Solman: Peipsiveere ja Setomaa arendustoetuste taotlemine muutub lihtsamaks

Rahandusministeeriumi pressiteade

Riigihalduse minister Riina Solmani määrusega saavad maakondlikud arendusorganisatsioonid avada täiendavad piirkondlikud arendustoetuse taotlusvoorud Peipsiveere piirkonnas ja Setomaal. Olulise muudatusena on taotlemine nüüdsest lihtsam: enam ei ole vaja esitada eeltaotlust ega koostada tegevuskava ning taotlusvooru rakendavad algusest lõpuni Tartumaa Omavalitsuste Liit ja Võrumaa Arenduskeskus.

„Toetust saab taotleda tegevusteks, mis aitavad Setomaa või Peipsiveere piirkonna kultuurilisele ja looduslikule eripärale panustades piirkonna elu edendada,“ nimetas riigihalduse minister Riina Solman. „Näiteks võib toetust taotleda piirkonnaturunduseks, ettevõtlikkuse arendamiseks, piirkonna eripärast lähtuvateks üritusteks ja traditsiooniliste käsitööoskuste õpitubadeks. Või näiteks eesmärkidega seotud taristu korrastamiseks ning Peipsiveere ja Setomaa arendamisega tegelevate MTÜ-de ja SA-de tegevustoetuseks.“

Uuendusena makstakse nüüdsest toetus välja kokku lepitud tulemuste saavutamisel ja eelarve alusel ning kuludokumentide esitamist ei nõuta. „Tänu sellega vähendame taotlemise bürokraatiat paberimajanduses ning usume, et protsess muutub taotlejate jaoks mugavamaks,“ selgitas minister Solman.

Peipsiveere taotlusvooru eelarve on sel aastal 253 000 eurot ja Setomaa taotlusvooru eelarve 223 000 eurot. Toetuse minimaalne suurus projekti kohta on vähemalt 3200 eurot ja maksimaalne suurus 32 000 eurot. Toetuse määr projektile saab olla kõige rohkem 85% ning projekti omafinantseering peab olema vähemalt 15%, välja arvatud juhul, kui tegemist on välisabi omafinantseeringu katmise toetuse projektiga. Välisabi omafinantseeringu katmise toetuse projekti puhul võib toetusmäär olla 100%.

Tegevustoetust võivad taotleda mittetulundusühingud või sihtasutused, kes tegutsevad kogu Setomaa või Peipsiveere piirkonnas.

Taotluste esitamise kuulutavad Tartumaa Omavalitsuste Liit ja Võrumaa Arenduskeskus välja kevade jooksul.

Setomaal jätkub ka „Noored Setomaale“ programm, mille riigipoolseks toetuseks on sel aastal 10 000 eurot. Samuti toetatakse Võrumaa Arenduskeskuse tegevusi Setomaa ettevõtluskeskkonna arendamisel.

Lisainfo: fin.ee/riik-ja-omavalitsused-planeeringud/regionaalareng-ja-poliitika/regionaaltoetused