Taotlusvoor linnade asumiseltside tegevusvõimekuse tõstmiseks!

Taotlusvoor linnade asumiseltside tegevusvõimekuse tõstmiseks (taotluste esitamise tähtaeg 4. märts 2013 kell 15.00)

Taotlusvooru raames toetatakse linnade asumiseltside tegevusvõimekuse tõstmisele suunatud projekte, mille eesmärkideks on:

– asumiseltsid on võimekamad linnaasumi kogukonna kujundamisel, ühishuvide ja probleemide väljaselgitamisel ning kaasarääkimisel nende lahendamiseks;

– asumiseltsid on avatud ning aktiivsed, asumi elanikud on senisest enam kaasatud kohaliku eluolu planeerimisse ning korraldamisse läbi asumiseltsi tegevuste.

Toetatava projekti tulemusena on:

– asumiseltsi tegevus muutunud aktiivsemaks;

– selts kavandanud tegevuskava 2014. aastaks või pikemaks perioodiks;

– seltsile lisandunud liikmeid;

– selts avalikkusele nähtav ja tema tegevus on läbipaistev;

– kavandatud alused sisuliseks infovahetuseks ning koostööks kohaliku omavalitsusega.

Projekti abikõlblikkuse periood on 1. aprill 2013.a kuni 15. oktoober 2013.a., mille hulka kuulub ka projekti lõpparuande koostamine ja esitamine KÜSKi.

Taotlusvooru toetuste piirmäär on 100 000 eurot. Toetussumma piirmäär ühe taotluse kohta on maksimaalselt 7000 eurot. Toetuse maksimaalne määr on 90% projekti eelarve abikõlblikest kuludest.

Tingimustele vastav taotlus, kasutades KÜSK poolt etteantud taotlus- ja eelarvevormi ning failivorminguid (mitte pdf-formaadis), tuleb e-kirjaga esitada hiljemalt 4. märtsiks 2013.a kell 15.00 aadressile kysk@kysk.ee. E-kirjaga saadetud taotluse võib allkirjastada digitaalselt. Digitaalselt allkirjastamata taotlus allkirjastatakse paberkandjal ja postitatakse samal kuupäeval või tuuakse käsipostiga SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitalile (Toompuiestee 33a, 10149 Tallinn).

Taotlusvooru tingimused ja taotlus- ning eelarvevormi leiad SIIT!

 

Taotlusvooru infopäev toimub 13. veebruaril kell 14.00 KÜSK büroos aadressil Toompuiestee 33a, Tallinn. Infopäevale on vajalik registreerida 11. veebruariks aadressil kleiri@kysk.ee.

Lisateave: tel 656 04 89, e-kiri: kleiri@kysk.ee (Kleiri Vest)