Toimus Võrumaa Tervist Edendavate Lasteaedade ja Koolide tegevuskavade koostamise praktiline töötuba

Neljapäeval, 16. juunil, toimus Liblikaaias Võrumaa Tervist Edendavate Lasteaedade ja Koolide tegevuskavade koostamise praktiline töötuba.
Osalejad said teadmisi ja oskusi tegevuskava loomiseks või täiustamiseks, mis aitab võrgustikul eesmärkide poole liikumisel suunda hoida.
Töötuba juhendas Elo Paap.
Võib olla pilt järgmisest: 15 inimest, inimesed seisavad, puu ja vabas õhus