Setomaa Liidu tegevjuht ja ettevõtja Margus Timmo Vunki Mano! loometalgutest: “Seal tekib selline tunne, et sa saad seal luua mingisugusust uut tulevikku.“

“Kas kohalik omavalitsus on oma aja ära elanud?” – need ja teised kohalikku kogukonda puudutavad küsimused tulevad arutamisele 22. augustil Vunki Mano! loometalgute ettevalmistaval seminaril. 

Sel sügisel 23.- 24. septembril toimuvad kuuendad Vunki Mano! Loometalgud Setomaal. Ettevalmistustega sügisesteks loometalguteks alustatakse 22. augustil Zoomi keskkonnas toimuva seminariga. Ettevalmistaval seminaril teeb ettekande Johannes Jauhiainen, Helsingi linnavalitsuse kommunikatsiooni osakonnast teemal “Helsingi linna näide kaasava eelarve rakendamisest ja selle tulemustest”. Tallinna Ülikooli avaliku halduse lektor ja kohaliku omavalitsuse uurija Kersten Kattaiga võetakse fookusesse küsimused: “Kas kohalik omavalitsus on oma aja ära elanud ja millised on tuleviku omavalitsuse väljakutsed?”

Võrumaa Arenduskeskuse arendusnõunik ja EUARENASe projektijuht Aivar Nigol ütles, et tänaseks on tehtud palju eeltööd: “Me oleme teinud community reporting (eesti keeles: kogukonna tagasipeegeldus) meetodil videointervjuud, eesmärgiga saada parem ülevaade, kuidas Vunki Mano! metoodika on seni toiminud ja millisena kaasamist üldiselt nähakse.”

Intervjuudes on näiteks Setomaa Liidu tegevjuht ja ettevõtja Margus Timmo on öelnud, et tema hindab Vunki Mano metoodikat väga: “Seal tekib selline tunne, et sa saad seal luua mingisugusust uut tulevikku.“ Ta lisas, et see on hea võimalus leida mõttekaaslasi: “Eriti võimas on see kui sa jõuad ka mingisuguse selguseni, konkreetse nägemuseni, mida teised ka usuvad”.

Ettevalmistavale seminarile on oodatud osalema kohalike omavalitsuste ametnikud, volikogude-, komisjonide liikmed ning aktiivsed kogukonnaliikmed, kes elavad Võrumaal või on hetkel oma kodukohast eemal, aga soovivad oma kodukoha arengus kaasa rääkida. Väga oodatakse kaasa mõtlema ka noori, et kuulda, mida pakuvad välja noored oma kogukonna elu paremaks korraldamiseks.

Uuendusena on sel aastal osalemas omavalitsused teemadega, mis edendaks mõnd omavalitsuse jaoks olulist teemat, protsessi, mis täna vajab just selles omavalitsuses kodanike ja teiste osapooltega avatud ning sisukat arutelu. 

Seminari toimumist toetavad: MTÜ Võrumaa Partnerluskogu, Võrumaa Arenduskeskus, PRIA, Võru Leader, ESIA/SIKK. Projekti rahastab Euroopa Liidu Horizon 2020 teadus ja innovatsiooni programm lepinguga nr 959420. 

Vaata lisa: vunkimano.ee või otsi Vunki Mano! üles Facebookist.

Lisainfo: Kristi Vals (loometalgute projektijuht, SA Võrumaa Arenduskeskus), tel: 5912 9200, e-post: kristi.vals@vorumaa.ee

Foto: Sven Zacek