Sel aastal toetati Võru maakonna kogukondliku turvalisuse projekte 11 806 euro ja heaolu tegevuste projekte 19 000 euroga

Kogukondliku turvalisuse maakondlike toetusvoorude eesmärk on aidata kaasa ühiskonna kujunemisele, kus inimesed tunnevad end vabalt ja turvaliselt ning kogukonnad on turvalise elukeskkonna loomiseks võrgustunud, kus igaühe teadliku panuse ja kogukondliku koos tegutsemise kaudu on tagatud laiemalt ohtude ennetamine, elanikkonnakaitse ning nutikas ja tulemuslik reageerimine õnnetustele, korrarikkumistele ja kuritegudele.

2018. aasta kogukondliku turvalisuse Võru maakonna toetusvoorust said rahastust projektid, mis aitavad kaasa kohaliku ja piirkondliku turvalisuse elukeskkonna loomisele, suurendavad kogukonna ja ühenduste vahelist koostööd ning arendavad vabaühenduste võimekust. Projekte esitati kokku 16 ja rahastuse said 5 projekti. MTÜ-de algatusel rajatakse kogukondadesse tänavavalgustust, turvakaamerate süsteem, täiendatakse abikomando varustust ning luuakse võimalus, et inimesed oleksid ka pimedal ajal liikluses nähtavad.

Heaolu taotlusvooru eesmärk oli toetada uuenduslikke, jätkusuutlikke ning pika mõjuga tervist edendavaid tegevusi. Rahastati projekte, mis aitavad kaasa Rahvastiku tervise arengukava 2009-2020 ning Heaolu arengukava 2016-2023 eesmärkide saavutamisele Võru maakonnas, suurendavad elanikkonna kehalist aktiivsust, edendavad tasakaalustatud toitumist, vähendavad riskikäitumist ja suurendavad sotsiaalset sidusust. Toetusvoor jagunes meetmeks 1 ja 2. Meede 1 keskendus tervisliku keskkonna ja eluviiside parendamisele ning meede 2 keskendus sotsiaalse sidususe arendamisele.

Kokku laekus Võru maakonna heaolu parandavate, kestlike ja tõenduspõhiste algatuste toetusvooru 16 projekti kogusummas 43 534. Idee elluviimiseks said rahastuse 6 projekti. Rahastatud projektid aitavad luua liikuvamat, tervemat ja rõõmsamat keskkonda ning suurendavad sotsiaalset sidusust erinevate sihtgruppide vahel. Pakutakse võimalusi aktiivsemaks liikumiseks, tervislikumaks toitumiseks, tuge abivajajatele ning luuakse süsteeme, mis aitavad suuremaid kogukonna üritusi paremini hallata.

Järgmisel aastal on planeeritud toetusvoor taas avada kevadel. Täpsema info taotlusvoorude ja toetatud projektide kohta leiab Võrumaa Arenduskeskuse kodulehelt https://vorumaa.ee/heaolu/.

Lisainfo: Riina Savisaar, rahvatervise ja turvalisuse spetsialist, tel 5309 1046, e-post riina.savisaar@vorumaa.ee