TAOTLUSVOORU EELINFO: 2017. aasta I vabaühenduste arenguhüppe taotlusvooru tähtaeg 17.01.2017

2017. aastal toetab KÜSK vabaühenduste arenguhüppeid kahes voorus:
Esimene voor (tähtaeg jaanuar 2017) keskendub rohkem ühingutes toimetavate inimeste võimestamisele, nende teadmiste ja oskuste arendamisele, et ühing tõhusamalt oma eesmärkideni suudaks jõuda. Sellest voorust investeeringuid, ehitus- ja remonditöid ei toetata.
Teine voor (juuni 2017) seab fookuseks aga ühingute majandusliku elujõulisuse – tuge saab küsida oma finantsvõimekuse arendamiseks, baasi loomiseks, et pakkuda kvaliteetsemal moel teenuseid, aga ka annetuste kogumise, tulu teenimise jms läbimõtlemiseks ning käimalükkamiseks. Toetatakse ka soetusi, investeeringuid, ehitus- ja remonditöid, mis otseselt projekti eesmärgi saavutamisele kaasa aitavad.

I ARENGUHÜPPE TAOTLUSVOOR (Tähtaeg 17.01.2017)
Toetatakse projekte, mis keskenduvad vabaühenduse tegevusvõimekuse suurendamisele, nendes toimetavate inimeste võimestamisele, arendamisele, saavutamaks ühenduse eesmärkide elluviimisel ja tegutsemisel olulise arenguhüppe.
Enne toetuse taotlemist tuleb vabaühendusel teha põhjalik analüüs oma ühenduse arenguvajadustest*. Analüüsi kokkuvõte tuleb kajastada taotluses. Kas projektiga arendatakse ühte võimekust või mitut, on taotleja otsustada. Taotlusvormis oodatakse põhjendusi ja tegevuskava valitud võimekus(t)ega tegelemiseks.
* Mõelge läbi, millest sõltub teie ühingu tegevusvõimekus. Millised oskused, teadmised ühingus arendamist vajavad? Kui hästi on teil lood näiteks organisatsiooni üldise juhtimise ja arendamisega, inimeste kaasamise ja meeskonnatööga, huvikaitse ja koostöö tegemise oskustega (ka äri- ja avaliku sektoriga), muutuste juhtimise, mõju hindamise, kommunikatsiooni oskustega? Või veel miskit muud, mida arendada selleks, et organisatsioon efektiivselt, tõhusalt tegutseks.
Toetusi antakse kokku välja kuni 280 000 eurot (piirkondlikele ühingutele 180 000 ja üleriigilistele/rahvusvaheliselt tegutsejatele 100 000 eurot).

Toetust saab küsida:
Piirkondlikult tegutsev ühing – kuni 9 000 eurot projekti kohta
Üleriigiliselt, rahvusvaheliselt tegutsev ühing – kuni 12 000 eurot projekti kohta.
Taotluste hindamisel hinnatakse piirkondlikult tegutsevate ühingute taotlused eraldi üleriigiliselt ja rahvusvaheliselt tegutsevate ühingute taotlustest.
Lisainfo, tingimused ja taotlemise vormid on leitavad KÜSK kodulehel.