Võrumaa Arenduskeskuse nõukogu tunnistas 2023. aasta 26. oktoobri otsusega nr 1-1.1/9 kehtetuks 2021. aasta 24. septembri otsuse nr 8 „Sihtasutuse Võrumaa Arenduskeskus eelarvest toetuse eraldamise kord“.  Võrumaa Arenduskeskuse 2024. aasta eelarvest toetusi ei eraldata!