Saame tuttavaks: Mariann Toots

Võrumaa Arenduskeskusega liitus noorsootöö taustaga projektijuht Mariann Toots.

Uue aasta alguses asus Võrumaa Arenduskeskusesse tööle Mariann Toots, kes koordineerib maakondlikku NEET-staatuses (inglise keeles not in education, employment or training)  noortele suunatud projekti „Lõimitud tugitegevused noorte tööeluks valmisoleku suurendamiseks“.

„Olles ise noorsootöös mitmekesiselt karastunud, usun, et nii noorte, kui noortega töötavate spetsialistide mõistmine, annab mulle tugeva aluse, et noorte tugisüsteemi maakonnas edasi arendada,“ ütles Mariann Toots, kes liigub maakondlikule tasandile tööle Haanimaalt, kus on varem kandnud nii noorsootöötaja, huvi-, majandus,- kui ka projektijuhi ametit. Erialaõpinguid on ta lõpetamas Tartu Ülikooli Narva Kolledžis „ettevõtluse ja digilahenduste“ erialal.

Haanja piirkonnas saadud kogukonnatunnetus on Mariannile andnud soovi olla arenduskeskuse meeskonnas väärtuslik liige ka väljaspool oma töökohustusi :“Loodan meeskonda tuua rõõmsameelsust ning pealehakkamist koos ühiste eesmärkide nimel toimetada!“. Mariann tõdeb, et varasem kokkupuude uute töökaaslastega, on kasvatanud tema motivatsiooni mitmekülgsete spetsialistidega koostööks.

Projekti „Lõimitud tugitegevused noorte tööeluks valmisoleku suurendamiseks“ koordineerimine

Võrumaa Arenduskeskuse heaolu suunaga liitunud Mariann Tootsi peamiseks ülesandeks on projekti „Lõimitud tugitegevused noorte tööeluks valmisoleku suurendamiseks“ tegevuste, tugiteenuste ning maakondliku võrgustiku koordineerimine ning eesmärkide ja tulemuste monitooring. Projekti eesmärk on NEET-olukorras ja riskis noortele suunatud valdkonnaüleste ja lõimitud tugitegevuste kaudu suurendada maakonna noorte valmisolekut töö- ja hariduselus osalemiseks. Projekt kestab 2027. aasta lõpuni ning partneriteks on kõik Võru maakonna kohalikud omavalitsused, kus hakkavad projekti raames tööle ka noorte heaolu spetsialistid.

Noore lähivõrgustiku toetustegevusi aitab projektis koordineerida Võrumaa Arenduskeskuse heaolu suunajuht Küllike Hein. Seire- ja analüüsitegevuse ning sekkumiste- ja teenuste korralduse eksperdina panustab oma laia kogemusega samuti Võrumaa Arenduskeskuses haridusuuendajana töötav Kerli Kõiv. „Kokku on saanud vägeva taustaga meeskond, kellega plaanime suurendada Võru maakonna noorte enesejuhitud õppimise oskuseid, et arendada nende toimetuleku võimekust ka peale tööle asumist või projekti lõppu,“ ütles Mariann Toots.

Projekti toetatakse Euroopa ühtekuuluvuspoliitika fondide vahenditest (Euroopa Sotsiaalfond+ (ESF+).

FOTO: Mariann Toots Võru linna keskväljakul. Foto: Lota Vana