Setomaa arengu programmi taotlusvoor 2013 on avatud

Setomaa arengu programmi taotlusvoor 2013.a tegevuskava koostamiseks on avatud ning eeltaotluste vastuvõtu tähtpäev on 7.mai 2013

Siseministeerium, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus ja Setomaa Valdade Liit annavad teada, et Setomaa arengu programmi 2013.a taotlusvoor on kuulutatud avatuks ja on alanud eeltaotluste vastuvõtt Setomaa arengu programmi 2013.aasta tegevuskava koostamiseks. Eeltaotluste põhjal koostatav kava loetleb projektid, millele on võimalik taotleda toetust Setomaa arengu programmi 2013.aasta vahenditest.

Programmi eesmärk on toetada ja rahastada projekte Setomaa arengueelduste tugevdamiseks ja paremaks kasutamiseks.

Programmi raames saavad taotlejateks olla Mikitamäe, Värska, Meremäe ja Misso vald ning programmi piirkonnas tegutsevad mittetulundusühendused ja sihtasutused.

Taotletava toetuse maksimaalne suurus on 32 000 eurot.

Setomaa arengu programmi 2013.a vahenditest toetuse taotlemise, andmise ja kasutamise kord ja eeltaotluse vorm on kinnitatud regionaalministri 11.04.2013.a käskkirjaga 1-4/70.

Vormikohane eeltaotlus (täidetav fail lae alla siit) tuleb esitada hiljemalt 7.mail 2013.a Setomaa Valdade Liidule (SVL).

Eeltaotlusi saab esitada elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatuna või paberil. Paberil esitamise korral on kohustuslik eeltaotluse saatmine ka elektrooniliselt.

• Elektroonilisel saatmisel tuleb eeltaotlus saata e-postiga aadressile info@setomaa.ee hiljemalt 7.mail 2013.a.

• Paberil saatmisel tuleb eeltaotlus saata aadressile SVL, Obinitsa 65301, Võru maakond. Paberil saadetud taotluste puhul on hiliseim postitempel 7.mai 2013.a ja samal kuupäeval peab olema saadetud eeltaotlus ka elektrooniliselt.

Eeltaotluse vorm, taotlemise tingimused, regionaalministri käskkiri ja muu täpsustav info on leitav

• Setomaa Valdade Liidu veebilehel www.setomaa.ee ja

• Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse veebilehel www.eas.ee

Setomaa arengu programmi teemaline infopäev taotlejatele toimub 22. aprillil 2013. a algusega kell 13.30 Värska kultuurikeskuses. Osalemisest palume teatada info@setomaa.ee või telefonil 510 6664 hiljemalt 18. aprillil 2013.a.

Täpsemat informatsiooni eeltaotluse esitamise kohta saab Kaja Tulluselt, telefon 510 6664, info@setomaa.ee