Tunnusta Võrumaa tegusaid kodanikke, ühendusi ja nende toetajaid!

 

Hea võrumaalane!

Kätte on jõudnud märkamise ja tunnustamise aeg. Kiidame inimesi, kes on oma aega ja teadmisi panustanud Võrumaa vabaühendustesse, tunnustame ühendusi, mille tegevus piirkonnas on olnud tänuväärne, silmapaistev ja teistele eeskujuks ning märkame ettevõtteid, mis on toetanud vabaühenduste tegevust!

Tunnustame inimest, kes:

– omab kogukonnas olulist rolli kas mõtte või tegudega

– on panustanud piirkonna arengusse

– on aktiivne ja koostööaldis

– ühendab kogukonda

– on panustanud vähemalt ühe vabaühenduse töösse

 

Tunnustame ühendust:

– mille tegevus piirkonnas on olnud tänuväärne

– mis on teistele ühendustele eeskujuks

– mis on aidanud oluliselt kaasa erinevate sektorite tulemuslikule koostööle

 

Tunnustame ettevõtet:

– mis on toetanud vabaühenduste tegevust rahaliselt või mõnel muul moel

– mis on loonud, hoidnud ja/või innustanud koostööd era- ja mittetulundussektori vahel

 

Kui sa tead selliseid inimesi, ühendusi ja ettevõtteid, siis leia aega öelda mõni hea sõna!

Tunnustusi ootame kuni 30. oktoobrini ankeedi kaudu, mille leiate Võrumaa Arenguagentuuri kodulehelt www.vorumaa.ee, lingilt http://tinyurl.com/owx4v4a

või postiaadressile SA Võrumaa Arenguagentuur, Jüri 12, Võru.

Tunnustamisüritus leiab aset 28. novembril Võru kultuurimajas Kannel toimuval Võrumaa vabaühenduste päeval.

Lisateave: evelyn@vorumaa.ee, 525 1750

logo-150514 KOP KYSK_logo_2015ms Voru maavalitsus_vapp