Täna alanud Haridus(f)est 2023 toob kokku eri vanuses õppijad põhikooli õpilastest pensionärideni

Kagu-Eesti elanike madal haridustase ja soov olukorda parandada inspireeris korraldama Võru maakonna esimest haridusfestivali Haridus(f)est. 24. novembril suure haridusmessiga kulmineeruvat Haridus(f)esti veavad eest Võrumaa Arenduskeskus, Eesti Töötukassa, Võru Gümnaasium ja Võrumaa Kutsehariduskeskus. 

Kagu-Eesti elanike madal haridustase ja soov olukorda parandada inspireeris korraldama Võru maakonna esimest haridusfestivali Haridus(f)est. 24. novembril suure haridusmessiga kulmineeruvat Haridus(f)esti veavad eest Võrumaa Arenduskeskus, Eesti Töötukassa, Võru Gümnaasium ja Võrumaa Kutsehariduskeskus. 

Tänase eksamiperioodi algusega saab alguse ka esimene Võru maakonna haridusfestival. Statistikaameti andmetel on Võru maakonna tööealisest elanikkonnast ligi 33% ilma erialase hariduseta, mis on oluliselt kehvem näitaja kui Eestis keskmiselt (26%). Samuti on elukestvas õppes osalemise määr madalam kui mujal Eestis.

Küsimus “kas sa õpid või töötad?” on meile kõigile tuttav ent võib tekitada väärarusaama, et töötav inimene enam ei õpigi. Võrumaa Arenduskeskuse haridusuuendaja Kerli Kõivu sõnul jääb igapäevane õppimine meie ümber märkamatuks või seostatakse seda ainult kooliharidusega. “Haridusfestivali eesmärk on esmalt märgata enda igapäevast arengut, seostada seda õppimisega ning näidata ka formaalse õpitee olulisust ning inspireerida inimest leidma endale sobivaim,” selgitas Kõiv festivali eesmärke.

Võru maakond on täis erinevaid õppimisvõimalusi ja neid tuleb järjest juurde

Võru maakonnas ja ka mujal toimuv väärikate ülikool on täis auditooriumitega ilmekalt tõestanud, et igas vanuses tahetakse uusi teadmisi omandada. Õpitakse ka väljaspool kooli ja pärast eriala omandamist, aga sellele ei pöörata lihtsalt selliselt tähelepanu. “Tegelikult on maakond täis erinevaid õppimisvõimalusi ja neid tuleb järjest juurde,” ütles Kõiv. 

Kõiv toob näitena ka peagi avatava kood/Võru programmeerimiskooli, mis on Jõhvis asuva kooli filiaal. Kõivu arvates on see hea näide hariduse andmisest väga erinevates vormides: “Varsti on meil maakonnas juures kool, kus õpilased juhivad ise oma õppimist,” ütles ta, viidates sellele, et uues koolis kujundab õppija ise oma õppimise protsessi ja õppeaja. 

Samuti kiidab Kerli Kõiv Võrumaa Kutsehariduskeskust, kes on aastaid seisnud hea selle eest, et pakkuda õpilastele mitmekesist kutseharidust kodu lähedal. Kõiv aga lisab, et kõige olulisem on mõista õppimist ja olla uutele kogemustele avatud: “Me õpime ka kodutehnikat kasutusjuhendi toel kokku pannes, reisides või erinevates elusituatsioonides,” ütleb ta. Kõiv lisab: “Teinekord on õpikogemus lähemal kui me seda teadvustame ning mõni õppimisvalik meile omasem kui arvatagi oskame. Endale sobivate õpivalikute märkamiseks ja äratundmiseks ongi ellu kutsutud Haridus(f)est.”

Mis on Haridus(f)est?

Haridus(f)est kestab aprillist 24. novembrini, mil toimub suur hariduse- ja karjäärifestival. Sellele eelneva kaheksa kuu jooksul kogutakse kokku ja tuuakse esile Võru maakonna õppimist väärtustavad sündmused ning põimitakse need ühte kalendrisse. Sündmusi on igale vanusegrupile põhikooli õpilastest pensionärideni. Oma sündmusest saab teada anda siin: www.bit.ly/haridusfest

“Sellega seoses ootame kõiki, kel plaanis sel aastal korraldada üritus, milles väärtustatakse õppimist sellest teada andma,” ütles haridusuuendaja Kerli Kõiv. Aasta jooksul on oodata erinevaid õppivaid, suunavaid ja loovaid algatusi, kogemuslugude kogumisi jms, mis kõik aitavad märgata õppimist meie ümber. 

Haridusfestivali korraldavad Võrumaa Arenduskeskus, Eesti Töötukassa, Võru Gümnaasium ja Võrumaa Kutsehariduskeskus. Haridus(f)estiga saab end kursis hoida sotsiaalmeedia kanalitel ning kodulehel www.haridusfest.ee

Lisainfo kodulehel www.haridusfest.ee või võta ühendust Kerli Kõivuga (kerli.koiv@vorumaa.ee)