Riigihalduse minister Mihhail Korb kinnitas maakondlike arenduskeskuste rolli arendus- ja nõustamiskompetentse omava võrgustikuna üle Eesti.

16. märtsil tutvustas maakondlike arenduskeskuste (MAK) võrgustik oma partneritele võrgustiku strateegiat aastateks 2017-2025. Kohtumisel osalesid riigihalduse minister Mihhail Korb ning esindajad Majandus- ja Kommunikatsiooni-, Rahandus-, Sise- ning Haridusministeeriumist, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusest, Kodanikuühenduse Sihtkapitalist, Eesti Kaubandus-Tööstuskojast.

MAK võrgustik koondab rohujuure tasandil erinevate partnerite (riik, riigiasutused, kohalikud omavalitsused, katusorganisatsioonid jm) ettevõtluse ning noorte ettevõtlikkuse suurendamisega seotud tegevused, kodanikuühiskonna ja regionaalarengu arendusprogrammid ning toetab nende elluviimist.

Riigihalduse minister Mihhail Korb rõhutas, et MAKid on praeguste reformide tuultes maakondades ainsad kindlust, usaldust ning teadmist hoidvad arendusorganisatsioonid üle Eesti. Korb lisas, et riigireformi käigus ettevõtluskeskkonna arendamise ülesande üleandmisega kohalikele omavalitsustele ühiseks täitmiseks, peab kaasnema MAKide tugevdamine. Tema sõnul on selleks vajalik igas maakonnas arengu kavandamisel lähtuda oma eripäradest ja vajadustest ning veenda ja selgitada kohalikele omavalitsusjuhtidele, et MAK võrgustiku tegevustel on lisandväärtus ka maakonna jaoks. Nii saavad kohalikud omavalitsused pikemas perspektiivis, läbi asutajaõiguste ning osaluse MAK nõukogus, otsesemalt suunata MAKide piirkondlikku arendustegevust. Sellest tulenevalt võib tuleviku suundumuste osas eeldada piirkonna arenguvajadustest lähtuvate tegevuste osakaalu ning kohalike omavalitsuste rahalise panuse suurenemist.

Partnerpäeva modereerinud Läänemaa Arenduskeskuse juhataja Andres Huul ütles, et MAKe soovitakse ministeeriumide poolt järjest rohkem näha ühtse partnerina, kes tagaks arendusvaldkonnas toimiva koostöö kogu riigi ulatuses. See seab 15 sihtasutuse ette suure ülesande kvaliteedi kindlustamisel ning ühiste tegevuste paremal koordineerimisel.

Valgamaa Arenguagentuuri juhataja ja Valgamaa Omavalitsuste Liidu tegevjuht Rein Org sõnas, et eriti keeruline saab olema üleminekuaeg, kus maavalitsusi ja paljusid omavalitsusi enam ei ole ning ühinenud omavalitsused alles alustavad koostegemise kavandamist.

Eestis on kokku 15 maakondlikku arenduskeskust, mis pakuvad riigi, Euroopa Liidu ja kohalike koostööpartnerite toetusel info- ja nõustamisteenust ning arendustuge alustavatele ja tegutsevatele ettevõtjatele, investoritele, kodanikuühendustele ja kohalikele omavalitsustele.

Maakondlikud arenduskeskused on kohalike omavalitsuste ja riigi poolt asutatud iseseisvad sihtasutused, mis toimivad koordineeritud koostöövõrgustikuna (MAK võrgustik).

Lisainfo:
Silja Talviste
Koordinaator
Maakondlike arenduskeskuste võrgustik
Tel: 5330 8130
E-post: silja.talviste@arenduskeskused.ee
www.arenduskeskused.ee