Noortevaldkonna tunnustamine

Konkursi eesmärk on esile tõsta noorsootöösse panustanud ning valdkonda edendanud inimesi ja organisatsioone ning silmapaistvamaid ja olulisemaid algatusi, millel on oluline mõju kohalikul, maakondlikul või üleriigilisel tasandil.

Aunimetuse andmise statuut

Kandidaate saab tunnustamiseks esitada kokku 6 kategoorias:

  1. Enim silma paistnud noorsootöötaja Lisa 1- Aasta noorsootöötaja
  2. Noortevaldkonna aasta koostöö Lisa 2- Aasta koostöö
  3. Noortevaldkonna aasta tegu Lisa 3- Aasta tegu
  4. Aasta noor (vanuses 7.-26.aastat, olenemata sellest, kas noor töötab või õpib) Lisa 4- Aasta noor
  5. Aasta noorteühendus Lisa 5- Aasta noorteühendus
  6. Pikaajaline panus noorsootöösse (tema vähemalt viimase kümne aasta panus noortevaldkonda) Lisa 6 – Aasta pikaajaline panus

Võru maakonna noorsootöö valdkonna tunnustamise statuut

Aunimetusete pälvinud

2023. aasta maakonna noortevaldkonna silmapaistvamad tegijad on:
- Aasta noorsootöötaja 2023 – Helerin Leemets (Rõuge vald)
- Pikaajaline panus noorsootöösse 2023 – Liivia Rebane (Antsla vald)
- Võru maakonna aasta noored 2023 – Gerd Palok ja Uku Udras
- Võru maakonna aasta tegu noorsootöös 2023 – HAANIMAA FESTIVAL „KUUHNLUUMISÕ VÄGI“
- Võru maakonna aasta tegu noorsootöös 2023 – RÕUGE NOORSOOTÖÖ KESKUSE JA RÕUGE NOORTEVOLIKOGU KORRALDATUD VÕRU MAAKONNA NOORTE SUVEPÄEVAD 2022
- Võru maakonna aasta tegu noorsootöös 2023 – PARKSEPA KESKKOOLI NOORTE KORRALDATUD VÕRUMAA GÜMNASISTIDE KEVADBALL
- Võru maakonna aasta noorteühendus 2023 – ANTSLA VALLA NOORTEVOLIKOGU
2022. aasta maakonna noortevaldkonna silmapaistvamad tegijad on:
- Aasta noorsootöötaja 2022 – Eerika Lääts
- Aasta koostöö noorsootöös 2022 – I Võro-Seto noortefest
- Aasta tegu noorsootöös 2022 – Südamega kingitus (Setomaa vald) ja Rõuge valla õpilasmalev 2022 (Rõuge vald)
- Aasta noor 2022 – Emma Sofia Meri ja Lasse Rihard Sissas
- Pikaajaline panus noorsootöösse 2022 – Aila Kikas