TAOTLUSVOOR: Omavalitsused saavad taotleda toetust hoolekandeteenuste pakkumiseks

Toetuse eesmärk on:
– tööealise inimese hoolduskoormuse vähendamine ning tööturule sisenemise või tööturul jätkamise toetamine
– tööealise erivajadustega inimese toimetuleku toetamine tööturule sisenemise või tööturul jätkamise võimekuse suurendamiseks.
Toetust on oodatud taotlema kohalike omavalitsuste üksused või maakondlikud omavalitsuste liidud. Projektis võib partneriks olla kohaliku omavalitsuse üksus, maakondlik omavalitsuste liit, juriidiline isik, FIE, valitsusasutus või selle hallatav riigiasutus. Kohaliku omavalitsuse üksus peab projekti kaasama partnerina vähemalt ühe kohaliku omavalitsuse üksuse ja maakondlik omavalitsuste liit vähemalt 50% liitu kuuluvatest üksustest.
Toetust saab taotleda projektile, mille elluviimisega arendatakse ja osutatakse järgmisi hoolekandeteenuseid omaette või kombineerituna:
1. koduteenus;
2. tugiisikuteenus;
3. isikliku abistaja teenus;
4. väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus – päevahoiu- või intervallhooldusteenus.
Toetuse minimaalne summa projekti kohta on 50 000 EUR ja maksimaalne summa 225 000 EUR. Kui toetatavad tegevused toimuvad ühe maakonna ulatuses, kus partneritena on kaasatud vähemalt 50% kohaliku omavalitsuse üksustest, on toetuse maksimaalne summa 375 000 eurot projekti kohta. Toetuse osakaal on kuni 85% abikõlblikest kuludest.
Taotlusvoor on avatud 1. augustist kuni 31. oktoobrini 2016. Taotlusvooru viib läbi SA Innove. Täpsem info ja määrus on kättesaadav SA Innove kodulehel.
Taotlusvooru tutvustavad infopäevad toimuvad:
23. augustil kl 11-15.30 TALLINNAS hotelli L´Ermitage konverentsisaalis (Toompuiestee 19), REGISTREERU hiljemalt 18.08
25. augustil kl 11-15.30 TARTUS hotelli London konverentsisaalis (Rüütli 9), REGISTREERU hiljemalt 22.08

Võrumaa kontaktisik ja projektide nõustaja on Kadri Kangro. Kontakt: kadri@vorumaa.ee, 5194 8484