TAOTLUSVOOR: Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus

10.-17. oktoobril toimub MAK alanud programmperioodi esimene põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetuse (meede 6.1) taotlusvoor.
Alates 3. oktoobrist on taotlust võimalik eeltäita uues e-PRIAs. Taotluste esitamine toimub ainult elektroonselt uue e-PRIA kaudu.
PRIA soovitab toetusest huvitatutel aegsasti esitada avaldus ja oma andmed PRIA kliendiks saamiseks ning vajadusel vormistada taotluse esitajale volitus ja palub mitte jätta neid toiminguid viimasele päevale!
Sellel perioodil on laiendatud taotlejate ringi – lisaks füüsilisest isikust ettevõtjale ja osaühingule saavad taotlejaks olla ka aktsiaselts, täis- ja usaldusühing. FIE, äriühingu osanik või aktsionär peab taotluse esitamise ajal olema noorem kui 40 aastat.
Programmperioodiks kavandatud meetme eelarve on 22,1 miljonit eurot, sellest eelolevaks vooruks 4 miljonit eurot. Taotleja saab programmperioodil esitada ainult ühe taotluse, toetuse piirmäär on 40 000 eurot.
Täpsemaid tingimusi loe siit: http://www.pria.ee/et/uudised/pllumajandusliku_tegevusega_alustava_noore_ettevtja_toetus_.html