TÖÖKUULUTUS – turismivaldkonna arendusjuht

 SA Võrumaa Arenguagentuur otsib oma kollektiivi

algatusvõimelist, koostööle suunatud ja avatud suhtlemisega

TURISMIVALDKONNA  ARENDUSJUHTI.

Arendusjuhi ülesanne on arendada Võrumaa turismisektorit koordineeritult ja kaasavalt saavutades turismitoodete kvaliteedi ning sise- ja välisturistide arvu tõusu.

Arendusjuht vastutab turismiettevõtjate ja partnerite kaasamise; valdkonna strateegilise tegevuskava koostamise ja rakendamise, Võrumaa turismisektori  turunduse ja mainekujunduse ning turismiettevõtjate täiendkoolituse korraldamise eest.

Sellele ametikohale sobimiseks peaksid omama:

– eelnevat juhtimiskogemust;

– töökogemust turismivaldkonnas;

– kõrgharidust (soovitavalt majandus-, ettevõtlus- või turismivaldkonnas);

– projektide koostamise ja juhtimise kogemust;

– väga head suhtlemis- ja kaasamisoskust;

– iseseisvust ja initsiatiivi;

– head eesti ja inglise keele oskust, soovitavalt ka vene keele oskust.

Omalt poolt pakume töötamist meeldivas ja loovas keskkonnas, võimlaust mõjutada piirkonna arengut, professionaalset tegevusvabadust, kaasaegseid töötingimusi ja täiendkoolitust.

Asukoht: Võru linn

Tööle asumise aeg: september 2015

Kandideerimiseks palume saata CV, motivatsioonikiri ning lühiessee teemal „Kuidas tõsta Võrumaa turismitoodete kvaliteeti ja kasumlikkust?“ hiljemalt 24. augustiks 2015  e-posti aadressil ivika@vorumaa.ee. Lisainformatsiooni saamiseks võtke palun ühendust Ivika Nõgel´iga telefonil 5855 0202.