TAOTLUSVOORUDE INFOPÄEV: Kohaliku omaalgatuse programm, Kogukondlik turvalisus ja EV100

Infopäev toimub 17. märtsil kell 14.00 – 17.00 MTÜ Võluvõru ruumides (Jüri 19a III k). Kogunemine 13.45, et soovi korral ka natuke omavahel suhelda. Lisaks KOP programmi tutvustamisele annab Tarmo Treimann põgusa ülevaate Kogukondliku turvalisuse toetusvoorust, mille taotluste saatmise tähtaeg sel aastal on 02. mai ning tutvustatakse ka EV100 koostööna valminud sünnipäevakingituste taotlusvooru.
Registreerimine on avatud 14. märtsini 2017 SIIN.
Võimalik on kuualta ka ainult endale huvipakkuva taotlusvooru infot.
Päevakava:
13.45-14:00 Kogunemine, kohvipaus
14:00-15.45 KOP taotlusvooru tutvustus
15:45-16:00 Kohvipaus
16:00-16:15 Kogukondliku turvalisuse taotlusvooru tutvustus
16:15-17:00 EV100 taotlusvooru tutvustus (Tarmo Treimann) ja EV100 hetkeseis Võrumaal (Eveli Kuklane)

Taotlusvoorude info:

1. Kohaliku omaalgatuse programmi kevadvoor ootab taotlusi
KÜSK avas 1. märtsil kevadise Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) taotlusvooru.
Nagu ikka, saab toetusi küsida nii kogukonna tugevdamiseks kui ka elukeskkonna parendamiseks ja kogukonnateenuste arendamiseks.
Sel korral on lisandunud ka võimalus taotleda toetust kogukonnas Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tähistamisega seonduvate tegevuste läbiviimiseks.
Ühe projekti toetuse piirsuma on 2000 eurot. Taotlus tuleb esitada hiljemalt 3. aprilliks kell 16.30 maavalitsusele info@voru.maavalitsus.ee.
Lisateave taotlemise kohta, taotlusvormid ja toimumiskohad SIIN.
Lisainfo:
Evelyn Tõniste, evelyn@vorumaa.ee, 525 1750, Võrumaa Arenguagentuuri MTÜde konsultant – projektide sisuline nõustamine.
Aigi Young, aigi.young@voru.maavalitsus.ee, 78 68 322, regionaalarengu programmide peaspetsialist – projekti esitamise tehnilised küsimused.

2. Uus EV100 sünnipäevakingituste taotlusvoor ootab koostööprojekte
KÜSK avas koos EV100 korraldustoimkonnaga uue taotlusvooru, kuhu oodatakse selliste unikaalsete, uuenduslike ja koostöös valmivate piirkondlike algatuste ideid, mis sobivad Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva kingituseks.
Taotlusvooru oodatakse tegusid, ettevõtmisi ja sündmusi, mis oleksid elluviidavad piirkondlikult mitmete kohalike partnerite koostöös, teeksid Eesti elu paremaks ja rõõmsamaks ning looksid kindlama tuleviku lastele. Samuti peab idee ühtima EV100 põhiväärtuste ja eesmärkidega, mille kohta saab lugeda siit.
Vooru toetuste kogusumma on 200 000 eurot. Ühte algatust rahastatakse kuni 15 000 euroga, mis võib moodustada kuni 70% projekti kogueelarvest. Projekti põhitegevused peab ellu viima ajavahemikul september 2017 – veebruar 2020.
Taotlusvoor on kaheetapiline. Esmalt kogub KÜSK 25. aprilliks kingitusideid, seejärel valitakse nende seast 30 parimat ning tehakse nende autoritele ettepanek koostada idee põhjal 15. juuniks korralikud projektid.
Taotlusi võivad esitada Eestis registreeritud eraõiguslikud ja avalik-õiguslikud juriidilised isikud (s.t ka ettevõtted) ning riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused eeldusel, et projekti esmane eesmärk ei ole tulu teenimine.
Täpsem teave taotlemise kohta SIIN
Kontakt: Mari-Liis Dolenko, 655 64 23, mariliis@kysk.ee