Täiskasvanute koolitused 2016 Võrumaa Kutsehariduskeskuses

Täiskasvanute RKT (riiklikult rahastavad) täiskasvanute koolitused 2016 Võrumaa Kutsehariduskeskuses

Sihtgrupp:

  • Erialase hariduseta täiskasvanud
  • Keskhariduseta täiskasvanud
  • Aegunud oskustega tööealine elanikkond vanuses 50+

Koolituste nimekiri:                                                                                                              

Tehniline joonestamine puidu- ja metalliettevõtjatele 14.03.

Keevitaja täienduskoolituskutseeksamiteks ettevalmistamisel 17.03.

Inglise keel teeninduse valdkonna töötajatele 21.03.

Arvjuhtimisega trei – ja freespingi seadistaja koolitus 21.03.

Klienditeeninduse suhtlemisoskuste ja hoiakute mõju klienditeeninduse kvaliteedile  22.03.

Nüüdisaegne puhastusteenindus 28.03.

Loodusgiidi ja matkajuhi täienduskoolitus  29.03.

MS Exceli koolituskontori- ja kaubandustöötajatele 29.03.

Projektijuhtimine väikeettevõtjatele 31.03.

Puittoodete praktiline viimistlemine 31.03.

Täpsem info ja koolitusele registreerumine: Võrumaa Kutsehariduskeskuse täiskasvanute koolituses, www.vkhk.ee- täiskasvanute koolituse koolituskalendri kaudu

Tel.: 7850818; 7850817 või e-post: merle.vilson@vkhk.ee“>merle.vilson@vkhk.ee,  terje.kruusalu@vkhk.ee

ESF logo