Riik toetab Kagu-Eesti väikeettevõtjate arendusprojekte 690 000 euroga

Riigi Tugiteenuste Keskus otsustas toetada 15 Valga, Võru ja Põlva maakonnas tegutseva väikeettevõtja arendusprojekte, et aidata kaasa Kagu-Eesti piirkonna arengule ning mitmekesisemate töövõimaluste tekkele. Kokku toetatakse ettevõtjaid 690 000 euroga.

Ettevõtjad said Kagu-Eesti ettevõtluse arengu toetusmeetmest taotleda toetust kuni 50 000 eurot, et edasi arendada oma tooteid või teenuseid, tõsta teenuse- või tootmismahtusid ning tootmist automatiseerida. Toetuse maksimaalne määr on 60% projekti kogukuludest.

Riigi Tugiteenuste Keskuse projektikoordinaatori Siret Soonseina sõnul kasutab suur osa toetuse saajaid toetust mõne uue seadme või tehnoloogia soetamiseks, et oma ettevõtte tootmisvõimekust parandada.

„Meile tuli mitmeid häid projektitaotlusi, mille abil saavad Kagu-Eesti ettevõtted oma tootmismahtu kasvatada. Ettevõtjad soovivad soetada tööstusroboteid, laiendada oma tootmishooneid ja võtta kasutusele uuenduslikke lahendusi, mis aitavad tõsta nende ekspordivõimet. Hästi koostatud ja läbi mõeldud projektitaotlusi toetame hea meelega, sest sellega saame kaasa aidata Kagu-Eesti ettevõtete konkurentsivõime kasvatamisele,“ ütles Soonsein.

Toetust saavad on kaheksa Võrumaa, neli Põlvamaa ja kolm Valgamaa ettevõtet. Võrumaalt toetati osaühinguid Roosiku, Meisli, ART ML, QTH, Estelaxe, Kütioru puhkekeskus, Sisustuskoda ning aktsiaseltsi Võru Hallid. Põlva maakonnas saavad toetust aktsiaselts Cista ning osaühingud Snow & Wakeboard Solutions, Estopuit ja Ecosauna Project. Valgamaal osutusid edukatest taotlejateks osaühingud Chaga, Zacman ning Astormat.

Toetusi rahastatakse Rahandusministeeriumi Kagu-Eesti programmist.

Allikas: https://www.rtk.ee/uudised/riik-toetab-kagu-eesti-vaikeettevotjate-arendusprojekte-690-000-euroga