est lat_logo_3colours

Nimi: Eesti- Läti piiriülese koostöö programmi  2007-2013 projekt „Development of water tourism as nature and active tourism component in Latvia and Estonia”, akronüümiga „RIVERWAYS”.

Sihtgrupp:

1) erilise reisikogemuse, preemia- ja/ või motivatsioonireiside/ -pakettide koostajad/ pakkujad;

2) kalastajad;

3) meelelahutusmatkajad veekogudel;

4) 1-5-päevaste veematkade harrastajad (pered lastega, seiklusteotsijad ).

Lühikirjeldus: Eestis kui Lätis on veeturism oluline osa aktiivsest- ja loodusturismist, samas pole selle potentsiaal piisavalt rakendatud – kaasatud jõgede, järvede arv ja rannikuala suurus on piiratud. Samuti on veeturismiteenuste, -toodete loomisel keskendutud peamiselt kodumaisele turismiturule, kuid palju oleks pakkuda ka välisturistidele. Arendamaks uusi tooteid/ teenuseid, hõlmamaks teenusepakkumisse uusi veekogusid, aga samas vältimaks negatiivset mõju loodusele, peab eelnevalt investeerima vajaliku infrastruktuuri loomisesse.

Võrumaal hõlmab Riverways projekt 3 valda: Sõmerpalu, Lasvat ja Võru ning on kõik seotud Võhandu jõe erinevate osadega.

Antud projekti investeeringute raames rajatakse Sõmerpallu Järvere mõisa juurde paadisild, sillutatakse teelõik maanteest sillani ning puhastatake Võhandu jõge 35 kilomeetrit Hutita veskist Vagulani.

Lasva valda tuleb ujuvsild, silla juurde rajatakse tee ning sellel alal tagatakse autodega peatumise võimalus.

Võru vallas projekteeritakse veekogude äärde paatide sildumise alad Vagulas, Navil ja Kirumpääl.

Nii Lasvasse kui ka Sõmerpallu paigaldatakse infostendid ja viidad ning koostatakse turundusmaterjalid veeturismi promomiseks.

Eesmärk: Parandada jätkusuutliku veeturismi arendamise tingimusi ning suurendada veeturismi konkurentsivõimet Programmi piirkonnas.

Rahastaja: Eesti – Läti programm

Summa: 2 168 675€, sellest 900 000€ Eesti poolseteks tegevusteks.

Projekti kestvus:  15.01.2013 – 14.06.2015

Kontaktisik Võrumaal: Coraly’ Rammul, 5180589