekond võiks olla eeskujuks just meestele!

Jüri on töötanud lasteaia direktori, sotsiaalpedagoogi ja kutseõpetajana. Samuti toimetab Jüri Kaitseliidu ridades sh noorteinstruktorina. Oma muheda oleku, rahulikkuse ja hea huumoriga on Jüri eeskujuks noortele ning hinnatud kaaslaseks kolleegidele.

Koolikokkade koolitamine pälvis Võru  maakonna aasta õpitegu 2022 tiitli. MTÜ Setomaa Liit esitas mitmeid projekte kohaliku, tervisliku ning maheda toidu ja tooraine suuremaks kasutamiseks avaliku sektori rahastatavas toitlustuses (eelkõige koolides ja lasteaedades).

Mitmete projektidega koolitati koolide kokkasid, korraldati erinevate oluliste osapoolte infoseminare ((mahe)ettevõtjad, koolijuhid, lapsevanemad, KOV juhid jne), korraldati ühiskokkamisi laste ja lastevanematega, aidati taastada koolide aiad, rajada istutuskaste- ikka selleks, et haridusasutused ise saaksid endale veidigi toiduks sobilikku toorainet loodust säästvalt kasvatada. Tänu MTÜ Setomaa Liit eestveetud projektidele on Võru maakonna 5 omavalitsust sõlminud mahekokkuleppe, et 2024. aastaks saavutada omavalitsuste haridusasutustes mahetooraine kasutamine pakutavas toidus vähemalt 20% ulatuses.

Martti Kivi pälvis tiitli Võru maakonna aasta koolitaja 2022.  Martti on väga asjatundlik ja motiveeritud koolitaja, kes teeb kõik selleks, et õppijad saaksid väga hea ettevalmistuse kutseeksamiteks ning erialaseks tööks.

Ta juhendab kõiki õppijaid nii individuaalselt kui grupis, valides alati sobiva tempo ning arenguks vajalikud õppemeetodid ja loob õppimiseks toetava keskkonna, kus järgitakse kõiki nõudeid, sh väga olulisena töö- ja terviseohutuse ning keskkonnanõudeid. Martti juhendab koolitajana iga õppijat talle omasel sõbralikul, kuid samas nõudlikul moel.

Võru Lasteaed Päkapikk pälvis Võru maakonna aasta õppijasõbraliku tööandja 2022 tiitli. Lasteaias Päkapikk on õppimist ja enese täiendamist soosiv ja tähelepanev õhkkond. Oma personali hoitakse ja toetatakse nende hariduse omandamist. Uute töötajate sisseelamiseks on Lasteaias Päkapikk sisse seatud „Uue töötaja käsiraamat“, milles lepitakse kokku, kellelt saab abi küsida.

Lisaks organiseerib lasteaed erinevat täiendõpet, toetab abiõpetajate õpetajahariduse omandamist ja on avatud ka lapsevanematele. Näiteks viimastel aastatel on Lasteaia Päkapikk 5 abiõpetajat end koolitanud õpetajaks. Õpetajatel on omavaheline õpiring, kus käiakse kogemusi vahetamas ja üksteiselt õppimas.

Lastele on õppiv õpetaja eeskujuks.

Täiskasvanud õppija nädala (TÕN) raames toimuvad seminarid, õpitoad, näitused. TÕNi korraldavad Haridus- ja Teadusministeerium ning ETKA Andras Euroopa Sotsiaalfondi toel.

Fotol: Võru maakonna täiskasvanuhariduse tunnustuskonkursi laureaadid: MTÜ Setomaa Liit (Margus Timmo), Võru Lasteaed Päkapikk (Merike Urm), Jüri Kiidron.

Lisainfo: Kertu Pehlak, Võru maakonna täiskasvanuhariduse koordinaator, +372 53 430 735