Seminar „Sooline võrdõiguslikkus ja regionaalareng“

Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuse (ENUT) seminar

„Regionaalareng ja sooline võrdõiguslikkus”

26. märts 2010.a.

Võru, Tamula hotelli konverentsisaal

KAVA

12.00- 12.30 Kogunemine ja tervituskohv

12.30-13.00 Avasõnad ja sissejuhatus, Reet Laja, Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuse esinaine

13.00-13.20 Võrumaa arenguperspektiivid ja omavalitsuste koostöö, Tiit Tõnts, Võrumaa Omavalitsuste Liidu esimees

13.20-14.00 Regionaalarengu ümbermõtestamine- sooline aspekt planeerimises ja eelarvestamises, Liivi Pehk, Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuse projektijuht

14:00-15:00 Lõuna Mõisa Aidas ja praktiline harjutus linnaruumis- linnaruumi tajumine

15.00-15.40 Naised ja mehed tööturul – Võrumaa vs välismaa, Reet Laja, Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuse esinaine

15.40-16.10 Kaugtöö abil töö- ja pereelu ühitamas, Enn Ruusmaa, MTÜ Kanepi Kommunikatsioonikeskus

16.10-16.40 Naised, ettevõtlus ja kohalik areng- Kaja Kesküla,Lõuna-Eesti toiduvõrgustiku koordinaator

16.40-17.10 Võrgustiku tegevused, arutelu ja kokkuvõtete tegemine, Reet Laja, Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuse esinaine

Lisainformatsioon ja registreerimine Liivi Pehki kaudu – 5545615, liivi@enut.ee