TAOTLUSVOOR: Täiskasvanute võtmepädevuste arendamine

Sihtasutus Innove ja Haridus- ja Teadusministeerium avavad 27. juunil taotlusvooru, kust saab taotleda toetust täiskasvanute võtmepädevuste arendamiseks ja õpihoiakute parandamiseks. Projektitegevuste sihtgrupp on põhi- või keskhariduseta ning erialase ettevalmistuseta ja elukestvas õppes vähem osalevad täiskasvanud.
Huvilistele toimub 28. juunil Tallinna Ülikooli konverentsikeskuses taotlusvooru tutvustav infopäev.
Lisainfo taotlusvooru kohta ja infopäevale registreerumine: http://www.innove.ee/struktuuritoetused/votmepadevused