Kagu-Eesti piirkonna mainekujunduskava töötati välja 2019. aastal.  Mainekujunduskavas kavandatud tegevuste elluviijateks on Kagu-Eesti maakondlikud arendusorganisatsioonid. Tegevusi viiakse ellu perioodil 2020-2022.