Tervitustega Rootsist!

„Access Routes“ projekti meeskond külastas 5. – 8. märtsil Rootsi Kuningriiki tutvumaks ligipääsetavusega avalikus ruumis, muuseumites ja kultuuriasutustes.   

„Access Routes“ projekti meeskond külastas 5. – 8. märtsil Rootsi Kuningriiki tutvumaks ligipääsetavusega avalikus ruumis, muuseumites ja kultuuriasutustes.   

Projekti „Access Routes“ projektijuhi Astrid Org’i sõnul on ligipääsetavus Rootsis norm ja need normid on jõudmas ka eraisikuteni. “Näiteks, ei tohi eramajja planeerida II korrusele kööki, kui ei planeeri majja lifti. Ühiskond vananeb ja kõigi huvides on, et eakad saaksid enda eest hoolitsemisega ise ja hästi hakkama. Ligipääsetavus tähendab ise hakkama saamise võimaldamist. Olenemata liikumisraskustest, lapsevankrist, nägemis- või kuulmispuudest jne,” selgitas ta. 

Külastatud Göteborgi ja Jönköpingi muuseumides ja kultuuriasutustes olid olemas WC-d erivajadusteks, uuemates ka pesemis- ja mähkevahetusvõimalused täiskasvanute jaoks. Astrid toob näiteid, kuidas võimalusi teha maailma ligipääsetavamaks, on tegelikult palju kaldteed, liftid, treppide alguse ja lõpu tähistamine mummukestega, pimekirjas sildid ustel või  reljeefsed pildid näitustel jne. Suhtumist erivajadustesse näitab ka lifti/kaldtee asukoht. Rootsis mõeldakse sellele, et sisenemine lifti oleks sealsamas, kus sisenevad majja kõik teisedki. Rootsis nähtu põhjal võib ka öelda, et  istepinke ja käsipuid pole avalikus ruumis kunagi liiga palju.  

Jönköping kannab uhkusega tiitlit Access City 2021. Tiitli taga on kindlasti kohalike puuetega inimeste kaasamine linna avaliku ruumi arendamisse juba planeerimisfaasis. Eriti suurt uhkust tuntakse selle üle, et linna olulisemad tänavad on lapsevankri-, ratastooli – ja nägemisprobleemidega inimeste sõbralikud. Munakivid on osalised asendatud siledamate plaatidega, kõnniteede keskjoon on tähistatud, valgusfoorile on lisatud võimalus rohelist tuld pikendada, et jõuaks ratastooliga rahulikult üle tee kulgeda. Tänavate ratastooli kõlblikkust tõestas ka meie ratastoolis giid ja vastuvõtja. 

Meil on mida Põhjamaadest üle võtta, eeskätt suhtumist, erinevustega arvestamist ning erivajadustega inimeste kaasamist planeerimisprotsessidesse. Kõik ligipääsetavad lahendused pole sugugi kallid vaid pigem leidlikud leiab Org. 

Kaldtee Rootsis