SAAME TUTTAVAKS: Kristiina Valk

Detsembris liitus Võrumaa Arenduskeskuse heaolu suunaga Kristiina Valk, hakates tööle Europe Direct Lõuna-Eesti Võru keskuse ja projekti Resist juhina.

Detsembris liitus Võrumaa Arenduskeskuse heaolu suunaga Kristiina Valk, hakates tööle Europe Direct Lõuna-Eesti Võru keskuse ja projekti RESIST juhina.

„Omalt poolt toon tööalaselt kaasa kogemuse nii kohaliku omavalitsuse kui ka riiklikult tasandilt töötades üle 10 aasta haridus-ja noortevaldkonnas,” ütles Kristiina Valk, kes on töötanud nii Tartu Linnavalitsuses kui ka Haridus- ja Noorteametis. Seatud eesmärkide poole liikumist toetab ka haridustee, sest Valk on Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia ning Johan Skytte poliitikauuringute instituudi (varasem Tartu Ülikooli Euroopa Kolledž) vilistlane. 

Võrumaa Arenduskeskusesse tõi ta soov panustada kodukohta. „Soovin panustada piirkonda, kus olen viimased 8 aastat enda elust elanud ning mis on pakkunud asendamatult head kasvukeskkonda minu lastele,“ ütles arenduskeskuse värskeim spetsialist. Lisaks on Valk heal meelel panustamas teemadesse, mis puudutavad noorte kaasamist otsustusprotsessidesse, osalust ja lõimitud hariduskäsitlust.

 

Esimene töönädal viis Kristiina Hamburgi

Kristiina Valk asus tööle heaolu suunas, kus tema peamisteks ülesanneteks on juhtida Europe Direct Lõuna-Eesti Võru keskust ning Resist projekti. Europe Direct keskused on osa Euroopa Liidu infovõrgustikust, mille eesmärk on tagada kodanikele lihtne juurdepääs teabele Euroopa Liidu kohta ning aidata neil mõista Euroopa Liidu poliitikat, otsuseid ja võimalusi. RESIST on aga alustav projekt, mille eesmärgiks on luua paremaid ja toetavamaid ökosüsteeme sotsiaalse innovatsiooni ja sotsiaalse ettevõtluse tarvis ning muuta olemasolev innovatsiooni toetamine sotsiaalsetele ettevõtjatele kättesaadavamaks.

Äsja lõppenud projekti Resist avakohtumine Hamburgis oli Kristiina sõnul mitmekülgne: „Avakohtumise fookuses olid eeskätt riikide tänased praktikad ja kogemused sotsiaalse ettevõtluse praktiseerimisel ja struktureeritud toetamisel. Rõõm oli tõdeta, et näidete mitmekülgsus annab ka Võrumaa arendamise kontekstis hulgaliselt ruumi mitmekülgsetele koostöödele ja siin piirkonnas seninägemata lahendustele“. Lisaks on tema sõnul juba käesoleval hetkel mitmeid positiivseid näiteid ka tugistruktuuride näol olemas Norras, Rootsis ja Leedus, millest saame eeskuju võtta“. Projektis osalevad lisaks Eestile ka Läti, Leedu, Rootsi, Norra, Poola ja Saksamaa.

Projekt RESIST (ingl. Keeles Regional Ecosystems for Social Innovation and Social Transformation) kestab kuni 2027. aastani ning selle kaudu pakutakse mitmekülgset tuge piirkonnas tegutsevatele sotsiaalsetele ettevõtetele innovatsiooni loomiseks ning selleks, et ettevõtted, kes sooviksid enda tegevustesse luua või kaasata ka sotsiaalset mõõdet, omaksid selleks võrgustikku ja praktilisi tööriistu. Lisaks Võrumaa Arenduskeskusele osaleb projektis juhtivpartnerina ka Tallinna Ülikool ning ühiselt kaasatakse arendustegevustesse nii olemasolevad teemast huvitatud piirkonnas tegutsevad ettevõtted ning ka Võrumaa kontekstis väliseksperdid, kes toetaksid innovatsiooni sündi ka valdkonnavälise kogemusega. Projekti RESIST kaasrahastab Euroopa Liit Interreg Läänemere piirkonna programmi raames.

Fotol Kristiina Valk. Foto: Lota Vana