Aasta ettevõtja

Võru maakonna majandusvaldkonna visioonina 2035+ kirjeldatakse, et meie maakonnas on mitmekesised võimalused ettevõtmiseks ja erialaseks eneseteostuseks. Võru maakonna ettevõtjad rakendavad jätkusuutlikke uuendusi. Ettevõtjad ja avalik sektor jagavad ühiseid eesmärke ning teevad nende saavutamiseks tihedalt koostööd.

Selleks, et see oleks võimalik on tarvis tugevaid eestvedajaid. Et märgata ettevõtlust ja ettevõtlikust meie maakonnas tunnustame igal aastal neid ettevõtjaid, kes aitavad kaasa selle visioonini pürgimiseks.

Traditsiooniliselt kuulutatakse aunimetus välja novembris ja Kagu-Eesti parimaid tutvustatakse lähemalt ka Lõuna-Eesti Postimehe poolt.

Aunimetuse andmise statuut

1. Võru maakonna aasta ettevõtjate aunimetuste (edaspidi aunimetuste) väljaandmise eesmärgiks on avaldada tunnustust Võru maakonnas tegutsevatele tublidele ettevõtjatele ja ettevõtetele ning ettevõtlust toetavatele algatustele, tuues eeskujuks ja väärtustades ühiskonnas ettevõtlust ja ettevõtlikkust.2. Aunimetuste andmist korraldab SA Võrumaa Arenduskeskus (edaspidi arenduskeskus).

3. Aunimetuse saaja peab olema:

3.1. ettevõte või ettevõtja (kategooria punkt 4.1-4.6), kes tegutseb Võru maakonnas, kes on majandusnäitajate alusel edukas ja stabiilne, hea mainega ning kellel puuduvad maksuvõlgnevused;
3.2. Organisatsioon, ettevõte, isik (kategooria 4.7), kelle tegu on toonud kasu piirkonna ettevõtlusele/ettevõtjatele ning mis on mõjunud positiivselt maakonna mainele;
3.3. Õpilasfirma (kategooria 4.8), kes tegutseb Võru maakonnas.

4. Aunimetus antakse välja kaheksas kategoorias:

4.1. Võru maakonna aasta suurettevõte;
4.2. Võru maakonna aasta väikeettevõte;
4.3. Võru maakonna aasta mikroettevõte;
4.4. Võru maakonna aasta startija;
4.5. Võru maakonna aasta tööandja;
4.6. Võru maakonna aasta ettevõtja;
4.7. Võru maakonna aasta ettevõtlust toetatav tegu;
4.8. Võru maakonna aasta õpilasfirma.

5. Aunimetus:

5.1. Võru maakonna aasta suurettevõte aunimetus antakse välja konkurentsivõimelise majandustegevusega ettevõttele, milles on rohkem kui 50 töötajat ja mis on tegutsenud kauem kui 3 aastat;
5.2. Võru maakonna aasta väikeettevõte aunimetus antakse välja konkurentsivõimelise majandustegevusega ettevõttele, milles on alla 50 ja üle 10 töötaja ja mis on tegutsenud kauem kui 3 aastat;
5.3. Võru maakonna aasta mikroettevõte aunimetus antakse välja konkurentsivõimelise majandustegevusega ettevõttele, milles on alla 10 töötaja ja mis on tegutsenud kauem kui 3 aastat;
5.4. Võru maakonna aasta startija aunimetus antakse välja kuni 3 aastat tegutsenud ettevõttele, mis on oma tegevuse edukalt käivitanud;
5.5. Võru maakonna aasta tööandja aunimetus antakse välja ettevõttele, mis on oma tegevusega oluliselt panustanud oma töötajatele heade töötingimuste ja töökeskkonna loomisel, on toetanud töötajate ühistegevusi ja heaolu;
5.6. Võru maakonna aasta ettevõtja aunimetus antakse välja edukale ettevõtjale, kelle juhtida on kaks või enam ettevõtet ja/või kes on ühiskondlikult aktiivne, panustanud kogukonda, esile toonud oma tegevuses piirkonna kultuurilist eripära ning on eeskujuks teistele.
5.7. Võru maakonna aasta ettevõtlust toetav tegu aunimetus antakse välja üritusele, kampaaniale või algatusele, mis on toonud kasu piirkonna ettevõtlusele/ettevõtjatele ning mis on mõjunud positiivselt maakonna mainele.
5.8. Võru maakonna aasta õpilasfirma aunimetus antakse välja õpilasfirmale, mis on oma tegevusega paistnud silma ja saanud tunnustatud üle-eestilistel konkurssidel.

6. Võru maakonna aasta ettevõtja aunimetuste kandidaate võivad esitada nii kohalikud
omavalitsused, ettevõtted, organisatsioonid kui ka üksikisikud.

7. Aunimetuse andmiseks esitatakse arenduskeskusele vormikohane taotlus, mis on kinnitatud arenduskeskuse nõukogu poolt. Aunimetuse andmise ettepanekus märgitakse
aunimetuse kategooria, organisatsiooni või ettevõtte ärinimi, registrikood, ettevõtja nimi, ettevõtte juhatuse liikme(te) nimed, kontaktandmed (telefon, e-post) kandidaadi lühiiseloomustus ning tunnustamise põhjendus.

8. Aunimetuse andmise ettepanekute esitamise tähtajad teatatakse arenduskeskuse ja maakondlikes infokanalites.

9. Aunimetuse andmise otsustamiseks moodustab arenduskeskuse juhatus viieliikmelise komisjoni, kuhu kuuluvad arenduskeskuse esindaja, kohalike omavalitsuste esindaja, ettevõtjate esindaja, ajakirjanike esindaja ja ettevõtluse tugiorganisatsiooni esindaja.

10. Komisjon vaatab tähtaegselt laekunud ettepanekud läbi kahe nädala jooksul. Komisjonil on õigus teostada kandidaatide vastavuskontrolli ning võtta esitatud kandidaatidega kontakti täiendavate andmete hankimiseks. Komisjonil on õigus jätta kandidaatide ebapiisavuse või mittekvalifitseerumise korral mõnes kategoorias auhind välja andmata.

11. Aunimetuse tulemuste väljaselgitamiseks võetakse vajadusel aluseks äriregistrile esitatud taotlemisele eelnenud majandusaasta aastaaruande tulemused (v.a Võru maakonna aasta Startija, Võru maakonna aasta ettevõtlust toetav tegu, Võru maakonna aasta õpilasfirma).

12. Aunimetuse andmise otsus avalikustatakse arenduskeskuse kodulehel.

13. Aasta ettevõtja tiitel koos meene ja tänukirjaga antakse üle ettevõtjate pidulikul tunnustusüritusel.

Lisa 1 Taotluse esitamise vorm

Aunimetusete pälvinud

Aunimetused 2022
- Võru maakonna aasta suurettevõte 2022 - aktsiaselts Toftan
- Võru maakonna aasta väikeettevõte 2022 - Metsavenna Turismitalu OÜ
- Võru maakonna aasta mikroettevõte 2022 - Kütioru puhkekeskuse OÜ
- Võru maakonna aasta startija 2022 - Vastseliina Meierei OÜ
- Võru maakonna aasta tööandja 2022 - Cristella VT OÜ
- Võru maakonna aasta ettevõtja 2022 - Ursel Kaarna
- Võru maakonna ettevõtlust toetav tegu 2022 - Võru Linnavalitsus
- Võru maakonna õpilasfirma 2022 - Õpilasfirma Tii
Aunimetused 2021
- Võru maakonna aasta suurettevõte 2021 – aktsiaselts Wermo
- Võru maakonna aasta väikeettevõte 2021 – Snikarglädje i Sverige AB Eesti filiaal
- Võru maakonna aasta mikroettevõte 2021 – QTH OÜ
- Võru maakonna aasta startija 2021 – Kobela Kaubandus OÜ
- Võru maakonna aasta tööandja 2021 – MTÜ Toetuskeskus Meiela
- Võru maakonna aasta ettevõtja 2021 – Jalmar Vabarna
- Võru maakonna aasta ettevõtlust toetav tegu 2021 – Setomaa Liit MTÜ
- Võru maakonna aasta õpilasfirma 2021 – Õpilasfirma Seenix
Aunimetused 2020
- Võru maakonna aasta suurettevõte 2020 – OÜ Cristella VT
- Võru maakonna aasta väikeettevõte 2020 – Estelaxe OÜ
- Võru maakonna aasta mikroettevõte 2020 – Aluweld OÜ
- Võru maakonna aasta startija 2020 – Vastseliina Pagarikoda OÜ
- Võru maakonna aasta tööandja 2020 – Baltic Steelarc OÜ
- Võru maakonna aasta ettevõtja 2020 – VELLO SAAR
- Võru maakonna aasta ettevõtlust toetav tegu 2020 – mittetulundusühing Kagu- Eesti Innovatsioonikeskus
- Võru maakonna aasta õpilasfirma 2020 – Õpilasfirma Mäts
Aunimetused 2019
- Võru maakonna aasta suurettevõte 2019 – aktsiaselts Barrus
- Võru maakonna aasta väikeettevõte 2019 – osaühing Hamery
- Võru maakonna aasta mikroettevõte 2019 – OÜ VIP-Mööbel
- Võru maakonna aasta startija 2019 – Solarflow OÜ
- Võru maakonna aasta tööandja 2019 – aktsiaselts Värska Vesi
- Võru maakonna aasta ettevõtja 2019- Taimar Timmi
Aunimetused 2018
- Võru maakonna aasta suurettevõte 2018 – Combilink OÜ
- Võru maakonna aasta väikeettevõte 2018 – aktsiaselts Lapi MT
- Võru maakonna aasta mikroettevõte 2018 – OÜ HK Puhastus
- Võru maakonna aasta startija 2018 – Forega Logistics OÜ
- Võru maakonna aasta tööandja 2018 – aktsiaselts Värska Sanatoorium
- Võru maakonna aasta ettevõtja 2018- Andri Needo
Aunimetused 2017
- Võrumaa Parim Suurettevõte 2017 – SCAN PRODUCTION OÜ
- Võrumaa Parim Väikeettevõte 2017 – aktsiaselts Võru EMPAK
- Võrumaa Parim Mikroettevõte 2017 – osaühing Meisli
- Võrumaa Edukas Startija 2017 – Võrumaa maitsed OÜ
- Võrumaa Parim Tööandja 2017 – aktsiaselts Linda Nektar
Aunimetused 2016
- Võrumaa Parim Suurettevõte 2016 aktsiaselts TOFTAN
- Võrumaa Parim Väikeettevõte 2016 Kagu Elekter OÜ
- Võrumaa Parim Mikroettevõte 2016 osaühing ABZ Reisid
- Võrumaa Edukas Startija 2016 Juustupoisid OÜ
- Võrumaa Parim Tööandja 2016 aktsiaselts “Rauameister”
Aunimetused 2015
- Võrumaa ettevõtluse Suur Vedur 2015 aktsiaselts FÖRMANN NT
- Võrumaa ettevõtluse Väike Vedur 2015 Baltic Steelarc OÜ
- Võrumaa Edukas Mikroettevõtja 2015 KALVET CAPITAL OÜ
- Võrumaa Edukas Startija 2015 Kotli Köök OÜ
- Võrumaa Nutikas ettevõtja 2015 WERROWOOL OÜ