Sünergia Üksus korraldab Võrus ettevõtluskonverentsi

Sünergia Üksus korraldab sarja «Eesti konkurentsieelised» raames Võrus ettevõtluskonverentsi, mille eesmärgiks on koos ettevõtjatega leida viise majandustupikust väljatulekuks. Konverentsi korraldaja Aarne Toomsalu tõdeb, et Eesti ettevõtjad ei tunne oma konkurentsieeliseid ja spetsialiseerumisvõimalusi ning nad ei huvitu sobivatest ja jõukohastest tehnoloogiavalikutest, et viia oma ettevõtted konkurentsivõimelisele tehnoloogilisele tasemele.

«On äärmiselt kahetsusväärne, et Eesti majandus on rahvusvahelisel tasemel tunnistatud jätkusuutmatuks ja konkurentsivõimetuks ning jõudnud vaba arengu tupikusse» sõnas Toomsalu. Võrus toimuval ettevõtlike inimeste ühiskogunemisel alustame inspiratsioonist, tootearenduse problemaatikast ning toote prototüübi innovatsioonivalmis ja tootmisvalmis väljatöötamisest. Me hakkame formuleerima küsimust, miks on vaba konkurents Eestis takistatud ja millised on meie väljavaated tupikust välja rabelemiseks.»

Kolme päeva vältel esinevad ettekannetega tunnustatud asjatundjad nii praktikute kui teoreetikute poolelt ning teretulnud on teemakohased sõnavõtud ettevõtjatelt.

Huvilistel palume eelregistreeruda kohe e-posti aadressil:
aarnetoomsalu@gmail.com (nimetades samuti oma kõige eelistatumad ärivaldkonnad) ja jälgida pidevalt lisanduvat täiendavat informatsiooni.