Strateegia uuendamise kokkuvõttev seminar

13. jaanuaril 2023 toimus Võru maakonna arengustrateegia uuendamise viimane seminar.

Seminar toimus Puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskuses Tsenter. Ühe laua taga kohtusid arengustrateegia töörühmade juhid, võtmepartnerite esindajad ja arenduskeskuse nõukogu liikmed.

Arengustrateegia uuendamise protsessi kokkuvõtva seminari eesmärk oli arutada arengustrateegia rakendamist ja seiret. Seda tehti lähtudes koosloome põhimõtetest ja kasutades loovaid meetodeid. Näiteks aitasid osalejate loovust ergutada ajakirjadest väljalõigete tegemine ja neist plakatite koostamine. Seeläbi mõtestati arengustrateegiat kui igapäevase töö planeerimise alust.

AJAKAVA
12.45 Kogunemine, registreerumine, tervituskohv
13.00 Seminari algus Tervitus SA Võrumaa Arenduskeskus juhatuse liige Tiit Toots
13.10- 13.50 Ettekanne Avatud valitsemine kestliku arengu nimel – Teele Pehk, Rohetiiger
13.50-14.00 Küsimused ja arutelu
14.00- 14.30 Arengustrateegia koostamine ja rakendamine Raplamaa näitel, Tavo Kikas, Rapla OVL
14.30-16.00 Arutelu töörühmades
16.00-16.30 Kokkuvõtted
16.30- 16.45 Seminari lõpetamine